Vuoden 2023 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui vain 16 vastausta, vaikka yhdistyksessä on noin 1100 jäsentä. Useiden vuosien jatkumona kyselystä kuitenkin saadaan arvokasta tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 94 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 8–10.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

  • alle 18-vuotiaita 0 % (0 % 2022)
  • 18–30-vuotiaita 6 % (6 %)
  • 31–40-vuotiaita 13 % (41 %)
  • 41–50-vuotiaita 25 % (24 %)
  • 51–65-vuotiaita 44 % (24 %)
  • yli 65-vuotiaita 13 % (6 %).

Miehiä vastanneista oli 75 % (82 % 2022) ja naisia 25 % (18 %).

88 % vastanneista asuu Jyväskylässä (88 %). Vastaajia oli lisäksi Sodankylästä ja Saarijärveltä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

  • erittäin aktiivinen 13 % (6 % 2022)
  • aktiivinen 50% (65 %)
  • melko aktiivinen 31 % (29 %)
  • ei kovinkaan aktiivinen 6 % (0 %)
  • ei pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

  • 81 % terveyssyistä (71 % 2022, 59 % 2021, 73 % 2020, 56 % 2019)
  • 75 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (88 %, 74 %, 83 %, 76 %)
  • 75 %, koska fillarointi on mukava harrastus (82 %, 89 %, 85 %, 80 %)
  • 75 % kohentaakseen kuntoaan (77 %, 85 %, 78 %, 88 %)
  • 69 % nähdäkseen uusia maisemia (53 %, 70 %, 44 %, 88 %)
  • 56 % pitääkseen hauskaa (71 %, 70 %, 61 %, 60 %)
  • 31 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (35 %, 41 %, 34 %, 28 %)
  • 25 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (29 %, 26 %, 32 %, 24 %)
  • 19 % kilpailutarkoituksessa (12 %, 22 %, 17 %, 24 %)
  • 6 % ympäristösyistä (6 % 2022, ei vastauksia aiemmin)
  • 0 % töiden vuoksi (6 % 2022, ei vastauksia aiemmin).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

  • 75 % liikennepyöräilyä (82 % 2022, 74 % 2021, 83 % 2020, 80 % 2019)
  • 56 % kuntopyöräilyä (59 %, 56 %, 46 %, 56 %)
  • 50 % maastopyöräilyä (82 %, 70 %, 71 %, 64 %)
  • 50 % retkipyöräilyä (35 %, 59 %, 42 %, 40 %)
  • 44 % gravelia ja hiekkatiepyöräilyä (47 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 38 % maantiepyöräilyä (47 %, 30 %, 32 %, 40 %)
  • 25 % pyörien ja varusteiden rakentelua (6 %, 15 %, 10 %, 16 %)
  • 25 % sähköpyöräilyä (24 %, 15 %, 12 %, 4 %)
  • 19 % lapsen kanssa pyöräilemistä (29 %, 30 %, 29 %, 20 %)
  • 13 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (29 %, 15 %, 12 %, 12 %)
  • 6 % cyclocrossia (6 %, 15 %, 7 %, 16 %)
  • 0 % alamäkiajoa ja freeridea (12 %, 15 %, 7 %, 0 %)
  • 0 % pyöräsuunnistusta (6 %, 4 %, 10 %, 8 %)
  • 0 % BMX:ää (0 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % nojapyöräilyä (0 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % trialpyöräilyä (0 %, 0%, 0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on gravel ja hiekkatiepyöräily noussut parina viime vuotena selvästi kiinnostavimmaksi. Perinteinen ykkönen maastopyöräily oli nyt kolmossijalla. Myös kiinnostus sähköpyöräilyä kohtaan on lisääntynyt. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

  • 64 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä (46 % 2022, 19 % 2021, 0 % 2020, 0 % 2019)
  • 36 % retkipyöräilystä (23 %, 29 %, 27 %, 29 %)
  • 27 % maastopyöräilystä (15 %, 38 %, 33 %, 53 %)
  • 27 % sähköpyöräilystä (15 %, 14 %, 9 %, 29 %)
  • 18 % kuntopyöräilystä (0 %, 14 %, 27 %, 0 %)
  • 18 % pyöräsuunnistuksesta (23 %, 0 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % liikennepyöräilystä (0 %, 14 %, 24 %, 18 %)
  • 9 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (0 %, 19 %, 18 %, 12 %)
  • 9 % maantiepyöräilystä (8 %, 24 %, 12 %, 12 %)
  • 9 % cyclocrossista (8 %, 14 %, 9 %, 24 %)
  • 9 % alamäkiajosta ja freeridesta (23 %, 24 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % BMX:stä (15 %, 5 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (0 %, 14 %, 21 %, 6 %)
  • 0 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (8 %, 14 %, 12 %, 12 %)
  • 0 % läskipyöräilystä (0 %, 5 %, 0 %, 0 %)
  • 0 % trialista (0 %, 0 %, 3 %, 0 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin vähintään noin 3,3 pyörää (3,8 pyörää 2022, 3,0 pyörää 2021, 3,1 pyörää 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

  • 1 pyörän 13 % (6 % 2022, 8 % 2021, 17 % 2020, 4 % 2019)
  • 2 pyörää 19 % (18 %, 39 %, 17 %, 32 %)
  • 3 pyörää 13 % (12 %, 19 %, 29 %, 32 %)
  • 4 pyörää 38 % (24 %, 12 %, 17 %, 16 %)
  • 5 pyörää tai useampia 19 % (41 %, 23 %, 20 %, 16 %).
Pyörien omistaminen.

