Lausunnot, muistutukset ja kannanotot

Alle on listattu kannanottojamme ja lausuntojamme.


Jyväskylään suunnitellut kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät

Vuosina 2009–2011 laadimme kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksiä Jyväskylään suunniteltujen kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävien reittilinjauksista, ongelmakohdista ja parannusehdotuksista. Laadimme selvitykset laatukäytävistä keskustasta Palokkaan Palokkajärven itäpuolelta, keskustasta Mustalammelle, keskustasta Vaajakoskelle ja keskustasta Palokkaan Palokkajärven länsipuolelta. Lisäksi selvityksiin liittyy laatimamme liiteraportti, jossa käsitellään laatukäytävien reittiverkkoa sekä käytettävyys- ja laatukriteereitä. Laatukäytäväselvitysten materiaalit löytyvät alta pdf-muodossa.

Hyvien väylien kriteerejä esitellään kattavasti myös laadukkaat pyöräväylät -sivullamme.