Tästä valikosta löydät lisätietoja pyöräilyturvallisuudesta sekä hyvistä pyöräväylistä ja pyöräparkeista.

Keskeisiä keinoja pyörällä kulkemisen edistämisessä

Jotta fillarilla kulkeminen lisääntyisi, on vaikutettava olosuhteisiin, asenteisiin sekä käytettäviin pyöriin ja varusteisiin. Tärkeimpiä keinoja pyörällä liikkumisen edistämiseksi ovat:

  1. Sekä kansalaisten että päättäjien asenteiden muuttaminen fillarilla kulkemista suosiviksi. On ymmärrettävä, että pyöräily on toimiva, terveellinen ja fiksu liikkumistapa. Pyöräilyä on pidettävä vakavasti otettavana liikennemuotona ja tapana ratkaista monia liikenteen ongelmia. Ks. lisätietoja pyöräilyn eduista.
  2. Lainsäädännön kehittäminen siten, että pyörällä liikkuminen ja hyvien pyöräilyolosuhteiden toteuttaminen on mahdollisimman helppoa. Nykyinen lainsäädäntömme ei vielä salli kaikkien pyöräilyä edistävien ratkaisujen toteuttamista. Myös liikennesäännöstö, jota pyöräilijän on noudatettava, voisi Suomessa olla edelleen nykyistä parempi.
  3. Pyörällä liikkumisen ottaminen nykyistä paremmin huomioon kaavoituksessa ja alueiden suunnittelussa. Uusille asutusalueille on rakennettava johdonmukaiset ja toimivasti linjatut pyöräily-yhteydet. Pyöräväylien pitää olla mahdollisimman suoria ja tasaisia. Ks. hyvät pyöräväylät.
  4. Laadukkaat ja hoidetut, fillarilla kulkemiseen kannustavat pyörätiet ja muut väylät. Väylien laatuun ja helppoon käytettävyyteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Ks. hyvät pyöräväylät.
  5. Toimivat pyörä- ja käyttäjä-ystävälliset, mahdollisimman usein katetut pyöräparkit keskustassa sekä julkisten rakennusten ja kauppojen edustalla. Nykyisin parkkeja ei monin paikoin ole, ja suuri osa käytetyistä telinemalleista on huonoja. Ks. hyvät pyöräparkit.
  6. Työsuhdepyöräilyn ja muiden fillarilla liikkumista tukevien järjestelyiden (pukeutumis- ja peseytymismahdollisuudet, pyöräilyn matkakorvausten korottaminen, reittioppaat jne.) toteuttaminen.
  7. Kunnollisten ja huollettujen pyörien sekä pyöräilyvarusteiden nykyistä laajempi käyttäminen. Pyörät ja pyöräilyvarusteet ovat monesti huonokuntoisia – hyvällä ja huolletulla nykyaikaisella pyörällä ajaminen on  sujuvampaa, vauhdikkaampaa ja turvallisempaa.
  8. Liikkumisen ohjaus -menetelmien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Monien kohdissa 6. ja 7. mainittujen tekijöiden lisäksi liikkumisen ohjaukseen kuuluu esimerkiksi markkinointia, ohjausta, neuvontaa ja kampanjoita sekä mahdollisesti myös rajoittavia toimenpiteitä.

Lue lisää pyöräilynedistämistoiminnastamme.