Artikkelit

Vuoden 2018 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-joulukuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui 44 vastausta – seurassa on sinällään hieman yli 1000 jäsentä.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 47 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 87 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2017 tätä oli mieltä oli 93 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajista 2 % oli alle 18-vuotiaita (0 % vuonna 2017), 16 % 18–30-vuotiaita (30 %), 18 % 31–40-vuotiaita (27 %), 41 % 41–50-vuotiaita (30 %), 18 % 51–65-vuotiaita (0 %) ja 4 % yli 65-vuotiaita (13 %). Miehiä vastanneista oli 81 % (83 %) ja naisia 19 % (17 %). 86 % vastanneista asuu Jyväskylässä (93 %).

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien harrastamista pyöräilyn saralla. 23 % vastaajista piti itseään erittäin aktiivisena pyöräilijänä (30 % vuonna 2017), 48 % aktiivisena (40 %), 25 % melko aktiivisena (30 %) ja 5 % ei kovinkaan aktiivisena (0 %).

Vastaajista 80 % kertoi pyöräilevänsä, koska pitää fillarointia mukavana harrastuksena (73 %). 77 % pyöräilee kohentaakseen kuntoaan (77 %) ja 62 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (80 %). Hauskaa pitääkseen pyöräilee 55 % (67 %), uusia maisemia nähdäkseen 52 % (60 %) ja terveyssyistä 46 % (43 %). 23 % pyöräilee kavereita nähdäkseen (33 %), 23 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (23 %) ja 21 % kilpailutarkoituksessa (23 %).

Vastaajat harjoittavat eniten maastopyöräilyä: 82 % ilmoittaa fillaroivansa maastossa (67 %). Liikennevälineenä pyörää käyttää 68 % vastaajista (83 %). Maantiepyöräilyä harrastaa 50 % (70 %), kuntolenkkipyöräilyä 36 % (47 %), retkipyöräilyä 34 % (33 %), lapsen kanssa pyöräilemistä 21 % (17 %), pyörien ja varusteiden rakentelua 14 % (23 %), pyöräilyolosuhteiden edistämistä 7 % (7 %), alamäkiajoa ja freeridea 5 % (7 %), trialia 5 % (3 %) sekä muita pyöräilyn muotoja yhteensä 11 % (5 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, oli maastopyöräily edelleen kiinnostavin. Kysymykseen vastanneista 12 eli 40 % aikoo jatkossa kokeilla maastopyöräilyä (vuonna 2017 39 %) .

Maantiepyöräilyä aikoo kokeilla 37 % (13 %) ja retkipyöräilyä 30 % (22 %). Pyörien ja varusteiden rakentelusta oli kiinnostunut 27 % (17 %), pyöräilyn edistämisestä 23 % (22 %) ja Fillariakatemian toiminnasta 20 % (26 %). Liikennepyöräilyä aikoo kokeilla 20 % (13 %), kuntopyöräilyä 20 % (4 %), alamäkiajoa 13 % (17 %), BMX:ää 3 % (9 %) ja sähköpyöräilyä 3 % (0 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla on keskimäärin vähintään 3,2 pyörää. 27 % kyselyyn vastanneista omistaa kaksi pyörää (27 % vuonna 2017). Vastaajista 25 prosentilla on neljä fillaria (17 %), 23 prosentilla kolme (37 %) ja 7 prosentilla yksi (3 %). 18 prosenttia omistaa viisi tai useampia pyöriä (17 %).

Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa vuosittain keskimäärin vähintään reilut 1000 € (vähintään 940 € vuonna 2017). Yleisimmin pyöräilyyn käytetään edellisten kyselyiden osoittamaan tapaan 500–1000 euroa, 46 % (35 %) ilmoitti käyttävänsä tämän verran. 23 % (31 %) kertoi käyttävänsä alle 500 euroa, 21 % 1000–2000 euroa (28 %) ja 7 % 2000–3000 euroa (3 %). 5 % käyttää enemmän kuin 3000 € (3 %).

Jäsenyys ja sen syitä

Kaksi kyselyyn vastanneista ei ollut JYPSin jäseniä. Tänä vuonna jäseneksi oli liittynyt 7 % (23 %). 46 % oli ollut jäsenenä 1–3 vuotta (33 %), 39 % 4–10 vuotta (33 %) ja 5 % yli 1o vuotta (7 %).

