Artikkelit

Vuoden 2023 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui vain 16 vastausta, vaikka yhdistyksessä on noin 1100 jäsentä. Useiden vuosien jatkumona kyselystä kuitenkin saadaan arvokasta tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 94 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 8–10.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

  • alle 18-vuotiaita 0 % (0 % 2022)
  • 18–30-vuotiaita 6 % (6 %)
  • 31–40-vuotiaita 13 % (41 %)
  • 41–50-vuotiaita 25 % (24 %)
  • 51–65-vuotiaita 44 % (24 %)
  • yli 65-vuotiaita 13 % (6 %).

Miehiä vastanneista oli 75 % (82 % 2022) ja naisia 25 % (18 %).

88 % vastanneista asuu Jyväskylässä (88 %). Vastaajia oli lisäksi Sodankylästä ja Saarijärveltä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

  • erittäin aktiivinen 13 % (6 % 2022)
  • aktiivinen 50% (65 %)
  • melko aktiivinen 31 % (29 %)
  • ei kovinkaan aktiivinen 6 % (0 %)
  • ei pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

  • 81 % terveyssyistä (71 % 2022, 59 % 2021, 73 % 2020, 56 % 2019)
  • 75 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (88 %, 74 %, 83 %, 76 %)
  • 75 %, koska fillarointi on mukava harrastus (82 %, 89 %, 85 %, 80 %)
  • 75 % kohentaakseen kuntoaan (77 %, 85 %, 78 %, 88 %)
  • 69 % nähdäkseen uusia maisemia (53 %, 70 %, 44 %, 88 %)
  • 56 % pitääkseen hauskaa (71 %, 70 %, 61 %, 60 %)
  • 31 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (35 %, 41 %, 34 %, 28 %)
  • 25 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (29 %, 26 %, 32 %, 24 %)
  • 19 % kilpailutarkoituksessa (12 %, 22 %, 17 %, 24 %)
  • 6 % ympäristösyistä (6 % 2022, ei vastauksia aiemmin)
  • 0 % töiden vuoksi (6 % 2022, ei vastauksia aiemmin).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

  • 75 % liikennepyöräilyä (82 % 2022, 74 % 2021, 83 % 2020, 80 % 2019)
  • 56 % kuntopyöräilyä (59 %, 56 %, 46 %, 56 %)
  • 50 % maastopyöräilyä (82 %, 70 %, 71 %, 64 %)
  • 50 % retkipyöräilyä (35 %, 59 %, 42 %, 40 %)
  • 44 % gravelia ja hiekkatiepyöräilyä (47 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 38 % maantiepyöräilyä (47 %, 30 %, 32 %, 40 %)
  • 25 % pyörien ja varusteiden rakentelua (6 %, 15 %, 10 %, 16 %)
  • 25 % sähköpyöräilyä (24 %, 15 %, 12 %, 4 %)
  • 19 % lapsen kanssa pyöräilemistä (29 %, 30 %, 29 %, 20 %)
  • 13 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (29 %, 15 %, 12 %, 12 %)
  • 6 % cyclocrossia (6 %, 15 %, 7 %, 16 %)
  • 0 % alamäkiajoa ja freeridea (12 %, 15 %, 7 %, 0 %)
  • 0 % pyöräsuunnistusta (6 %, 4 %, 10 %, 8 %)
  • 0 % BMX:ää (0 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % nojapyöräilyä (0 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % trialpyöräilyä (0 %, 0%, 0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on gravel ja hiekkatiepyöräily noussut parina viime vuotena selvästi kiinnostavimmaksi. Perinteinen ykkönen maastopyöräily oli nyt kolmossijalla. Myös kiinnostus sähköpyöräilyä kohtaan on lisääntynyt. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

  • 64 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä (46 % 2022, 19 % 2021, 0 % 2020, 0 % 2019)
  • 36 % retkipyöräilystä (23 %, 29 %, 27 %, 29 %)
  • 27 % maastopyöräilystä (15 %, 38 %, 33 %, 53 %)
  • 27 % sähköpyöräilystä (15 %, 14 %, 9 %, 29 %)
  • 18 % kuntopyöräilystä (0 %, 14 %, 27 %, 0 %)
  • 18 % pyöräsuunnistuksesta (23 %, 0 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % liikennepyöräilystä (0 %, 14 %, 24 %, 18 %)
  • 9 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (0 %, 19 %, 18 %, 12 %)
  • 9 % maantiepyöräilystä (8 %, 24 %, 12 %, 12 %)
  • 9 % cyclocrossista (8 %, 14 %, 9 %, 24 %)
  • 9 % alamäkiajosta ja freeridesta (23 %, 24 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % BMX:stä (15 %, 5 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (0 %, 14 %, 21 %, 6 %)
  • 0 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (8 %, 14 %, 12 %, 12 %)
  • 0 % läskipyöräilystä (0 %, 5 %, 0 %, 0 %)
  • 0 % trialista (0 %, 0 %, 3 %, 0 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin vähintään noin 3,3 pyörää (3,8 pyörää 2022, 3,0 pyörää 2021, 3,1 pyörää 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

  • 1 pyörän 13 % (6 % 2022, 8 % 2021, 17 % 2020, 4 % 2019)
  • 2 pyörää 19 % (18 %, 39 %, 17 %, 32 %)
  • 3 pyörää 13 % (12 %, 19 %, 29 %, 32 %)
  • 4 pyörää 38 % (24 %, 12 %, 17 %, 16 %)
  • 5 pyörää tai useampia 19 % (41 %, 23 %, 20 %, 16 %).
Pyörien omistaminen.

Pyörien omistaminen.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin luokkaa 1100 € (vähintään yli 1100 € vuonna 2022, yli 1000 € 2021 ja 2020 sekä yli 1200 € 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

  • alle 500 € 38 % (31 % 2022, 31 % 2021, 37 % 2020, 24 % 2019)
  • 500–1000 € 31 % (38 %, 39 %, 27 %, 32 %)
  • 1000–2000 € 19 % (13 %, 23 %, 32 %, 32 %)
  • 2000–3000 0 % (13 %, 0 %, 5 %, 4 %)
  • yli 3000 € 13 % (6 %, 8 %, 0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi vastanneista ei ollut JYPSin jäsen. Vastanneet jäsenet olivat olleet yhdistyksessä seuraavasti:

  • alle 1 vuoden 31 % (19 % 2022, 15 % 2021, 20 % 2020)
  • 1–3 vuotta 25 % (6 %, 31 %, 17 %)
  • 4–10 vuotta 25 % (63 %, 39 %, 37 %)
  • yli 10 vuotta 13 % (13 %, 8 %, 7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

  • 73 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (88 % 2022, 58 % 2021, 50 % 2020, 63 % 2019)
  • 60 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (53 %, 58 %, 56 %, 54 %)
  • 60 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (47 %, 63 %, 56 %, 63 %)
  • 60 % kohentaakseen kuntoaan (47 %, 63 %, 53 %, 63 %)
  • 60 % oppiakseen lisää pyöräilystä (41 %, 54 %, 50 %, 50 %)
  • 60 % hyödyntääkseen jäsenetuja (35 %, 50 %, 47 %, 54 %)
  • 53 % saadakseen samanhenkistä seuraa (47 %, 46 %, 53 %, 42 %)
  • 33 % osallistuakseen kilpailuihin (12 %, 17 %, 16 %, 25 %)
  • 13 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (18 %, 13 %, 34 %, 17 %)
  • 0 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen, kuten halu tukea toimintaa yleisesti (6 %, 4 %, 3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

