Vuoden 2017 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme marras-joulukuussa vuosittaisen seurakyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui aiempia vuosia huomattavasti vähemmän eli 30 vastausta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 44 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 93 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2016 tätä oli mieltä oli 64 %, joten yleisarvosana koheni selvästi.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajista 30 % (21 % vuonna 2016) oli 18–30-vuotiaita, 27 % (32 %) 31–40-vuotiaita, 30 % (32 %) 41–50-vuotiaita ja 13 % (3 %) yli 65-vuotiaita. Miehiä vastanneista oli 83 % (73 %) ja naisia 17 % (27 %). 93 % (91 %) vastanneista asuu Jyväskylässä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien harrastamista pyöräilyn saralla. 30 % (20 % vuonna 2016) vastaajista piti itseään erittäin aktiivisena pyöräilijänä, 40 % (48 %) aktiivisena ja 30 % (29 %) melko aktiivisena.

80 % (76 %) vastaajista kertoi pyöräilevänsä siksi, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen. 77 % (76 %) pyöräilee kohentaakseen kuntoaan ja 73 % (81 %) pyöräilee, koska pitää fillarointia mukavana harrastuksena. Hauskaa pitääkseen pyöräilee 67 % (60 %), uusia maisemia nähdäkseen 60 % (51 %) ja terveyssyistä 43 % (52 %).  33 % (25 %) pyöräilee kavereita nähdäkseen, 23 % (25 %) kilpailutarkoituksessa ja 23 % (25 %) kannustaakseen lastansa pyöräilemään.

Vastaajat harjoittavat eniten liikennepyöräilyä: liikennevälineenä pyörää käyttää 83 (77 %) vastaajista. Maantiepyöräilyä harrastaa 70 % (45 %), maastopyöräilyä 67 % (67 %) kuntolenkkipyöräilyä 47 % (39 %), retkipyöräilyä 33 % (17 %), pyörien ja varusteiden rakentelua 23 % (17 %), lapsen kanssa pyöräilyä 17 % (21 %),  pyöräilyolosuhteiden edistämistä 7 % (8 %), alamäkiajoa ja freeridea 7 % (3 %), trialia 3 % (3 %) ja muita pyöräilyn muotoja 3 % (5 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, oli maastopyöräily selvästi kiinnostavin. Kysymykseen vastanneista 9 eli 39 % (vuonna 2016 38 %) aikoo jatkossa kokeilla maastopyöräilyä. 26 % (18 %) oli kiinnostunut Fillariakatemian toiminnasta, 22 % (24 %) pyöräilyn edistämisestä ja 22 % (42 %) retkipyöräilystä. Alamäkiajoa aikoo kokeilla 17 % (24 %) kysymykseen vastanneista ja BMX:ää 9 % (2 %). Liikennepyöräilyä aikoo kokeilla 13 % (22 %) ja maantiepyöräilyä myös 13 % (20 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

37 % (35 %) kyselyyn vastanneista omistaa kolme pyörää. Vastaajista 27 prosentilla (40 %) on kaksi fillaria ja 17 prosentilla (8 %) neljä. 17 % (8 %) omistaa viisi tai useampia pyöriä ja 3 % (9 %) yhden.

Vuosittain pyöräilyyn käytetään rahaa edellisten kyselyiden osoittamaan tapaan yleisimmin 500–1000 euroa, 35 % (39 %) ilmoitti käyttävänsä tämän verran. 31 % (36 %) kertoi käyttävänsä alle 500 euroa. 28 prosenttia (11 %) ilmoitti käyttävänsä 1000–2000 euroa ja 3 % (11 %) 2000–3000 euroa. 3 prosenttia (4 %) käyttää enemmän kuin 3000 €.

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi kyselyyn vastanneistä ei ollut JYPSin jäsen. 23 % (9 %) oli liittynyt jäseneksi vuonna 2017. 33 % (56 %) oli ollut jäsenenä 1–3 vuotta ja 33 % (31 %) 4–10 vuotta. 7 % (4 %) oli ollut jäsenenä yli 10 vuotta.

69 % (52 %) on jäsenenä ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa, 52 % (60 %) edistääkseen pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita sekä myös 52 % (36 %) saadakseen samanhenkistä seuraa. 41 % (41 %) on mukana kohentaakseen kuntoaan, 35 % (45 %) osallistuakseen pyöräilytapahtumiin, 35 % (41 %) hyödyntääkseen jäsenetuja, 31 % (39 %) oppiakseen lisää pyöräilystä, 14 % (27 %) osallistuakseen kilpailuihin ja 7 % (16 %) tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta. 3 prosentilla (8 %) oli muita syitä jäsenyyteen.

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään ottamaan jatkossa käyttöön.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

43 % (38 %) vastaajista ilmoitti tuntevansa yhdistyksen toimintaa hyvin, 40 % (42 %) jonkin verran, 10 % (8 %) erittäin hyvin ja 7 % (12 %) hieman.

