Kyllä pyörille -kampanjassa kaikilla Jyväskylän ja muun Keski-Suomen yrityksillä, kaupoilla, liikkeillä, työpaikoilla, oppilaitoksilla, kuntien toimipisteillä ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus kiinnittää sisäänkäynnilleen Kyllä pyörille -tarra. Tarra viestii positiivisesta suhtautumisesta pyörällä kulkemiseen.

Kampanjalla tavoitellaan sitä, että kauppoihin, liikkeisiin, kuntien ja kaupunkien toimipisteisiin, töihin, kouluun ja muille asioille kuljettaisiin fiksusti fillarilla entistä useammin.

Mukana olevia tahoja mainostetaan tämän sivun lisäksi sosiaalisessa mediassa.

Pyöräily luomassa elävää kuntaa ja kaupunkia

Pyörällä liikkuminen edistää elävää ja elinvoimaista kuntaa ja kaupunkia. Pyöräily on meluton, saasteeton ja nopea liikennemuoto, joka soveltuu erityisesti taajama-alueille. Pyörällä kulkeminen parantaa terveyttä, pienentää sekä yhteiskunnan että työnantajan sairasmenoja, vähentää liikenneonnettomuuksia ja säästää arvokasta kaupunkitilaa. Pyöräily kohentaa myös paikallistaloutta, kun fillarilla liikkuvat käyttävät rahaa esimerkiksi polttoaineen sijasta paikallisiin palveluihin. Tutkimusten mukaan ihmiset viihtyvät sekä kaupat menestyvät kävely- ja pyöräilyvaltaisilla alueilla. Kaupoille pyöräparkit tuottavat pysäköintineliötä kohden moninkertaisesti autoparkkeihin verrattuna.

Jyväskylän keskustan kauppakeskuksissa pyörällä kulkevien osuus liikevaihdosta on noin 15 %. Osuutta voitaisiin kasvattaa pyörällä liikkumista edistämällä. Esimerkiksi Tanskan Kööpenhaminassa kävellen ja pyörällä saapuneiden osuus kivijalkakauppojen liikevaihdosta on noin 60 %. Kansainvälisten esimerkkien mukaisesti hyvät pyöräväylät ja -parkit lisäävät liikkeiden houkuttelevuutta ja sitä kautta myyntiä.

Tietoa pyörällä kulkemisen talous- ja muista vaikutuksista

Osallistuminen kampanjaan

Kampanjaan osallistutaan kiinnittämällä sisäänkäynnille A6-kokoinen Kyllä pyörille -tarra. Tarra ei edellytä muita toimia. Tarroista on kolme versiota: Jyväskylän, Keski-Suomen muiden kaupunkien ja Keski-Suomen muiden kuntien.

Tilatkaa tarroja ilmaiseksi ja ilmoittakaa osallistumisestanne nettilomakkeella!

Kampanjaan osallistuvat tahot

Jyväskylästä osallistuvia tahoja listataan täällä ja muualta Keski-Suomesta osallistuvia täällä!

Kampanjan yhteistyökumppanit ja valtakunnalliset tarrat

Kampanja on rahoitettu Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavulla. Jyväskylän kampanjaa järjestämme yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kyllä pyörille on nykyään laajentunut Jyväskylästä kaikkialle Suomeen – valtakunnallisen kampanjan tarrat ja lisätiedot löytyvät Pyöräilyvuosi.fi -sivustolta.

Lisätietoja

  • projektipäällikkö Teemu Tenhunen, pj (ät) jyps.fi, 041 544 2195
  • fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen, Jyväskylän kaupunki, kati.kankainen (ät) jyvaskyla.fi, 014 266 8063

Jyväskylän tarra
Keski-Suomen muiden kaupunkien tarra
Keski-Suomen muiden kuntien tarra