59 % on jäsenenä ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (69 %), 56 % edistääkseen pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (52 %) sekä myös 56 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (35 %). 44 % on mukana kohentaakseen kuntoaan (41 %), 44 % oppiakseen lisää pyöräilystä (31 %), 44 % saadakseen samanhenkistä seuraa (52 %), 39 % hyödyntääkseen jäsenetuja (35 %), 27 % osallistuakseen kilpailuihin (14 %) ja 10 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (7 %). 10 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen.

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajista yhdistyksen toimintaa ilmoitti tuntevansa hieman 21 % (7 %), jonkin verran 46 % (40 %), hyvin 34 % (43 %) ja erittäin hyvin 0 % (10 %).

Yhdistyksen toimintaan vastaajista ei ole lainkaan osallistunut 25 % (23 %), hieman on osallistunut 46 % (23 %), jonkin verran 23 % (37 %), aktiivisesti 5 % (17 %) ja erittäin aktiivisesti 2 % (0 %).

55 % (50 %) ei ole osallistunut toiminnan järjestämiseen. Toiminnan järjestämiseen on osallistunut hieman 21 % (7 %), jonkin verran 16 % (28 %), aktiivisesti 7 % (14 %) ja erittäin aktiivisesti 1 % (0 %).

Toiminnasta lenkeille on osallistuttu ahkerimmin: 74 % (83 %) kohdan vastaajista on käynyt lenkeillä. Pyöräilyviikolla on ollut mukana 45 % (55 %) vastaajista, yhteisissä tapahtumissa 33 % (45 %), retkillä 29 % (52 %), kilpailuissa 26 % (24 %), koulutuksissa 21 % (38 %), sählyssä 17 % (21 %), spinningissä 17 % (10 %), huoltotapahtumissa 14 % (24 %), Fillariakatemiassa 12 % (14 %), pyöräilyolosuhteiden edistämisessä 10 % (17 %), mökkitoiminnassa 10 % (14 %), kaupunkipyöräilykoulutuksissa 7 % (21 %), kampanjoissa 7 % (21 %), kuntovalmentautumisessa 5 % (17 %), alamäkitoiminnassa 2 % (7 %) sekä trialissa 2 % (3 %).

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin trialiin, kaupunkipyöräilykoulutuksiin, vaihtuvalajiseen salivuoroon, sählyyn ja muuhun toimintaan, näitä piti hyvänä tai erinomaisena täydet 100 % ko. toimintoja tuntevista.

Pyöräilyviikkoon, pyöräretkiin sekä koulutuksiin ja kursseihin oli kaikkiin tyytyväisiä 94 % vastaajista. Pyöräilyviikko sai toiminnoista eniten erinomaista-arvosanoja, 55 % vastanneista piti Pyöräilyviikkoa erinomaisena.

Pyöräilyn edistämistä piti hyvänä tai erinomaisena 93 %, Fillariakatemiaa 92 %, mökkitoimintaa 92 %, kampanjoita 92 %, huoltotapahtumia 91 %, kuntolenkkejä 90 %, illanviettoja ja muita yhteisiä kokoontumisia 87 %, maastolenkkejä 86 %, maantielenkkejä 85 %, kilpailutoimintaa 83 % ja alamäkitoimintaa 75 %.

Kriittisimmin suhtauduttiin kuntovalmentautumistoimintaan, vain 56 % piti tätä hyvänä tai erinomaisena. Pariin viime vuoteen yhdistyksessä ei olekaan löytynyt ko. toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavaa henkilöä.

Vertailua vuoden 2017 jäsenkyselyn tuloksiin ei ole tämän kohdan osalta mielekästä tehdä, koska toiminnan arviointiasteikkoa muutettiin hieman tälle vuodelle.

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset taloudelliset ja vapaaehtoistyöresurssit ovat jo varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 85 % (90 % vuonna 2017).