Yhdistyksen toimintaan on osallistunut vastaajista melko aktiivisesti 37 % (31 %), jonkin verran 23 % (43 %), ei lainkaan 23 % (15 %), aktiivisesti 17 % (11 %),  ja erittäin aktiivisesti 0 % (0 %).

Toiminnasta yhteislenkeille on osallistuttu ahkerimmin: 83 % (70 %) kohdan vastaajista on käynyt lenkeillä. Pyöräilyviikolla on ollut mukana 55 % (48 %) vastaajista, retkillä 52 % (18 %), yhteisissä tapahtumissa 45 % (31 %), koulutuksissa 38 % (31 %), huoltotapahtumissa 24 % (21 %), kilpailuissa 24 % (24 %), katuajoissa 21 % (13 %), sählyssä 21 % (12 %), kampanjoissa 21 % (22 %), pyöräilyn edistämisessä 17 % (10 %), kuntovalmentautumisessa 17 % (9 %), mökkitoiminnassa 14 % (19 %), Fillariakatemiassa 14 % (16 %), spinningissä 10 % (24 %), alamäkitoiminnassa 7 % (3 %) sekä trialissa 3 % (3 %).

50 % (52 %) ei ole lainkaan osallistunut yhdistyksen toiminnan järjestämiseen, vaikka toimintasuunnitelmassa on ollut useampia vuosia jäsenille 10 tunnin vuosittainen talkoosuositus. Melko aktiivisesti toiminnan järjestämiseen on osallistunut 28 % (15 %), aktiivisesti 14 % (7 %), jonkin verran 7 % (24 %) ja 0 % (4 %) erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Toiminnasta kampanjoihin, pyöräilyn edistämiseen ja kuntolenkkeihin oltiin tyytyväisimpiä: kampanjoita piti hyvänä tai erinomaisena 91 % (82 %), pyöräilyn edistämistä 87 % (89 %) ja kuntolenkkejä 84 % (74 %). Pyöräilyviikko sai eniten erinomaista-arvosanoja, 56 % (33 %) piti toimintaa erinomaisena ja 28 % (60 %) hyvänä.

Kisatoimintaa piti hyvänä tai erinomaisena 82 % (76 %), maastolenkkejä 79 % (78 %), huoltotapahtumia ja -koulutuksia 79 % (59 %), koulutuksia 78 % (83 %), katuajoja 75 % (85 %), sählyä 67 % (90 %), salivuoroa 67 % (50 %), maantielenkkejä 64 % (59 %), trialia 63 % (71 %), pyöräretkiä 60 % (86 %), mökkitoimintaa 58 % (74 %), yhteisiä tapahtumia 58 % (77 %), Fillariakatemiaa 45 % (80 %), kuntovalmennusta 40 % (38 %), alamäkitoimintaa 30 % (50 %) sekä muuta toimintaa 50 % (64 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset taloudelliset ja vapaaehtoistyöresurssit ovat jo varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 90 % (76 %). Keskustelun ja tiedotuksen osa-alueista nettisivuihin oltiin tyytyväisimpinä, niitä piti hyvänä tai erinomaisena 92 % (87 %). Yleistä Facebook-ryhmää piti hyvänä tai erinomaisena 86 % (83 %), Nimenhuutoa 85 %, yleistä Facebook-sivua 80 % (86 %), tiedottamista julkisuudessa 79 % (71 %), viikkotiedotetta ja yleistä sähköpostilistaa 79 % (67 %), Äänekosken Facebook-sivua 63 % (60 %), ja JYPS-lehteä 45 % (48 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista hyödynnetään eniten seuravaatteita ja alennuksia. Alennuksia hyödyntää kysymykseen vastanneista ainakin joskus 85 % (81 %) sekä seuravaatteita 78 % (88 %).

Yhteistilauksia hyödyntää ainakin joskus 52 % (62 %), seuran mökkiä 41 % (43 %), lainattavia välineitä 29 % (36 %), vuokrattavia äänentoistolaitteita 8 % (20 %), harrastepyöräilijän vakuutusta 8 % (15 %), kisalisenssiä ja -vakuutusta 4 % (25 %) sekä kilpailu- ja lisenssitukia 4 % (19 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä jäsenmaksuja piti sopivina 93 %. Maksuja piti liian korkeina 7 %. Syyskokouksessa päätettiinkin pitää jäsenmaksut ennallaan ensi vuonna, yhtenä perusteena oli jäsenkyselyn tulos.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 74 % (73 %) vastaajista. 21 % (22 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiinkin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Kyselyssä esitetyt kommentit ja palautteet on laitettu tiedoksi hallitukselle, toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kiitos kaikille seurakyselyyn osallistuneille!

Palkintoarvonta

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin 5 kappaletta seuravaatteita, joko otsapantoja, pyöräilylippiksiä tai pyöräilysukkia. Vaatteet voittivat Katja Matkaselkä, Sakari Uusitalo, Sami Ekonen, Sami Kokko ja Ville Malila, onneksi olkoon!