  • ei lainkaan 0 % (0 % 2022, 0 % 2021, 2 % 2020)
  • hieman 20 % (6 %, 12 %, 29 %)
  • jonkin verran 33 % (18 %, 56 %, 29 %)
  • hyvin 47 % (65 %, 27 %, 29 %)
  • erittäin hyvin 0 % (12 %, 4 %, 10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

  • ei lainkaan 20 % (6 % 2022, 4 % 2021, 25 % 2020)
  • hieman 47 % (41 %, 56 %, 40 %)
  • jonkin verran 27 % (41 %, 20 %, 23 %)
  • aktiivisesti 7 % (12 %, 20%, 13 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Toiminnasta Pyöräilyviikolle ja yhteisiin ajoihin on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 60 % Pyöräilyviikolle (75 % 2022, 48 % 2021, 49 % 2020, 59 % 2019)
  • 47 % yhteislenkeille ja -ajoihin (50 %, 64 %, 51 %, 73 %)
  • 40 % kilpailuihin (6 %, 24 %, 20 %, 27 %)
  • 33 % retkille (25 %, 24 %, 23 %, 50 %)
  • 33 % yhteisiin tapahtumiin (13 %, 16 %, 23 %, 50 %)
  • 27 % mökkitoimintaan (13 %, 12 %, 17 %, 18 %)
  • 20 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (19 %, 36 %, 14 %, 27 %)
  • 20 % liikennekoulutuksiin (13 %, 8 %, 9 %, 23 %)
  • 13 % Fillariakatemian toimintaan (19 %, 20 % , 23 %, 14 %)
  • 13 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (0 %, 4 %, 6 %, 23 %)
  • 13 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (19 %, 24 %, 23 %, 46 %)
  • 13 % kampanjoihin (0 %, 8 %, 6 %, 5 %)
  • 7 % sählyyn (13 %, 8 %, 14 %, 18 %)
  • 7 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (25 %, 20 %, 6 %, 18 %)
  • 7 % salivuorolle (0 %, 0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % spinningiin (6 %, 4 %, 3 %, 18 %)
  • 0 % pyöräsuunnistukseen (0 %, 4 %, 3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (0 %, 0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 0 %, 0 %, 2 %).

Vastaajat olivat perinteisesti olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 50 % (35 % 2022, 36 % 2021, 53 % 2020, 40 % 2019)
  • hieman 19 % (35 %, 32 %, 28 %, 32 %)
  • jonkin verran 13 % (18 %, 16 %, 8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 13 % (12 %, 12 %, 13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 6 % (0 %, 4 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin perinteisesti Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja ja vastanneiden määrä oli myös suurin. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 73 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 75 %.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennustoimintaan ja maantielenkkeihin – molempi toiminta olikin vuonna 2023 valitettavan vähäistä vetäjien puutteen vuoksi. Saa ilmoittautua tehtäviin!

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti. Kannattaa huomata, että toiminnoittain vastausten määrä vaihteli huomattavasti.

  • 100 % maastolenkit (100 % 2022, 100 % 2021, 94 % 2020, 100 % 2019)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 100 %, 100 %, 83 %)
  • 100 % liikennekoulutukset (100 %, 86 %, 100 %, 90 %)
  • 100 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (100 %, 86 %, 86 %, 73 %)
  • 100 % kilpailutoiminta (100 %, 67 %, 92 %, 75 %)
  • 100 % sähly (100 %, 100 %, 100 %, 60 %)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 100 %, 100 %, 75 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 100 %, 100 %, 63 %)
  • 100 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (100 %, 86 %, 87 %, 85 %)
  • 100 % muu toiminta (100 %, 100 %, 83 %, 100 %)
  • 100 % Pyöräilyviikko (92 %, 100 %, 100 %, 100 %)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (92 %, 100 %, 100 %, 86 %)
  • 100 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (83 %, 91 %, 100 %, 92 %)
  • 100 % kampanjat (75 %, 88 %, 100 %, 100 %)
  • 100 % pyöräretket (67 %, 100 %, 92 %, 56 %)
  • 100 % alamäkitoiminta (ei vastaajia, 0 %, 100 %, 0 %)
  • 83 % kuntolenkit (100 %, 100 %, 100 %, 89 %)
  • 67 % maantielenkit (75 %, 50 %, 83 %, 83 %)
  • 0 % kuntovalmennustoiminta (0 %, 50 %, 50 %, 40 %)
  • spinningin osalta ei vastauksia (50 %, 100 %, 75 %, 67)
  • trialin osalta ei vastaajia (ei vastaajia, ei vastaajia, 100 %, 50 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoisresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin edelleen uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 91 % vastanneista (62 % 2022, 78 % 2021, 84 % 2020, 80 % 2019).

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % tiedottaminen julkisuudessa (20 % 2022, 75 % 2021, 76 % 2020, 100 % 2019)
  • 93 % Nimenhuuto (67 %, 84 %, 100 %, 72 %)
  • 93 % nettisivut (57 %, 63 %, 73 %, 76 %)
  • 89 % yleinen Facebook-sivu (90 %, 71 %, 85 %, 75 %)
  • 83 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (90 %, 65 %, 90 %, 81 %)
  • 78 % yleinen Facebook-ryhmä (92 % 2022, 79 %, 80 %, 78 %)
  • 60 % Instagram (83 %, 42 %, 67 %, 56 %)
  • 50 % Äänekosken Facebook-sivu (50 %, 0 vastaajaa, 100 %, 0 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 75 % jäsenalennukset (76 % 2022, 78 % 2021, 81 % 2020, 67 % 2019)
  • 62 % jäsenvaatteet (79 %, 70 %, 61 %, 67 %)
  • 46 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (53 %, 41 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 42 % yhdistyksen mökki (54 %, 32 %, 37 %, 33 %)
  • 33 % yhteistilaukset (64 %, 42 %, 62 %, 50 %)
  • 33 % alennukset I Cycle -vaatteista (50 %, 54 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 25 % harrastepyöräilijän vakuutus (10 %, 8 %, 5 %, 0 %)
  • 20 % lainattavat välineet (46 %, 30 %, 34 %, 29 %)
  • 10 % kilpailu- ja lisenssituet (0 %, 5 %, 7 %, 4 %)
  • 8 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (7 %, 14 %, 10 %, 13 %)
  • 0 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (9 %, 0 %, 7 %, 4 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Vuoden 2023 jäsenmaksuja piti sopivina 80 % (9%, 2022, 72 % 2021). Maksuja piti liian alhaisina 20 %. Vuoden 2024 jäsenmaksuehdotuksista kysyttäessä 33 % oli valmis jäsenmaksun jonkinlaisiin korotuksiin.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut 2024 vielä ennallaan.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 79 % (65 % 2022, 71 % 2021) vastaajista. 21 % (24 % 2022, 29 % 2021) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme vapaavalintaista seuravaatetta tai I Cycle JKL -hupparia. Palkinnoista on ilmoitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vastaa vuoden 2023 jäsenkyselyyn sunnuntaihin 10.12. mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen kyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, joten voit vastata itseäsi kiinnostaviin kohtiin.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl seuravaatteita tai I Cycle JKL -huppareita nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 10.12.2023 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 15.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vuoden 2022 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui tällä kertaa ainoastaan 17 vastausta, vaikka yhdistyksessä on yli 1100 jäsentä. Useiden vuosien jatkumona kyselystä kuitenkin saadaan arvokasta tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 50 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 94 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2021 tätä oli mieltä oli 81 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

  • alle 18-vuotiaita 0 % (0 % 2021)
  • 18–30-vuotiaita 6 % (7 %)
  • 31–40-vuotiaita 41 % (41 %)
  • 41–50-vuotiaita 24 % (30 %)
  • 51–65-vuotiaita 24 % (19 %)
  • yli 65-vuotiaita 6 % (4 %).

Miehiä vastanneista oli 82 % (67 %) ja naisia 18 % (33 %).

