JYPSiin voi liittyä kuka tahansa fillarilla paikasta toiseen kulkeva tai pyöräilyn harrastamisesta kiinnostunut. Yhdistykseen ovat tervetulleita niin satunnaiset kuin aktiiviset fillaristit. Jäsenenä voit osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan, saat etuja sekä tuet samalla pyöräilyä, fillarilla kulkevien edunvalvontaa ja pyöräilyolosuhteiden kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Jäsenenä olet suomalaisen pyöräilyn etujoukossa!

Myös yhteisöt voivat liittyä jäseniksi – lue lisää yhteisöjäsenyys-sivulta.

Yhdistykseen kuuluu noin 1100 henkilöjäsentä. Alle 18-vuotiaita jäseniä on noin 300. Olet tervetullut mukaan!


Jäsenmaksut 2024

  • Aikuinen 30 €
  • Opiskelija, työtön, eläkeläinen tai muu omantunnon mukaan vähävarainen 20 €
  • Aikuinen, joka hankkii Suomen Pyöräily ry:n lisenssin tai haluaa tukea Suomen Pyöräilyn toimintaa, 36 €
  • Alle 18-vuotias 15 €
  • Perhe (kaikki samassa osoitteessa asuvat aikuiset ja lapset) 60 €
    • jos joku perheestä on entuudestaan jäsen, niin perhejäsenyys ilmoitetaan lomakkeella täällä
  • Yhteisöjäsenyys 100 €

Vanhojen jäsenten jäsenmaksujen eräpäivä to 29.2.2024

Jäsenille on lähetetty 11.2.2024 sähköpostilla jäsenmaksulaskut – maksa jäsenyytesi tämän laskun kautta verkkomaksulla. Verkkomaksu on yhdistyksen kannalta ehdottomasti helpoin, sillä maksutieto siirtyy automaattisesti jäsenrekisteriin. Jos et ole nähnyt laskua, niin tarkasta roskapostilaatikkosi, joitain viestejä saattaa päätyä sinne. Tarvittaessa vaihda ajantasainen osoite jäsenrekisteriin ja/tai ota yhteyttä jäsensihteeriin uuden laskun lähettämistä varten.

Vain jos jäsenmaksulaskua ei löydy mistään, niin voit maksaa maksusi tilisiirrolla yhdistyksen tilille FI59 4108 0010 3053 76. Kirjoita viestiosaan ”JÄSENMAKSU 2024” + jäsenyyden tyyppi (aikuinen / vähävarainen / kilpaileva aikuinen / alle 18-vuotias / perhe) + kaikkien niiden jäsenten nimet, joiden jäsenmaksut maksat.

Jos haluat liittää koko perheesi jäseniksi, niin ilmoita ennen maksamista perhejäsenyys nettilomakkeella.

Huom! Jos et ole maksamassa jäsenmaksua, niin ilmoita siitä nettisivujen lomakkeella. Jäsenmaksun maksamatta jättämistä ei sinällään vielä katsota eroamiseksi.

Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaville!


Jäsenmaksujen käyttämisestä ja taloudellinen tuki toiminnalle

Jäsenmaksujen käyttäminen

Korvaamattoman arvokkaan vapaaehtoistyön ohella myös rahalle on yhdistyksessä todellista tarvetta. Jäsenmaksut ovat merkittävin ns. vapaan rahan lähteemme ja mahdollistavat suuren osan toiminnasta. Ilman jäsenmaksuja emme voisi pyörittää yhteislenkkejä ja -retkiä, Fillariakatemiaa, näitä nettisivuja, pyöräilyolosuhteiden edistämistä, yhdistyksen hallintoa, yhdistyksen mökkiä ja seuravaatetoimituksia – tai maksaa palkkaa osa-aikaiselle toiminnanjohtajalle. Toisin sanoen yhdistystä ei olisi ilman jäsenmaksuja.

Esimerkiksi Jyväskylän ja Keski-Suomen pyöräilyolosuhteiden edistämiseen, pyörällä liikkuvien ja pyöräilijöiden edunvalvontaan, Fillariakatemiaan sekä lenkkeihin ja retkiin sijoitamme vuosittain tuhansia euroja. Jokaisesta aikuisjäsenestä maksamme 7 € pyörällä kulkevien etujärjestön Pyöräliiton jäsenmaksua, tästä 1 € menee European Cyclists’ Federationille. Suomen Pyöräilyn jäsenmaksua maksamme 900 € sekä lisäksi 6 € jokaisesta kilpailulisenssin hankkivasta jäsenestä.

Taloudellinen tuki toiminnalle

Jäsenet voivat halutessaan tukea yhdistyksen toimintaa jäsenmaksun lisäksi suuremmallakin summalla.

Vapaaehtoisen tuen voi kohdistaa yleisesti yhdistyksen toimintaan tai Pyöräliiton tai Suomen Pyöräilyn jäsenyyteen, ohjattuihin lenkkeihin, Fillariakatemialle ja/tai paikalliseen pyöräilynedistämiseen. Summa on vapaavalintainen, mutta sen pitää olla kuitenkin vähintään 5 €.

Huom! Suomen Pyöräilyn lisenssin hankkivien alle 18-vuotiaiden tai perhejäsenten pitää maksaa vähintään 6 € toimintatukea, joka kohdistetaan Suomen Pyöräilyn jäsenyyteen – meidän on maksettava mainittu henkilömaksu Suomen Pyöräilylle kaikista lisenssiajajista. (Aikuiset lisenssiajajat maksavat Suomen Pyöräilyn henkilömaksun suoraan 36 euron jäsenmaksussaan.)

Tuen voi maksaa jäsenmaksulaskun yhteydessä tai tilisiirrolla yhdistyksen tilille FI59 4108 0010 3053 76 tai MobilePayn kautta numeroon 88179. Jos maksat tuen tilisiirrolla tai MobilePayn kautta jonkun muun maksun yhteydessä, niin erottele maksut viestissä, esim. ”Jäsenmaksu Petra Pyöräilijä. Lisäksi tuki Fillariakatemialle 10 € ja pyöräilyn edistämiselle 10 €.” Suomen Pyöräilyn toimintatukea lisenssiajajan osalta maksettaessa on maksun viestiosaan kirjoitettava ko. lisenssikuskin nimi.

Kiitos tärkeästä tuestasi!