Muistutus Palokanorren tiesuunnitelmasta

Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee maantien 16685 eli Palokanorren kehittämistä Saarijärventien ja Ritopohjantien/Matinmäentien välillä. Nykyinen silta moottoritien ylitse ollaan muuttamassa kokonaan autoliikenteelle. Kävely- ja pyöräliikenteelle rakennettaisiin uusi silta Sammontien ja Jokelantien alikulkujen väliselle alueelle. Palokanorren ja Matinmäentien / Ritopohjantien risteykseen toteutettaisiin kiertoliittymä.

Palokanorren nykyinen tilanne on kävelylle ja pyöräilylle haasteellinen. Väylästö ei nykyisellään mahdollista helppoa, sujuvaa ja mukavaa pyörällä kulkemista tai kävelyä moottoritien ylitse Palokan keskustan ja moottoritien länsipuoleisten alueiden välillä. Moottoritien ylittävän jyrkkäpiirteisen sillan vuoksi Palokanorren yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä on jyrkät ylä- ja alamäet. Väylän mutkittelun ja neljän alikulun vuoksi reitillä on myös useita vaarallisia näkemäongelmaisia kohtia.

Suunnitelman mukainen remontti ei juurikaan parantaisi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Sammontien ja Jokelantien välillä uusi silta pyöräilylle ja kävelylle vaikuttaisi vähentävän näkemäongelmia väylän linjauksen muuttuessa nykyistä suoremmaksi. Silta ei kuitenkaan vähentäisi väylän jyrkkyysongelmia. Sillalle tulisi Jokelantien suunnasta 8,5 prosentin jyrkkyinen nousu, kun Liikennevirasto suosittaa enimmäisjyrkkyydeksi 5 % ja väylien maksimijyrkkyys on 8 %.

Ritopohjantien / Matinmäentien ja Palokanorren risteyksessä kiertoliittymän rakentaminen heikentäisi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita huomattavasti.  Kiertoliittymä aiheuttaisi mutkan Ritopohjantien / Matinmäentien yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle. Mutka ja Matinmäentien alitse kaivettava tunneli pidentäisivät kulkumatkaa Ritopohjantieltä eli Palokan keskustan suunnasta Palokanorrelle. Alikulun luokse tulisi myös lisää ylä- ja alamäkiä. Kyseinen kohta on selvästi suunniteltu puhtaasti autoilun helpottamisen näkökulmasta, huomioimatta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden helppoa, sujuvaa ja mukavaa kulkemista.

Jyväskylän kaupunki on asettanut pyöräilyn kulkumuoto-osuuden tavoitteeksi 25 % vuoteen 2025 mennessä. Valtakunnallisesti Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tulee todennäköisesti asettamaan vuoden 2030 tavoitteeksi 30% nousun matkamäärissä. Kaiken kävelyä ja pyöräilyä koskevan väyläsuunnittelun tulisi ottaa tämä huomioon toteuttamalla laadukasta väylästöä.

Lue koko muistutuksemme pdf-muodossa täältä!