88 % vastanneista asuu Jyväskylässä (96 %). Vastaajia oli lisäksi Äänekoskelta ja Laukaasta.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

  • erittäin aktiivinen 6 % (7 % 2021)
  • aktiivinen 65 % (63 %)
  • melko aktiivinen 29 % (26 %)
  • ei kovinkaan aktiivinen 0 % (4 %)
  • en pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

  • 88 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (74 % 2021, 83 % 2020, 76 % 2019)
  • 82 %, koska fillarointi on mukava harrastus (89 %, 85 %, 80 %)
  • 77 % kohentaakseen kuntoaan (85 %, 78 %, 88 %)
  • 71 % terveyssyistä (59 %, 73 %, 56 %)
  • 71 % pitääkseen hauskaa (70 %, 61 %, 60 %)
  • 53 % nähdäkseen uusia maisemia (70 %, 44 %, 88 %)
  • 35 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (41 %, 34 %, 28 %)
  • 29 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (26 %, 32 %, 24 %)
  • 12 % kilpailutarkoituksessa (22 %, 17 %, 24 %)
  • 6 % ympäristösyistä (ei vastauksia aiemmin)
  • 6 % töiden vuoksi (ei vastauksia aiemmin).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

  • 82 % liikennepyöräilyä (74 % 2021, 83 % 2020, 80 % 2019)
  • 82 % maastopyöräilyä (70 %, 71 %, 64 %)
  • 59 % kuntopyöräilyä (56 %, 46 %, 56 %)
  • 47 % maantiepyöräilyä (30 %, 32 %, 40 %)
  • 47 % gravelia ja hiekkatiepyöräilyä (0 %, 2 %, 0 %)
  • 35 % retkipyöräilyä (59 %, 42 %, 40 %)
  • 29 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (15 %, 12 %, 12 %)
  • 29 % lapsen kanssa pyöräilemistä (30 %, 29 %, 20 %)
  • 24 % sähköpyöräilyä (15 %, 12 %, 4 %)
  • 12 % alamäkiajoa ja freeridea (15 %, 7 %, 0 %)
  • 6 % pyörien ja varusteiden rakentelua (15 %, 10 %, 16 %)
  • 6 % pyöräsuunnistusta (4 %, 10 %, 8 %)
  • 6 % cyclocrossia (15 %, 7 %, 16 %)
  • 0 % BMX:ää (0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % nojapyöräilyä (0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % trialpyöräilyä (0%, 0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on gravel ja hiekkatiepyöräily noussut selvästi kiinnostavimmaksi. Aiempien kyselyiden ykkönen maastopyöräily oli tipahtanut useamman sijan. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

  • 46 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä (19 % 2021, 0 % 2020, 0 % 2019)
  • 23 % retkipyöräilystä (29 %, 27 %, 29 %)
  • 23 % alamäkiajosta ja freeridesta (24 %, 6 %, 6 %)
  • 23 % pyöräsuunnistuksesta (0 %, 6 %, 6 %)
  • 15 % maastopyöräilystä (38 %, 33 %, 53 %)
  • 15 % BMX:stä (5 %, 6 %, 6 %)
  • 15 % sähköpyöräilystä (14 %, 9 %, 29 %)
  • 8 % maantiepyöräilystä (24 %, 12 %, 12 %)
  • 8 % cyclocrossista (14 %, 9 %, 24 %)
  • 8 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (14 %, 12 %, 12 %)
  • 0 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (19 %, 18 %, 12 %)
  • 0 % liikennepyöräilystä (14 %, 24 %, 18 %)
  • 0 % kuntopyöräilystä (14 %, 27 %, 0 %)
  • 0 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (14 %, 21 %, 6 %)
  • 0 % läskipyöräilystä (5 %, 0 %, 0 %)
  • 0 % trialista (0 %, 3 %, 0 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin vähintään noin 3,8 pyörää (3,0 pyörää 2021, 3,1 pyörää 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

  • 1 pyörän 6 % (8 % 2021, 17 % 2020, 4 % 2019)
  • 2 pyörää 18 % (39 %, 17 %, 32 %)
  • 3 pyörää 12 % (19 %, 29 %, 32 %)
  • 4 pyörää 24 % (12 %, 17 %, 16 %)
  • 5 pyörää tai useampia 41 % (23 %, 20 %, 16 %).
Montako pyörää vastaajat omistavat?

Montako pyörää vastaajat omistavat?

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin ainakin reilut 1100 € (ainakin reilut 1000 € 2021 ja 2020 sekä reilut 1200 € 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

  • alle 500 € 31 % (31 % 2021, 37 % 2020, 24 % 2019)
  • 500–1000 € 38 % (39 %, 27 %, 32 %)
  • 1000–2000 € 13 % (23 %, 32 %, 32 %)
  • 2000–3000 13 % (0 %, 5 %, 4 %)
  • yli 3000 € 6 % (8 %, 0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi vastanneista ei ollut JYPSin jäsen. Vastanneet jäsenet olivat olleet yhdistyksessä seuraavasti:

  • alle 1 vuoden 19 % (15 % 2021, 20 % 2020)
  • 1–3 vuotta 6 % (31 %, 17 %)
  • 4–10 vuotta 63 % (39 %, 37 %)
  • yli 10 vuotta 13 % (8 %, 7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

  • 88 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (58 % 2021, 50 % 2020, 63 % 2019)
  • 53 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (58 %, 56 %, 54 %)
  • 47 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (63 %, 56 %, 63 %)
  • 47 % kohentaakseen kuntoaan (63 %, 53 %, 63 %)
  • 47 % saadakseen samanhenkistä seuraa (46 %, 53 %, 42 %)
  • 41 % oppiakseen lisää pyöräilystä (54 %, 50 %, 50 %)
  • 35 % hyödyntääkseen jäsenetuja (50 %, 47 %, 54 %)
  • 18 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (13 %, 34 %, 17 %)
  • 12 % osallistuakseen kilpailuihin (17 %, 16 %, 25 %)
  • 6 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen, kuten halua tukea toimintaa yleisesti (4 %, 3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

  • ei lainkaan 0 % (0 % 2021, 2 % 2020)
  • hieman 6 % (12 %, 29 %)
  • jonkin verran 18 % (56 %, 29 %)
  • hyvin 65 % (27 %, 29 %)
  • erittäin hyvin 12 % (4 %, 10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

  • ei lainkaan 6 % (4 % 2021, 25 % 2020)
  • hieman 41 % (56 %, 40 %)
  • jonkin verran 41 % (20 %, 23 %)
  • aktiivisesti 12 % (20%, 13 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %, 0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Toiminnasta yhteislenkeille ja Pyöräilyviikolle on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 75 % Pyöräilyviikolle (48 % 2021, 49 % 2020, 59 % 2019)
  • 50 % yhteislenkeille ja -ajoihin (64 %, 51 %, 73 %)
  • 25 % retkille (24 %, 23 %, 50 %)
  • 25 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (20 %, 6 %, 18 %)
  • 19 % Fillariakatemian toimintaan (20 % , 23 %, 14 %)
  • 19 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (36 %, 14 %, 27 %)
  • 19 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (24 %, 23 %, 46 %)
  • 13 % sählyyn (8 %, 14 %, 18 %)
  • 13 % mökkitoimintaan (12 %, 17 %, 18 %)
  • 13 % yhteisiin tapahtumiin (16 %, 23 %, 50 %)
  • 13 % liikennekoulutuksiin (8 %, 9 %, 23 %)
  • 6 % kilpailuihin (24 %, 20 %, 27 %)
  • 6 % spinningiin (4 %, 3 %, 18 %)
  • 0 % kampanjoihin (8 %, 6 %, 5 %)
  • 0 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (4 %, 6 %, 23 %)
  • 0 % pyöräsuunnistukseen (4 %, 3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % salivuorolle (0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 0 %, 2 %).