Keskustelun ja tiedotuksen osa-alueista viralliseen Facebook-sivuun oltiin tyytyväisimpiä, 94 % toimintoa tuntevista piti tätä hyvänä tai erinomaisena (80 %). Nimenhuutoa piti hyvänä tai erinomaisena 82 % (85 %), yleistä sähköpostilistaa ja viikkotiedotetta 81 % (79 %), yleistä Facebook-ryhmää 80 % (86 %), tiedottamista julkisuudessa 76 % (79 %), nettisivuja 75 % (92 %), Instagramia 58 % ja Äänekosken Facebook-sivua 50 % (63 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista hyödynnetään eniten seuravaatteita ja alennuksia. Seuravaatteita käyttää ainakin toisinaan 74 % (78 %) ja alennuksia 59 % (85 %).

Yhteistilauksia hyödyntää ainakin joskus 31 % (52 %), lainattavia välineitä 28 % (29 %), seuran mökkiä 26 % (41 %), kisalisenssiä ja -vakuutusta 17 % (4 %), harrastepyöräilijän vakuutusta 9 % (8 %), kilpailu- ja lisenssitukia 9 % (4 %) sekä vuokrattavia äänentoistolaitteita 3 % (8 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä jäsenmaksuja piti sopivina 98 %. Maksuja piti liian korkeina 2 %. Syyskokouksessa päätettiinkin pitää jäsenmaksut ennallaan ensi vuonna, yhtenä perusteena oli jäsenkyselyn tulos.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 62 % (74 %) vastaajista. 33 % (21 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiinkin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Palkintoarvonta

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin 3 ajopaitaa tai vastaavaa nykyisten seuravaatteiden yläosaa. Vaatteet voittivat Anne Eskelinen, Samuel Halme ja Anna Lyytikäinen.

Vastaa jäsenkyselyyn 9.12.2018 mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyyn! Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat.

Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl ajopaitoja tai vastaavia seuravaatteiden yläosia nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 9.12.2018 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 14.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vuoden 2017 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme marras-joulukuussa vuosittaisen seurakyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui aiempia vuosia huomattavasti vähemmän eli 30 vastausta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 44 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 93 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2016 tätä oli mieltä oli 64 %, joten yleisarvosana koheni selvästi.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajista 30 % (21 % vuonna 2016) oli 18–30-vuotiaita, 27 % (32 %) 31–40-vuotiaita, 30 % (32 %) 41–50-vuotiaita ja 13 % (3 %) yli 65-vuotiaita. Miehiä vastanneista oli 83 % (73 %) ja naisia 17 % (27 %). 93 % (91 %) vastanneista asuu Jyväskylässä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien harrastamista pyöräilyn saralla. 30 % (20 % vuonna 2016) vastaajista piti itseään erittäin aktiivisena pyöräilijänä, 40 % (48 %) aktiivisena ja 30 % (29 %) melko aktiivisena.

80 % (76 %) vastaajista kertoi pyöräilevänsä siksi, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen. 77 % (76 %) pyöräilee kohentaakseen kuntoaan ja 73 % (81 %) pyöräilee, koska pitää fillarointia mukavana harrastuksena. Hauskaa pitääkseen pyöräilee 67 % (60 %), uusia maisemia nähdäkseen 60 % (51 %) ja terveyssyistä 43 % (52 %).  33 % (25 %) pyöräilee kavereita nähdäkseen, 23 % (25 %) kilpailutarkoituksessa ja 23 % (25 %) kannustaakseen lastansa pyöräilemään.

Vastaajat harjoittavat eniten liikennepyöräilyä: liikennevälineenä pyörää käyttää 83 (77 %) vastaajista. Maantiepyöräilyä harrastaa 70 % (45 %), maastopyöräilyä 67 % (67 %) kuntolenkkipyöräilyä 47 % (39 %), retkipyöräilyä 33 % (17 %), pyörien ja varusteiden rakentelua 23 % (17 %), lapsen kanssa pyöräilyä 17 % (21 %),  pyöräilyolosuhteiden edistämistä 7 % (8 %), alamäkiajoa ja freeridea 7 % (3 %), trialia 3 % (3 %) ja muita pyöräilyn muotoja 3 % (5 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, oli maastopyöräily selvästi kiinnostavin. Kysymykseen vastanneista 9 eli 39 % (vuonna 2016 38 %) aikoo jatkossa kokeilla maastopyöräilyä. 26 % (18 %) oli kiinnostunut Fillariakatemian toiminnasta, 22 % (24 %) pyöräilyn edistämisestä ja 22 % (42 %) retkipyöräilystä. Alamäkiajoa aikoo kokeilla 17 % (24 %) kysymykseen vastanneista ja BMX:ää 9 % (2 %). Liikennepyöräilyä aikoo kokeilla 13 % (22 %) ja maantiepyöräilyä myös 13 % (20 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

