Keskeiset keinot pyöräilyn edistämisessä

Jotta pyöräily lisääntyisi, on vaikutettava asenteisiin, olosuhteisiin sekä käytettäviin pyöriin ja varusteisiin. Tärkeimpiä keinoja pyöräilyn edistämiseksi ovat:

  1. Sekä kansalaisten että päättäjien asenteiden muuttaminen pyöräilyä suosiviksi. On ymmärrettävä, että pyöräily on toimiva, terveellinen ja fiksu liikkumistapa. Pyöräilyä on pidettävä vakavasti otettavana liikennemuotona ja tapana ratkaista monia liikenteen ongelmia. Ks. lisätietoja pyöräilyn eduista.
  2. Lainsäädännön muuttaminen siten, että pyöräileminen ja kunnollisten pyöräilyolosuhteiden toteuttaminen on mahdollisimman helppoa. Nykyinen lainsäädäntömme ei vielä salli monien pyöräilyä edistävien ratkaisujen toteuttamista. Myös liikennesäännöstö, jota pyöräilijän on noudatettava, on Suomessa monimutkainen ja puutteellinen.
  3. Pyöräilyn ottaminen nykyistä paremmin huomioon kaavoituksessa ja alueiden suunnittelussa. Uusille asutusalueille on rakennettava johdonmukaiset ja toimivasti linjatut pyöräily-yhteydet. Pyöräväylien pitää olla mahdollisimman suoria ja tasaisia. Ks. hyvät pyöräväylät.
  4. Laadukkaat ja hoidetut, pyöräilyyn kannustavat pyörätiet, pyöräkaistat ja muut väylät. Väylien laatuun ja helppoon käytettävyyteen on kiinnitettävä selvästi nykyistä enemmän huomiota. Ks. hyvät pyöräväylät.
  5. Toimivat pyörä- ja käyttäjä-ystävälliset, mahdollisimman usein katetut pyöräparkit keskustassa sekä julkisten rakennusten ja kauppojen edustalla. Nykyisin parkkeja ei monin paikoin ole, ja suuri osa käytetyistä telinemalleista on pyörille vahingollisia. Ks. hyvät pyöräparkit.
  6. Työsuhdepyöräilyn (ks. esim. www.tyosuhdepyora.fi) ja muiden pyöräilyä tukevien järjestelyiden (pukeutumis- ja peseytymismahdollisuudet, pyöräilyn matkakorvausten korottaminen, reittioppaat jne.) toteuttaminen.
  7. Kunnollisten ja huollettujen pyörien sekä pyöräilyvarusteiden nykyistä laajempi käyttäminen. Pyörät ja pyöräilyvarusteet ovat monesti huonokuntoisia – kuitenkin hyvällä ja huolletulla nykyaikaisella pyörällä ajaminen on huomattavasti sujuvampaa, vauhdikkaampaa ja turvallisempaa.
  8. Liikkumisen ohjaus -menetelmien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Monien kohdissa 6. ja 7. mainittujen tekijöiden lisäksi liikkumisen ohjaukseen kuuluu esimerkiksi markkinointia, ohjausta, neuvontaa ja kampanjoita sekä mahdollisesti myös rajoittavia toimenpiteitä.

Lue lisää pyöräilynedistämistoiminnastamme.