Vastaajat olivat perinteisesti olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 35 % (36 % 2021, 53 % 2020, 40 % 2019)
  • hieman 35 % (32 %, 28 %, 32 %)
  • jonkin verran 18 % (16 %, 8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 12 % (12 %, 13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (4 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin perinteisesti Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja ja vastanneiden määrä oli myös selvästi suurin. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 31 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 33 %.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennustoimintaan sekä spinningiin – kuntovalmennustoiminta olikin vuonna vähäistä vetäjien puutteen vuoksi. Spinningissä ei ole puolestaan ollut riittävästi osallistujia muutamiin vuosiin, että toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa – näin spinningiä on järjestetty vain harvoin.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti. Kannattaa huomata, että toiminnoittain vastausten määrä vaihteli huomattavasti.

  • 100 % maastolenkit (100 % 2021, 94 % 2020, 100 % 2019)
  • 100 % kuntolenkit (100 %, 100 %, 89 %)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 100 %, 83 %)
  • 100 % liikennekoulutukset (86 %, 100 %, 90 %)
  • 100 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (86 %, 86 %, 73 %)
  • 100 % kilpailutoiminta (67 %, 92 %, 75 %)
  • 100 % sähly (100 %, 100 %, 60 %)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 100 %, 75 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 100 %, 63 %)
  • 100 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (86 %, 87 %, 85 %)
  • 100 % muu toiminta (100 %, 83 %, 100 %.
  • 92 % Pyöräilyviikko (100 %, 100 %, 100 %)
  • 92 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (100 %, 100 %, 86 %)
  • 83 % huoltotapahtumat ja -koulutukset 91 %, (100 %, 92 %)
  • 75 % kampanjat (88 %, 100 %, 100 %)
  • 75 % maantielenkit (50 %, 83 %, 83 %)
  • 67 % pyöräretket (100 %, 92 %, 56 %)
  • 50 % spinningiä (100 %, 75 %, 67)
  • 0 % kuntovalmennustoiminta (50 %, 50 %, 40 %)
  • trialin osalta ei vastaajia (ei vastaajia, 100 %, 50 %)
  • alamäkitoiminnan osalta ei vastaajia (0 %, 100 %, 0 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoisresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 62 % vastanneista (78 % 2021, 84 % 2020 ja 80 % 2019).

Tiedottamisen osa-alueista sähköpostilistan viikkotiedote sai eniten erinomaista-arvosanoja.

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 92 % yleinen Facebook-ryhmä (79 %, 80 %, 78 %)
  • 90 % yleinen Facebook-sivu (71 %, 85 %, 75 %)
  • 90 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (65 %, 90 %, 81 %)
  • 83 % Instagram (42 %, 67 %, 56 %)
  • 67 % Nimenhuuto (84 %, 100 % vuonna 2020, 72 % vuonna 2019)
  • 57 % nettisivut (63 %, 73 %, 76 %)
  • 50 % Äänekosken Facebook-sivu (0 vastaajaa, 100 %, 0 %)
  • 20 % tiedottaminen julkisuudessa (75 %, 76 %, 100 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 79 % jäsenvaatteet (70 %, 61 %, 67 %)
  • 76 % jäsenalennukset (78 %, 81 % 2020, 67 % 2019)
  • 64 % yhteistilaukset (42 %, 62 %, 50 %)
  • 54 % yhdistyksen mökki (32 %, 37 %, 33 %)
  • 53 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (41 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 50 % alennukset I Cycle -vaatteista (54 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 46 % lainattavat välineet (30 %, 34 %, 29 %)
  • 10 % harrastepyöräilijän vakuutus (8 %, 5 %, 0 %)
  • 9 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (0 %, 7 %, 4 %)
  • 7 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (14 %, 10 %, 13 %)
  • 0 % kilpailu- ja lisenssituet (5 %, 7 %, 4 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Pyöränhuoltotilaa toivottiin jälleen jäsenten käyttöön. Tätä on selvitetty useampaankin otteeseen, mutta toistaiseksi tilat ovat olleet liian kalliita, ts. rahoitusta ei ole ollut riittävästi. Ehdotuksia kuvion järjestämiseksi otetaan vastaan!

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 94 % (72 % vuonna 2021). Maksuja piti liian alhaisina 6 %. Toisaalta vuoden 2023 jäsenmaksuehdotuksista kysyttäessä 50 % oli valmis jäsenmaksun jonkinlaisiin korotuksiin.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut 2023 muuten ennallaan, mutta alle 18-vuotiaiden jäsenmaksua korotettiin 5 eurolla 15 euroon – nosto oli euroaikana eli vuoden 1999 jälkeen ensimmäinen alle 18-vuotiaiden jäsenten osalta. Koko saatava lisäsumma, arviolta noin 1500 € käytetään Fillariakatemian toiminnan hyväksi.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 65 % (71 %) vastaajista. 24 % (29 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme seuravaatteiden yläosaa tai I Cycle JKL -hupparia. Palkinnot toimitetaan voittajille lähiaikoina.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vastaa jäsenkyselyyn keskiviikkoon 30.11.2022 mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen kyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, joten voit vastata itseäsi kiinnostaviin kohtiin.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl seuravaatteiden yläosia tai I Cycle JKL -huppareita nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on keskiviikkoon 30.11.2022 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 9.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vuoden 2021 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-joulukuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui tällä kertaa vain 27 vastausta. Yhdistyksessä on yli 1100 jäsentä, joten vastausprosentiksi jäi alle 3.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 62 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 81 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2020 tätä oli mieltä oli 95 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

 • alle 18-vuotiaita 0 % (2 % vuonna 2020)
 • 18–30-vuotiaita 7 % (5 %)
 • 31–40-vuotiaita 41 % (32 %)
 • 41–50-vuotiaita 30 % (32 %)
 • 51–65-vuotiaita 19 % (22%)
 • yli 65-vuotiaita 4 % (7 %).

Miehiä vastanneista oli 67 % (73 %) ja naisia 33 % (27 %).

96 % vastanneista asuu Jyväskylässä (85 %). Yksi vastaaja asuu Uuraisilla.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

 • erittäin aktiivinen 7 % (12 % vuonna 2020)
 • aktiivinen 63 % (63 %)
 • melko aktiivinen 26 % (20 %)
 • ei kovinkaan aktiivinen 4 % (5 %)
 • en pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

 • 89 %, koska fillarointi on mukava harrastus (85 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019)
 • 85 % kohentaakseen kuntoaan (78 %, 88 %)
 • 74 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (83 %, 76 %)
 • 70 % pitääkseen hauskaa (61 %, 60 %)
 • 70 % nähdäkseen uusia maisemia (44 %, 88 %)
 • 59 % terveyssyistä (73 %, 56 %)
 • 41 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (34 %, 28 %)
 • 26 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (32 %, 24 %)
 • 22 % kilpailutarkoituksessa (17 %, 24 %).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

 • 74 % liikennepyöräilyä (83 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019)
 • 70 % maastopyöräilyä (71 %, 64 %)
 • 59 % retkipyöräilyä (42 %, 40 %)
 • 56 % kuntopyöräilyä (46 %, 56 %)
 • 30 % maantiepyöräilyä (32 %, 40 %)
 • 30 % lapsen kanssa pyöräilemistä (29 %, 20 %)
 • 15 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (12 %, 12 %)
 • 15 % sähköpyöräilyä (12 %, 4 %)
 • 15 % pyörien ja varusteiden rakentelua (10 %, 16 %)
 • 15 % cyclocrossia (7 %, 16 %)
 • 15 % alamäkiajoa ja freeridea (7 %, 0 %)
 • 4 % pyöräsuunnistusta (10 %, 8 %)
 • 0 % BMX:ää (2 %, 0 %)
 • 0 % gravelia (2 %, 0 %)
 • 0 % nojapyöräilyä (2 %, 0 %)
 • 0 % trialia (0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on maastopyöräily edelleen kiinnostavin. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