37 % (35 %) kyselyyn vastanneista omistaa kolme pyörää. Vastaajista 27 prosentilla (40 %) on kaksi fillaria ja 17 prosentilla (8 %) neljä. 17 % (8 %) omistaa viisi tai useampia pyöriä ja 3 % (9 %) yhden.

Vuosittain pyöräilyyn käytetään rahaa edellisten kyselyiden osoittamaan tapaan yleisimmin 500–1000 euroa, 35 % (39 %) ilmoitti käyttävänsä tämän verran. 31 % (36 %) kertoi käyttävänsä alle 500 euroa. 28 prosenttia (11 %) ilmoitti käyttävänsä 1000–2000 euroa ja 3 % (11 %) 2000–3000 euroa. 3 prosenttia (4 %) käyttää enemmän kuin 3000 €.

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi kyselyyn vastanneistä ei ollut JYPSin jäsen. 23 % (9 %) oli liittynyt jäseneksi vuonna 2017. 33 % (56 %) oli ollut jäsenenä 1–3 vuotta ja 33 % (31 %) 4–10 vuotta. 7 % (4 %) oli ollut jäsenenä yli 10 vuotta.

69 % (52 %) on jäsenenä ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa, 52 % (60 %) edistääkseen pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita sekä myös 52 % (36 %) saadakseen samanhenkistä seuraa. 41 % (41 %) on mukana kohentaakseen kuntoaan, 35 % (45 %) osallistuakseen pyöräilytapahtumiin, 35 % (41 %) hyödyntääkseen jäsenetuja, 31 % (39 %) oppiakseen lisää pyöräilystä, 14 % (27 %) osallistuakseen kilpailuihin ja 7 % (16 %) tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta. 3 prosentilla (8 %) oli muita syitä jäsenyyteen.

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään ottamaan jatkossa käyttöön.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

43 % (38 %) vastaajista ilmoitti tuntevansa yhdistyksen toimintaa hyvin, 40 % (42 %) jonkin verran, 10 % (8 %) erittäin hyvin ja 7 % (12 %) hieman.

Yhdistyksen toimintaan on osallistunut vastaajista melko aktiivisesti 37 % (31 %), jonkin verran 23 % (43 %), ei lainkaan 23 % (15 %), aktiivisesti 17 % (11 %),  ja erittäin aktiivisesti 0 % (0 %).

Toiminnasta yhteislenkeille on osallistuttu ahkerimmin: 83 % (70 %) kohdan vastaajista on käynyt lenkeillä. Pyöräilyviikolla on ollut mukana 55 % (48 %) vastaajista, retkillä 52 % (18 %), yhteisissä tapahtumissa 45 % (31 %), koulutuksissa 38 % (31 %), huoltotapahtumissa 24 % (21 %), kilpailuissa 24 % (24 %), katuajoissa 21 % (13 %), sählyssä 21 % (12 %), kampanjoissa 21 % (22 %), pyöräilyn edistämisessä 17 % (10 %), kuntovalmentautumisessa 17 % (9 %), mökkitoiminnassa 14 % (19 %), Fillariakatemiassa 14 % (16 %), spinningissä 10 % (24 %), alamäkitoiminnassa 7 % (3 %) sekä trialissa 3 % (3 %).