 • 38 % maastopyöräilystä (33 % vuonna 2020, 53 % vuonna 2019)
 • 29 % retkipyöräilystä (27 %, 29 %)
 • 24 % alamäkiajosta ja freeridesta (6 %, 6 %)
 • 24 % maantiepyöräilystä (12 %, 12 %)
 • 19 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (18 %, 12 %)
 • 19 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä
 • 14 % kuntopyöräilystä (27 %, 0 %)
 • 14 % liikennepyöräilystä (24, 18 %)
 • 14 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (21 %, 6 %)
 • 14 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (12 %, 12 %)
 • 14 % sähköpyöräilystä (9 %, 29 %)
 • 14 % cyclocrossista (9 %, 24 %)
 • 5 % BMX:stä (6 %, 6 %)
 • 5 % läskipyöräilystä (ei kysytty aiempina vuosina)
 • 0 % trialista (3 %, 0 %)
 • 0 % pyöräsuunnistuksesta (6 %, 6 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin noin 3,0 pyörää (3,1 pyörää vuonna 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

 • 1 pyörän 8 % (17 % vuonna 2020, 4 % vuonna 2019)
 • 2 pyörää 39 % (17 %, 32 %)
 • 3 pyörää 19 % (29 %, 32 %)
 • 4 pyörää 12 % (17 %, 16 %)
 • 5 pyörää tai useampia 23 % (20 %, 16 %).
Montako pyörää vastaajat omistavat?

Montako pyörää vastaajat omistavat?

 

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin reilut 1000 € (noin 1000 € vuonna 2020 ja reilut 1200 € vuonna 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

 • alle 500 € 31 % (37 % vuonna 2020, 24 % vuonna 2019)
 • 500–1000 € 39 % (27 %, 32 %)
 • 1000–2000 € 23 % (32 %, 32 %)
 • 2000–3000 0 % (5 %, 4 %)
 • yli 3000 € 8 % (0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

8 % kyselyyn vastanneista ei ollut JYPSin jäseniä. Muut vastanneet olivat olleet jäseninä:

 • 1 vuoden 15 % (20 % vuonna 2020)
 • 1–3 vuotta 31 % (17 %)
 • 4–10 vuotta 39 % (37 %)
 • yli 10 vuotta 8 % (7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

 • 63 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (56 % vuonna 2020, 63 % vuonna 2019)
 • 63 % kohentaakseen kuntoaan (53 %, 63 %)
 • 58 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (50 %, 63 %)
 • 58 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (56 %, 54 %)
 • 54 % oppiakseen lisää pyöräilystä (50 %, 50 %)
 • 50 % hyödyntääkseen jäsenetuja (47 %, 54 %)
 • 46 % saadakseen samanhenkistä seuraa (53 %, 42 %)
 • 13 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (34 %, 17 %)
 • 17 % osallistuakseen kilpailuihin (16 %, 25 %)
 • 4 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen (3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

 • ei lainkaan 0 % (2 % vuonna 2020)
 • hieman 12 % (29 %)
 • jonkin verran 56 % (29 %)
 • hyvin 27 % (29 %)
 • erittäin hyvin 4 % (10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

 • ei lainkaan 4 % (25 % vuonna 2020)
 • hieman 56 % (40 %)
 • jonkin verran 20 % (23 %)
 • aktiivisesti 20 % (13 %)
 • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Toiminnasta yhteislenkeille ja Pyöräilyviikolle on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 64 % yhteislenkeille ja -ajoihin (51 % vuonna 2020, 73 % vuonna 2019)
  • 48 % Pyöräilyviikolle (49 %, 59 %)
  • 36 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (14 %, 27 %)
  • 24 % retkille (23 %, 50 %)
  • 24 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (23 %, 46 %)
  • 24 % kilpailuihin (20 %, 27 %)
  • 20 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (6 %, 18 %)
  • 20 % Fillariakatemian toimintaan (23 %, 14 %)
  • 16 % yhteisiin tapahtumiin (23 %, 50 %)
  • 12 % mökkitoimintaan (17 %, 18 %)
  • 8 % sählyyn (14 %, 18 %)
  • 8 % kaupunkipyöräilykoulutuksiin (9 %, 23 %)
  • 8 % kampanjoihin (6 %, 5 %)
  • 4 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (6 %, 23 %)
  • 4 % spinningiin (3 %, 18 %)
  • 4 % pyöräsuunnistukseen (3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (6 %, 0 %)
  • 0 % salivuorolle (6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 2 %).

Vastaajat olivat olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 36 % (53 % vuonna 2020, 40 % vuonna 2019)
  • hieman 32 % (28 %, 32 %)
  • jonkin verran 16 % (8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 12 % (13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 4 % (0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 56 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 50 %.

Tyytymättömimpiä oltiin alamäki- ja kuntovalmennustoimintaan sekä maantielenkkeihin – maantieyhteislenkkejä ajettiinkin vuonna 2021 poikkeuksellisen vähän, koska maantievetäjiä ei juuri ollut.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % Pyöräilyviikko (100 % vuonna 2020, 100 % vuonna 2019)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (100 %, 86 %)
  • 100 % kuntolenkit (100 %, 89 %)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 83 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 63 %)
  • 100 % sähly (100 %, 60 %)
  • 100 % spinningiä (75 %, 67)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 75 %)
  • 100 % pyöräretket (92 %, 56 %)
  • 100 % maastolenkkejä (94 %, 100 %)
  • 100 % muu toiminta (83 %, 100 %)
  • 91 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (100 %, 92 %)
  • 88 % kampanjat (100 %, 100 %)
  • 86 % kaupunkipyöräilykoulutukset (100 %, 90 %)
  • 86 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (87 %, 85 %)
  • 86 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (86 %, 73 %)
  • 67 % kilpailutoiminta (92 %, 75 %)
  • 50 % maantielenkit (83 %, 83 %)
  • 50 % kuntovalmennustoiminta (50 %, 40 %)
  • 0 % alamäkitoiminta (100 %, 0%)
  • trialin osalta ei vastaajia (100 %, 50 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoistyöresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 78 % vastanneista (84 % vuonna 2020 ja 80 % vuonna 2019).

Tiedottamisen osa-alueista Nimenhuuto sekä Facebook-ryhmä ja -sivu saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Instagramiin oltiin tyytymättömimpiä – tilin ylläpitoon on rekrytoitu uusia vastuuhenkilöitä, mutta lisääkin kaivattaisiin mukaan!

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 84 % Nimenhuuto (100 % vuonna 2020, 72 % vuonna 2019)
  • 79 % yleinen Facebook-ryhmä (80 %, 78 %)
  • 71 % yleinen Facebook-sivu (85 %, 75 %)
  • 75 % tiedottaminen julkisuudessa (76 %, 100 %)
  • 65 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (90 %, 81 %)
  • 63 % nettisivut (73 %, 76 %)
  • 42 % Instagram (67 %, 56 %)
  • Äänekosken Facebook-sivun osalta ei vastaajia (100 %, 0 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 78 % jäsenalennukset (81 % vuonna 2020, 67 % vuonna 2019)
  • 70 % seuravaatteet (61 %, 67 %)
  • 54 % alennukset I Cycle -vaatteista (ei kysytty edellisinä vuosina)
  • 42 % yhteistilaukset (62 %, 50 %)
  • 41 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (ei kysytty edellisinä vuosina)
  • 32 % yhdistyksen mökki (37 %, 33 %)
  • 30 % lainattavat välineet (34 %, 29 %)
  • 14 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (10 %, 13 %)
  • 8 % harrastepyöräilijän vakuutus (5 %, 0 %).
  • 5 % kilpailu- ja lisenssituet (7 %, 4 %)
  • 0 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (7 %, 4 %)

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 92 % (88 % vuonna 2020). Maksuja piti liian alhaisina 4 % ja korkeina 4 %. Toisaalta 16 % olisi ollut valmis maksamaan vähintään 5 euroa korkeampaa jäsenmaksua (26 % vuonna 2020). Syyskokouksessa päätettiin lopulta pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2022.