50 % (52 %) ei ole lainkaan osallistunut yhdistyksen toiminnan järjestämiseen, vaikka toimintasuunnitelmassa on ollut useampia vuosia jäsenille 10 tunnin vuosittainen talkoosuositus. Melko aktiivisesti toiminnan järjestämiseen on osallistunut 28 % (15 %), aktiivisesti 14 % (7 %), jonkin verran 7 % (24 %) ja 0 % (4 %) erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Toiminnasta kampanjoihin, pyöräilyn edistämiseen ja kuntolenkkeihin oltiin tyytyväisimpiä: kampanjoita piti hyvänä tai erinomaisena 91 % (82 %), pyöräilyn edistämistä 87 % (89 %) ja kuntolenkkejä 84 % (74 %). Pyöräilyviikko sai eniten erinomaista-arvosanoja, 56 % (33 %) piti toimintaa erinomaisena ja 28 % (60 %) hyvänä.

Kisatoimintaa piti hyvänä tai erinomaisena 82 % (76 %), maastolenkkejä 79 % (78 %), huoltotapahtumia ja -koulutuksia 79 % (59 %), koulutuksia 78 % (83 %), katuajoja 75 % (85 %), sählyä 67 % (90 %), salivuoroa 67 % (50 %), maantielenkkejä 64 % (59 %), trialia 63 % (71 %), pyöräretkiä 60 % (86 %), mökkitoimintaa 58 % (74 %), yhteisiä tapahtumia 58 % (77 %), Fillariakatemiaa 45 % (80 %), kuntovalmennusta 40 % (38 %), alamäkitoimintaa 30 % (50 %) sekä muuta toimintaa 50 % (64 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset taloudelliset ja vapaaehtoistyöresurssit ovat jo varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 90 % (76 %). Keskustelun ja tiedotuksen osa-alueista nettisivuihin oltiin tyytyväisimpinä, niitä piti hyvänä tai erinomaisena 92 % (87 %). Yleistä Facebook-ryhmää piti hyvänä tai erinomaisena 86 % (83 %), Nimenhuutoa 85 %, yleistä Facebook-sivua 80 % (86 %), tiedottamista julkisuudessa 79 % (71 %), viikkotiedotetta ja yleistä sähköpostilistaa 79 % (67 %), Äänekosken Facebook-sivua 63 % (60 %), ja JYPS-lehteä 45 % (48 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista hyödynnetään eniten seuravaatteita ja alennuksia. Alennuksia hyödyntää kysymykseen vastanneista ainakin joskus 85 % (81 %) sekä seuravaatteita 78 % (88 %).

Yhteistilauksia hyödyntää ainakin joskus 52 % (62 %), seuran mökkiä 41 % (43 %), lainattavia välineitä 29 % (36 %), vuokrattavia äänentoistolaitteita 8 % (20 %), harrastepyöräilijän vakuutusta 8 % (15 %), kisalisenssiä ja -vakuutusta 4 % (25 %) sekä kilpailu- ja lisenssitukia 4 % (19 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä jäsenmaksuja piti sopivina 93 %. Maksuja piti liian korkeina 7 %. Syyskokouksessa päätettiinkin pitää jäsenmaksut ennallaan ensi vuonna, yhtenä perusteena oli jäsenkyselyn tulos.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 74 % (73 %) vastaajista. 21 % (22 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiinkin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Kyselyssä esitetyt kommentit ja palautteet on laitettu tiedoksi hallitukselle, toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kiitos kaikille seurakyselyyn osallistuneille!

Palkintoarvonta

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin 5 kappaletta seuravaatteita, joko otsapantoja, pyöräilylippiksiä tai pyöräilysukkia. Vaatteet voittivat Katja Matkaselkä, Sakari Uusitalo, Sami Ekonen, Sami Kokko ja Ville Malila, onneksi olkoon!

Vastaa jäsenkyselyyn 8.12.2017 mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa vastaamalla vuosittaiseen kyselyyn! Kyselyyn voivat vastata sekä jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat.

Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 5 kpl seuravaatteita. Voittaneet voivat valita itselleen joko otsapannan, pyöräilylätsän tai pyöräilysukat. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on perjantaihin 8.12.2017!

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 16.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vastaa jäsenkyselyyn 25.11.2016 mennessä

Mitä mieltä olet yhdistyksestämme ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa vastaamalla vuosittaiseen kyselyyn! Kyselyyn voivat vastata sekä jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat.

Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl seuravaatteita. Voittaneet voivat valita itselleen joko otsapannan, putkihuivin tai pyöräilysukat. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on perjantaihin 25.11.2016!

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 2.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Vuoden 2015 seurakyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen seurakyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui 56 vastausta. Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin erittäin hyvänä. 47 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 68 % antoi arvosanaksi 8–10.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajista 4 % oli alle 18-vuotiaita, 29 % 18–30-vuotiaita, 29 % 31–40-vuotiaita, 21 % 41–50-vuotiaita, 16 % 51–65-vuotiaita ja 2 % yli 65-vuotiaita. Miehiä vastanneista oli 62 % ja naisia 38 %. 89 % vastanneista asuu Jyväskylässä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien harrastamista pyöräilyn saralla. 13 % vastaajista piti itseään erittäin aktiivisena pyöräilijänä, 62 % aktiivisena ja 20 % melko aktiivisena.

50 eli 91 % vastaajista kertoi fillaroivansa siksi, koska pyöräily on mukava harrastus. ”Pyöräilen kohentaakseni kuntoani” ja ”pyörä on näppärä liikenneväline” saivat saman verran ääniä, 45 eli 82 % oli tätä mieltä. Terveyssyistä pyöräilee 62 %, maisemia nähdäkseen 60 % ja hauskaa pitääkseen 56 %. Kavereita nähdäkseen fillaroi 35 % ja kilpailutarkoituksessa 24 %.

Vastaajat harjoittavat eniten liikennepyöräilyä: liikennevälineenä pyörää käyttää 82 % vastaajista. Maastopyöräilyä harrastaa 69 %, kuntolenkkipyöräilyä 49 %, maantiepyöräilyä 44 %, retkipyöräilyä 35 %, lastensa kanssa pyöräilemistä 13 %, pyöräilyn edistämistä 11 %, pyörien ja varusteiden rakentelua 9 %, alamäkiajoa ja freeridea 6 %, BMX:ää 2 % ja muita pyöräilyn muotoja 6 %.

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, olivat maasto-, maantie- ja retkipyöräily kiinnostavimpia. Tulevaisuudessa vastaajista 15 aikoo kokeilla maastopyöräilyä, 14 maantiepyöräilyä ja 13 liikennepyöräilyä.  11 on kiinnostunut retkipyöräilystä, 10 pyöräilyn edistämisestä sekä 8 alamäkiajosta ja freeridesta sekä pyörien ja varusteiden rakentelusta. 7 aikoo kokeilla kuntopyöräilyä, 4 trialia ja BMX:ää.

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Kyselyn perusteella jypsiläiset omistavat yleisimmin kolme pyörää. Vastaajista 38 prosentilla on kolme fillaria, 27 prosentilla kaksi, 16 prosentilla yksi, 9 prosentilla neljä ja 9 prosentilla viisi tai useampia.

Vuosittain pyöräilyyn käytetään yleisimmin rahaa 500–1000 euroa, 42 % ilmoitti käyttävänsä tämän verran. 27 % kertoi käyttävänsä alle 500 euroa ja 13 % 1000–2000 euroa. 9 % käyttää 2000–3000 euroa ja 9 % enemmän kuin 3000 €.

Jäsenyys

Vastanneista 6 % ei ollut jäseniä. 19 % oli liittynyt jäseneksi vuonna 2015. 59 % oli ollut jäsenenä 1–3 vuotta, 17 % 4–10 vuotta.

66 % vastaajista on jäsenenä ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa, 58 % edistääkseen pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita, 58 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin, 54 %jäsenetuja hyödyntääkseen, 50 % oppiakseen lisää pyöräilystä, 46 % kohentaakseen kuntoaan, 46 % saadakseen samanhenkistä seuraa, 28 % kilpaillakseen ja 14 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta. 10 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen.

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään ottamaan jatkossa käyttöön.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

44 % vastaajista ilmoitti tuntevansa yhdistyksen toimintaa jonkin verran, 37 % hyvin, 6 % erittäin hyvin ja 11 % hieman.

Jonkin verran yhdistyksen toimintaan on osallistunut 55 % vastaajista, melko aktiivisesti 26 %, aktiivisesti 9 %, ei lainkaan 9 % ja erittäin aktiivisesti 2 %.