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2022?

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2022?

 

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 71 % (59 %) vastaajista. 29 % (33 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme I Cycle JKL -hupparia tai vastaavaa seuravaatteiden yläosaa. Palkinnot on jo toimitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vastaa jäsenkyselyyn sunnuntaihin 5.12.2021 mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, joten voit vastata itseäsi kiinnostaviin kohtiin.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl I Cycle JKL -huppareita tai vastaavan arvoisia seuravaatteiden yläosia nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 5.12.2021 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 11.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vuoden 2020 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui tällä kertaa 41 vastausta. Yhdistyksessä on yli 1000 jäsentä, joten vastausprosentiksi jäi alle 5.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 52 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 95 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2019 tätä oli mieltä oli 85 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

  • alle 18-vuotiaita 2 % (0 % vuonna 2019)
  • 18–30-vuotiaita 5 % (24 %)
  • 31–40-vuotiaita 32 % (32 %)
  • 41–50-vuotiaita 32 % (20 %)
  • 51–65-vuotiaita 22 % (16 %)
  • yli 65-vuotiaita 7 % (8 %).

Miehiä vastanneista oli 73 % (75 %) ja naisia 27 % (25 %).

85 % vastanneista asuu Jyväskylässä (72 %). Vastaajia oli lisäksi mm.  Jämsästä, Äänekoskelta, Uuraisilta, Laukaasta, Muuramesta, Petäjävedeltä ja Porista.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

  • erittäin aktiivinen 12 % (20 % vuonna 2019)
  • aktiivinen 63 % (48 %)
  • melko aktiivinen 20 % (32 %)
  • ei kovinkaan aktiivinen 5 % (0 %)
  • en pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

  • 85 %, koska fillarointi on mukava harrastus (80 % vuonna 2019, 80 % vuonna 2018)
  • 83 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (76 %, 62 %)
  • 78 % kohentaakseen kuntoaan (88 %, 77 %)
  • 73 % terveyssyistä (56 %, 46 %)
  • 61 % pitääkseen hauskaa (60 %, 55 %)
  • 44 % nähdäkseen uusia maisemia (88 %, 52 %)
  • 34 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (28 %, 23 %)
  • 32 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (24 %, 23 %)
  • 17 % kilpailutarkoituksessa (24 %, 21 %).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

  • 83 % liikennepyöräilyä (80 % vuonna 2019, 68 % vuonna 2018)
  • 71 % maastopyöräilyä (64 %, 82 %)
  • 46 % kuntopyöräilyä (56 %, 36 %)
  • 42 % retkipyöräilyä (40 %, 34 %)
  • 32 % maantiepyöräilyä (40 %, 50 %)
  • 29 % lapsen kanssa pyöräilemistä (20 %, 21 %)
  • 12 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (12 %, 7 %)
  • 12 % sähköpyöräilyä (4 %, 0 %)
  • 10 % pyörien ja varusteiden rakentelua (16 %, 14 %)
  • 10 % pyöräsuunnistusta (8 %, 2 %)
  • 7 % cyclocrossia (16 %, 5 %)
  • 7 % alamäkiajoa ja freeridea (0 %, 5 %)
  • 2 % BMX:ää (0 %, 0 %)
  • 2 % gravelia (0 %, 0 %)
  • 2 % nojapyöräilyä (0 %, 0 %)
  • 0 % trialia (0 %, 5 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on maastopyöräily edelleen kiinnostavin. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

  • 33 % maastopyöräilystä (53 % vuonna 2019, 40 % vuonna 2018)
  • 27 % retkipyöräilystä (29 %, 30 %)
  • 27 % kuntopyöräilystä (0 %, 20 %)
  • 24 % liikennepyöräilystä (18, 20 %)
  • 21 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (6 %, 27 %)
  • 18 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (12 %, 23 %)
  • 12 % maantiepyöräilystä (12 %, 37 %)
  • 12 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (12 %, 20 %)
  • 9 % sähköpyöräilystä (29 %, 3 %)
  • 9 % cyclocrossista (24 %, 0 %)
  • 6 % alamäkiajosta ja freeridesta (6 %, 13 %)
  • 6 % BMX:stä (6 %, 3 %)
  • 3 % trialista (0 %, 0 %)
  • 6 % pyöräsuunnistuksesta (6 %, 0 %)
  • 0 % useamman vuorokauden maastopyöräretkistä (6 %, 3 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin noin 3,1 pyörää (3,1 pyörää vuonna 2019 ja 3,2 vuonna 2018). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

  • 1 pyörän 17 % (4 % vuonna 2019, 7 % vuonna 2018)
  • 2 pyörää 17 % (32 %, 27 %)
  • 3 pyörää 29 % (32 %, 23 %)
  • 4 pyörää 17 % (16 %, 25 %)
  • 5 pyörää tai useampia 20 % (16 %, 18 %).

Montako pyörää vastaajat omistavat.

 

Rahan käyttäminen pyöräilyyn vuosittain.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin noin 1000 € (reilut 1200 € vuonna 2019 ja reilut 1000 € vuonna 2018). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

  • alle 500 € 37 % (24 % vuonna 2019, 23 % vuonna 2018)
  • 500–1000 € 27 % (32 %, 46 %)
  • 1000–2000 € 32 % (32 %, 21 %)
  • 2000–3000 5 % (4 %, 7 %)
  • yli 3000 € 0 % (8 %, 5 %).

Jäsenyys ja sen syitä

20 % kyselyyn vastanneista ei ollut JYPSin jäseniä. Muut vastanneet olivat olleet jäseninä:

  • 1 vuoden 20 % (12 % vuonna 2019)
  • 1–3 vuotta 17 % (16 %)
  • 4–10 vuotta 37 % (56 %)
  • yli 10 vuotta 7 % (12 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

  • 56 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (63 % vuonna 2019, 56 % vuonna 2018)
  • 56 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (54 %, 59 %)
  • 53 % kohentaakseen kuntoaan (63 %, 44 %)
  • 53 % saadakseen samanhenkistä seuraa (42 %, 44 %)
  • 50 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (63 %, 56 %)
  • 50 % oppiakseen lisää pyöräilystä (50 %, 44 %)
  • 47 % hyödyntääkseen jäsenetuja (54 %, 39 %)
  • 34 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (17 %, 10 %)
  • 16 % osallistuakseen kilpailuihin (25 %, 27 %)
  • 3 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen (4 %, 10 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

  • ei lainkaan 2 % (0 % vuonna 2019)
  • hieman 29 % (8 %)
  • jonkin verran 29 % (36 %)
  • hyvin 29 % (44 %)
  • erittäin hyvin 10 % (12 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

  • ei lainkaan 25 % (12 % vuonna 2019)
  • hieman 40 % (40 %)
  • jonkin verran 23 % (40 %)
  • aktiivisesti 13 % (8 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %).