Toiminnasta yhteislenkeille on osallistuttu ahkerimmin: 72 % vastaajista on käynyt lenkeillä. Pyöräilyviikolla on ollut mukana 63 % vastaajista, yhdistyksen sisäisissä kokoontumisissa 37 %, koulutuksissa 35 %, spinningissä 33 %, kampanjoissa 30 %, kilpailutoiminnassa 24 %, mökkitoiminnassa 22 %, retkillä 20 %, katuajokoulutuksissa 19 %, pyöräilyolosuhteiden edistämisessä 17 %, sählyvuorolla 15 %, kuntovalmentautumisessa 15 %, lasten, nuorten ja perheiden toiminnassa 9 %, alamäkitoiminnassa 9 %, trialissa 6 % ja muussa toiminnassa 9 %.

42 % ei ole lainkaan osallistunut yhdistyksen toiminnan järjestämiseen, vaikka toimintasuunnitelmassa on ollut useampia vuosia jokaiselle jäsenelle 10 tunnin vuosittainen talkoosuositus. 26 % on osallistunut toiminnan järjestämiseen jonkin verran, 13 % melko aktiivisesti, 11 % aktiivisesti ja 9 % erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Toiminnasta Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen oltiin tyytyväisimpiä: Pyöräilyviikkoa piti hyvänä tai erinomaisena 90 % ja pyöräilyn edistämistoimintaa 84 %. Katuajokoulutuksia piti hyvänä tai erinomaisena 79 %, kampanjoita 76 %, mökkitoimintaa 75 %, maastolenkkejä 75 %, yhdistyksen sisäisiä tapahtumia 71 %, koulutuksia 70 %, lasten, nuorten ja perheiden toimintaa 70 %,  maantielenkkejä 69 %, kuntoyhteislenkkejä 65 %, huoltotapahtumia ja -koulutuksia 61 %, salivuoroa 61 %, kuntovalmentautumistoimintaa 58 %, sählyvuoroa 58 %, pyöräretkiä 55 %, kilpailutoimintaa 50 %, spinningiä 50 %, trialia 33 %, alamäkitoimintaa 22 % ja muuta toimintaa 55 %.

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset taloudelliset ja vapaaehtoistyöresurssit ovat jo varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 78 %. Keskustelun ja tiedotuksen osa-alueista nettisivuihin oltiin tyytyväisimpinä, niitä piti hyvänä tai erinomaisena 86 %. Yleistä Facebook-ryhmää piti hyvänä tai erinomaisena 80 %, yleistä Facebook-sivua 71 %, tiedottamista julkisuudessa 54 %, yleistä sähköpostilistaa 54 %, Äänekosken Facebook-sivua 50 %, JYPS-lehteä 49 %, muita sähköpostilistoja kuin yleistä 48 % ja Keski-Suomen Pyöräilyfoorumia 31 %.

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin lukuisia parannusehdotuksia. Mielipiteet jakautuivat voimakkaasti, tiedottamista esimerkiksi toivottiin sekä enemmän että vähemmän. Ehdotuksia otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista hyödynnetään eniten alennuksia ja seuravaatteita. Seuravaatteita hyödyntää säännöllisesti tai silloin tällöin 50 % sekä alennuksia 37 %. Yhteistilauksia hyödyntää säännöllisesti tai silloin tällöin 29 %, lainattavia välineitä ja tarvikkeita 17 %, seuran mökkiä 15 %, kisalisenssiä ja -vakuutusta 7 %, kilpailu- ja lisenssitukia 5 % sekä harrastepyöräilijän vakuutusta 4 %.

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä jäsenmaksuja piti sopivina 91 %. Maksuja piti liian korkeina 8 % ja matalina 2 %. Syyskokouksessa 4.12. päätettiinkin pitää jäsenmaksut ennallaan ensi vuonna.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 68 % vastaajista. 32 % vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiinkin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Kyselyssä esitetyt kommentit ja palautteet on laitettu tiedoksi johtokunnalle, toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kiitos kaikille seurakyselyyn osallistuneille!

Vastaa jäsenkyselyyn 22.11.2015 mennessä!

Mitä mieltä olet yhdistyksestämme ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa vastaamalla vuosittaiseen seurakyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen on anonyymia.

Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 22.11.!

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 4.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!