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Toiminnasta yhteislenkeille, Pyöräilyviikolle, yhteisiin tapahtumiin ja retkille on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 51 % yhteislenkeille ja -ajoihin (73 % vuonna 2019, 74 % vuonna 2018)
  • 49 % Pyöräilyviikolle (59 %, 45 %)
  • 23 % retkille (50 %, 29 %)
  • 23 % Fillariakatemian toimintaan (14%, 12 %)
  • 23 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (46 %, 21 %)
  • 23 % yhteisiin tapahtumiin (50 %, 33 %)
  • 20 % kilpailuihin (27 %, 26 %)
  • 17 % mökkitoimintaan (18 %, 10 %)
  • 14 % sählyyn (18 %, 17 %)
  • 14 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (27 %, 14 %)
  • 9 % kaupunkipyöräilykoulutuksiin (23 %, 7 %)
  • 6 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (18 %, 10 %)
  • 6 % kampanjoihin (5 %, 7 %)
  • 6 % alamäkitoimintaan (0 %, 2 %)
  • 6 % salivuorolle (0 %, 0 %)
  • 6 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (23 %, 5 %)
  • 3 % spinningiin (18 %, 17 %)
  • 3 % pyöräsuunnistukseen (0 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 2 %).

Vastaajat olivat olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 53 % (40 % vuonna 2019, 55 % vuonna 2018)
  • hieman 28 % (32 %, 21 %)
  • jonkin verran 8 % (16 %, 16 %)
  • aktiivisesti 13 % (12 %, 7 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %, 1 %).

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Pyöräilynedistämistoimintaa piti vastanneista erinomaisena 67 % ja Pyöräilyviikkoa 64 %.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennustoimintaan.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % Pyöräilyviikko (100 % vuonna 2019, 94 % vuonna 2018)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (86 %, 93 %)
  • 100 % kampanjat (100 %, 92 %)
  • 100 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (92 %, 91 %)
  • 100 % kaupunkipyöräilykoulutukset (90 %, 100 %)
  • 100 % kuntolenkit (89 %, 90 %)
  • 100 % Fillariakatemia (83 %, 92 %)
  • 100 % mökkitoiminta (63 %, 92 %)
  • 100 % sähly (60 %, 100 %)
  • 100 % alamäkitoiminta (0 %, 75 %)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (75 %, 100 %)
  • 100 % trial (50 %, 100 %)
  • 94 % maastolenkkejä (100 %, 86 %)
  • 92 % kilpailutoiminta (75 %, 83 %)
  • 92 % pyöräretket (56 %, 94 %)
  • 87 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (85 %, 87 %)
  • 86 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (73 %, 94 %)
  • 83 % maantielenkit (83 %, 85 %)
  • 83 % muu toiminta (100 %, 100 %)
  • 75 % spinningiä (67 %, ei kysytty 2018)
  • 50 % kuntovalmennustoiminta (40 %, 56 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoistyöresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 84 % vastanneista (80 % vuonna 2019 ja 85 % vuonna 2018).

Tiedottamisen osa-alueista yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote sekä Nimenhuuto saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Instagramiin oltiin tyytymättömimpiä – tilin ylläpitoon kaivattaisiinkin lisää vastuuhenkilöitä.

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % Nimenhuuto (72 % vuonna 2019, 82 % vuonna 2018)
  • 100 % Äänekosken Facebook-sivu (0 %, 50 %)
  • 90 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (8%, 81 %)
  • 85 % yleinen Facebook-sivu (75 %, 94 %)
  • 80 % yleinen Facebook-ryhmä (78 %, 80 %)
  • 76 % tiedottaminen julkisuudessa (100 %, 76 %)
  • 73 % nettisivut (76 %, 75 %)
  • 67 % Instagram (56 %, 58 %)

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 81 % jäsenalennukset (67 % vuonna 2019, 59 % vuonna 2018)
  • 62 % yhteistilaukset (50 %, 31 %)
  • 61 % seuravaatteet (67 %, 74 %)
  • 37 % seuran mökki (33 %, 26 %)
  • 34 % lainattavat välineet (29 %, 28 %)
  • 10 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (13 %, 17 %)
  • 7 % kilpailu- ja lisenssituet (4 %, 9 %)
  • 7 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (4 %, 3 %)
  • 5 % harrastepyöräilijän vakuutus (0 %, 9 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 88 % (92 % vuonna 2019). Maksuja piti liian alhaisina 5 % ja korkeina 8 %. Toisaalta 26 % olisi ollut valmis maksamaan 5 euroa korkeampaa jäsenmaksua (48 % vuonna 2019). Syyskokouksessa päätettiin lopulta pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2021.

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2021?

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 59 % (62 %) vastaajista. 33 % (28 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme I Cycle JKL -hupparia tai vastaavaa seuravaatteiden yläosaa. Palkinnot on jo toimitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vastaa jäsenkyselyyn maanantaihin 30.11.2020 mennessä!

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, joten voit vastata itseäsi kiinnostaviin kohtiin.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl I Cycle JKL -huppareita tai vastaavan arvoisia seuravaatteiden yläosia nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on maanantaihin 30.11.2020 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 10.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vuoden 2019 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-joulukuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui vain 25 vastausta. Yhdistyksessä on noin 1000 jäsentä, joten vastausprosentti jäi pieneksi.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 52 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 85 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2018 tätä oli mieltä oli 87 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

 • alle 18-vuotiaita 0 % (2 % vuonna 2018)
 • 18–30-vuotiaita 24 % (16 %)
 • 31–40-vuotiaita 32 % (18 %)
 • 41–50-vuotiaita 20 % (41 %)
 • 51–65-vuotiaita 16 % (18 %)
 • yli 65-vuotiaita 8 % (4 %).

Miehiä vastanneista oli 75 % (81 %) ja naisia 25 % (19 %).

72 % vastanneista asuu Jyväskylässä (86 %). Vastaajia oli lisäksi mm. Äänekoskelta, Helsingistä, Uuraisilta, Laukaasta ja Kauhajoelta.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

 • erittäin aktiivinen 20 % (23 % vuonna 2018)
 • aktiivinen 48 % (48 %)
 • melko aktiivinen 32 % (25 %)
 • ei kovinkaan aktiivinen 0 % (5 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

 • 88 % kohentaakseen kuntoaan (77 % vuonna 2018)
 • 88 % nähdäkseen uusia maisemia (52 %)
 • 80 %, koska fillarointi on mukava harrastus (80 %)
 • 76 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (62 %)
 • 60 % pitääkseen hauskaa (55 %)
 • 56 % terveyssyistä (46 %)
 • 28 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (23 %)
 • 24 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (23 %)
 • 24 % kilpailutarkoituksessa (21 %)
 • 4 %, koska pyöräily on triathlonin osalaji
 • 4 %, jotta ei tarvitse mennä taksilla kotiin.

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

 • 80 % liikennepyöräilyä (68 % vuonna 2018)
 • 64 % maastopyöräilyä (82 %)
 • 56 % kuntopyöräilyä (36 %)
 • 40 % maantiepyöräilyä (50 %)
 • 40 % retkipyöräilyä (34 %)
 • 20 % lapsen kanssa pyöräilemistä (21 %)
 • 16 % pyörien ja varusteiden rakentelua (14 %)
 • 16 % cyclocrossia (5 %)
 • 12 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (7 %)
 • 8 % pyöräsuunnistusta (2 %)
 • 4 % sähköpyöräilyä (0 %)
 • 0 % alamäkiajoa ja freeridea (5 %)
 • 0 % trialia (5 %)
 • 0 % BMX:ää (0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on maastopyöräily edelleen kiinnostavin. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

 • 53 % maastopyöräilystä (40 % vuonna 2018)
 • 29 % retkipyöräilystä (30 %)
 • 29 % sähköpyöräilystä (3 %)
 • 24 % cyclocrossista (0 %)
 • 18 % liikennepyöräilystä (20 %)
 • 12 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (23 %)
 • 12 % maantiepyöräilystä (37 %)
 • 12 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (20 %)
 • 6 % alamäkiajosta ja freeridesta (13 %)
 • 6 % BMX:stä (3 %)
 • 6 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (27 %)
 • 6 % pyöräsuunnistuksesta (0 %)
 • 6 % useamman vuorokauden maastopyöräretkistä (3 %)
 • 0 % kuntopyöräilystä (20 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin noin 3,1 pyörää (3,2 pyörää vuonna 2018). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

 • 1 pyörän 4 % (7 %)
 • 2 pyörää 32 % (27 %)
 • 3 pyörää 32 % (23 %)
 • 4 pyörää 16 % (25 %)
 • 5 pyörää tai useampia 16 % (18 %).

Montako pyörää vastaajat omistavat.

Rahan käyttäminen pyöräilyyn vuosittain.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin reilut 1200 € (reilut 1000 € vuonna 2018). Vastaajat käyttivät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

 • alle 500 € 24 % (23 %)
 • 500–1000 € 32 % (46 %)
 • 1000–2000 € 32 % (21 %)
 • 2000–3000 4 % (7 %)
 • yli 3000 € 8 % (5 %).

Jäsenyys ja sen syitä

1 kyselyyn vastannut ei ollut JYPSin jäsen. Muut vastanneet olivat olleet jäseninä:

 • 1 vuoden 12 % (7 % vuonna 2018)
 • 1–3 vuotta 16 % (46 %)
 • 4–10 vuotta 56 % (39 %)
 • yli 10 vuotta 12 % (5 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

 • 63 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (56 %)
 • 63 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (56 %)
 • 63 % kohentaakseen kuntoaan (44 %)
 • 54 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (59 %)
 • 54 % hyödyntääkseen jäsenetuja (39 %)
 • 50 % oppiakseen lisää pyöräilystä (44 %)
 • 42 % saadakseen samanhenkistä seuraa (44 %)
 • 25 % osallistuakseen kilpailuihin (27 %)
 • 17 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (10 %).
 • 4 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen (10 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

 • ei lainkaan 0 % (0 %)
 • hieman 8 % (21 %)
 • jonkin verran 36 % (46 %)
 • hyvin 44 % (34 %)
 • erittäin hyvin 12 % (0 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

 • ei lainkaan 12 % (25 %)
 • hieman 40 % (46 %)
 • jonkin verran 40 % (23 %)
 • aktiivisesti 8 % (5 %)
 • erittäin aktiivisesti 0 % (2 %).

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Toiminnasta yhteislenkeille, Pyöräilyviikolle, yhteisiin tapahtumiin ja retkille on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

 • 73 % yhteislenkeille ja -ajoihin (74 %)
 • 59 % Pyöräilyviikolle (45 %)
 • 50 % yhteisiin tapahtumiin (33 %)
 • 50 % retkille (29 %)
 • 46 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (21 %)
 • 27 % kilpailuihin (26 %)
 • 27 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (14 %)
 • 23 % kaupunkipyöräilykoulutuksiin (7 %)
 • 23 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (5 %)
 • 18 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (10 %)
 • 18 % sählyyn (17 %)
 • 18 % spinningiin (17 %)
 • 18 % mökkitoimintaan (1o %)
 • 14 % Fillariakatemian toimintaan (12 %)
 • 5 % kampanjoihin (7 %)
 • 0 % alamäkitoimintaan (2 %)
 • 0 % trialiin (2 %).

Vastaajat olivat olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

 • ei lainkaan 40 % (55 %)
 • hieman 32 % (21 %)
 • jonkin verran 16 % (16 %)
 • aktiivisesti 12 % (7 %)
 • erittäin aktiivisesti 0 % (1 %).

 

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin Pyöräilyviikkoon, kampanjoihin, maastolenkkeihin ja muuhun toimintaan. Kaupunkipyöräilykoulutukset (60 %), Pyöräilyviikko (50 %) sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (50 %) saivat eniten erinomaista-arvosanoja.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennukseen ja alamäkitoimintaan – kummastakin ovat puuttuneet aktiiviset vetäjät pari vuotta.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

 • 100 % Pyöräilyviikko (94 %)
 • 100 % kampanjat (92 %)
 • 100 % maastolenkkejä (86 %)
 • 100 % muu toiminta (100 %)
 • 92 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (91 %)
 • 90 % kaupunkipyöräilykoulutukset (100 %)
 • 89 % kuntolenkit (90 %)
 • 86 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (93 %)
 • 85 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (87 %)
 • 83 % Fillariakatemia (92 %)
 • 83 % maantielenkit (85 %)
 • 75 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %)
 • 75 % kilpailutoiminta (83 %)
 • 73 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (94 %)
 • 67 % spinningiä (ei kysytty 2018)
 • 63 % mökkitoiminta (92 %)
 • 60 % sähly (100 %)
 • 56 % pyöräretket (94 %)
 • 50 % trial (100 %)
 • 40 % kuntovalmennustoiminta (56 %).
 • 0 % alamäkitoiminta (75 %)

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset taloudelliset ja vapaaehtoistyöresurssit ovat jo varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 80 % vastanneista (85 % vuonna 2018).

Tiedottamisen osa-alueista yleinen sähköpostilista ja listan viikkotiedote sai eniten erinomaista-arvosanoja – 40 % piti postilistaa erinomaisena.

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

 • 100 % tiedottaminen julkisuudessa (76 %)
 • 85 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (81 %)
 • 78 % yleinen Facebook-ryhmä (80 %)
 • 75 % yleinen Facebook-sivu (94 %)
 • 72 % Nimenhuuto (82 %)
 • 76 % nettisivut (75 %)
 • 56 % Instagram (58 %)
 • 0 % Äänekosken Facebook-sivu (50 %)

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Vastaajat ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

 • 67 % seuravaatteet (74 %)
 • 67 % jäsenalennukset  % (59 %)
 • 50 % yhteistilaukset (31 %)
 • 33 % seuran mökki (26 %)
 • 29 % lainattavat välineet (28 %)
 • 13 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (17 %)
 • 4 % kilpailu- ja lisenssituet (9 %)
 • 4 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (3 %)
 • 0 % harrastepyöräilijän vakuutus (9 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Liittyminen Pyöräliitto ry:n jäseneksi

Vastanneista 48 % kannatti liittymistä Pyöräliittoon ja 24 % halusi aiheesta vielä lisätietoa. Syyskokouksessa joulukuussa päätettiinkin liittyä Pyöräliiton jäseneksi, paikalla oli myös Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen kertomassa jäsenyydestä.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 92 %. Maksuja piti liian alhaisina 8 %. Toisaalta 48 % olisi ollut valmis maksamaan 5 euroa korkeampaa jäsenmaksua Pyöräliiton jäsenyyden mahdollistamiseksi. Syyskokouksessa joulukuussa päätettiin lopulta pitää jäsenmaksut ennallaan tänä vuonna.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 60 % (62 %) vastaajista. 28 % (33 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiinkin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Palkintoarvonta

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin 3 ajopaitaa tai vastaavaa nykyisten seuravaatteiden yläosaa. Tieto palkinnoista on toimitettu voittajille.

Vastaa jäsenkyselyyn 9.12.2019 mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Millä keinoilla saisimme toimintaan lisää järjestäjiä ja talkoolaisia? Kannatatko JYPSin liittymistä Pyöräliittoon, entä olisitko valmis tukemaan liittymistä pienellä summalla jäsenmaksun yhteydessä?

Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyyn! Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat.

Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl ajopaitoja tai vastaavia seuravaatteiden yläosia nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on maanantaihin 9.12.2019 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 13.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!