Pyörien omistaminen.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin luokkaa 1100 € (vähintään yli 1100 € vuonna 2022, yli 1000 € 2021 ja 2020 sekä yli 1200 € 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

  • alle 500 € 38 % (31 % 2022, 31 % 2021, 37 % 2020, 24 % 2019)
  • 500–1000 € 31 % (38 %, 39 %, 27 %, 32 %)
  • 1000–2000 € 19 % (13 %, 23 %, 32 %, 32 %)
  • 2000–3000 0 % (13 %, 0 %, 5 %, 4 %)
  • yli 3000 € 13 % (6 %, 8 %, 0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi vastanneista ei ollut JYPSin jäsen. Vastanneet jäsenet olivat olleet yhdistyksessä seuraavasti:

  • alle 1 vuoden 31 % (19 % 2022, 15 % 2021, 20 % 2020)
  • 1–3 vuotta 25 % (6 %, 31 %, 17 %)
  • 4–10 vuotta 25 % (63 %, 39 %, 37 %)
  • yli 10 vuotta 13 % (13 %, 8 %, 7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

  • 73 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (88 % 2022, 58 % 2021, 50 % 2020, 63 % 2019)
  • 60 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (53 %, 58 %, 56 %, 54 %)
  • 60 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (47 %, 63 %, 56 %, 63 %)
  • 60 % kohentaakseen kuntoaan (47 %, 63 %, 53 %, 63 %)
  • 60 % oppiakseen lisää pyöräilystä (41 %, 54 %, 50 %, 50 %)
  • 60 % hyödyntääkseen jäsenetuja (35 %, 50 %, 47 %, 54 %)
  • 53 % saadakseen samanhenkistä seuraa (47 %, 46 %, 53 %, 42 %)
  • 33 % osallistuakseen kilpailuihin (12 %, 17 %, 16 %, 25 %)
  • 13 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (18 %, 13 %, 34 %, 17 %)
  • 0 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen, kuten halu tukea toimintaa yleisesti (6 %, 4 %, 3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

  • ei lainkaan 0 % (0 % 2022, 0 % 2021, 2 % 2020)
  • hieman 20 % (6 %, 12 %, 29 %)
  • jonkin verran 33 % (18 %, 56 %, 29 %)
  • hyvin 47 % (65 %, 27 %, 29 %)
  • erittäin hyvin 0 % (12 %, 4 %, 10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

  • ei lainkaan 20 % (6 % 2022, 4 % 2021, 25 % 2020)
  • hieman 47 % (41 %, 56 %, 40 %)
  • jonkin verran 27 % (41 %, 20 %, 23 %)
  • aktiivisesti 7 % (12 %, 20%, 13 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Toiminnasta Pyöräilyviikolle ja yhteisiin ajoihin on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 60 % Pyöräilyviikolle (75 % 2022, 48 % 2021, 49 % 2020, 59 % 2019)
  • 47 % yhteislenkeille ja -ajoihin (50 %, 64 %, 51 %, 73 %)
  • 40 % kilpailuihin (6 %, 24 %, 20 %, 27 %)
  • 33 % retkille (25 %, 24 %, 23 %, 50 %)
  • 33 % yhteisiin tapahtumiin (13 %, 16 %, 23 %, 50 %)
  • 27 % mökkitoimintaan (13 %, 12 %, 17 %, 18 %)
  • 20 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (19 %, 36 %, 14 %, 27 %)
  • 20 % liikennekoulutuksiin (13 %, 8 %, 9 %, 23 %)
  • 13 % Fillariakatemian toimintaan (19 %, 20 % , 23 %, 14 %)
  • 13 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (0 %, 4 %, 6 %, 23 %)
  • 13 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (19 %, 24 %, 23 %, 46 %)
  • 13 % kampanjoihin (0 %, 8 %, 6 %, 5 %)
  • 7 % sählyyn (13 %, 8 %, 14 %, 18 %)
  • 7 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (25 %, 20 %, 6 %, 18 %)
  • 7 % salivuorolle (0 %, 0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % spinningiin (6 %, 4 %, 3 %, 18 %)
  • 0 % pyöräsuunnistukseen (0 %, 4 %, 3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (0 %, 0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 0 %, 0 %, 2 %).

Vastaajat olivat perinteisesti olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 50 % (35 % 2022, 36 % 2021, 53 % 2020, 40 % 2019)
  • hieman 19 % (35 %, 32 %, 28 %, 32 %)
  • jonkin verran 13 % (18 %, 16 %, 8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 13 % (12 %, 12 %, 13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 6 % (0 %, 4 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin perinteisesti Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja ja vastanneiden määrä oli myös suurin. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 73 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 75 %.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennustoimintaan ja maantielenkkeihin – molempi toiminta olikin vuonna 2023 valitettavan vähäistä vetäjien puutteen vuoksi. Saa ilmoittautua tehtäviin!

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti. Kannattaa huomata, että toiminnoittain vastausten määrä vaihteli huomattavasti.

  • 100 % maastolenkit (100 % 2022, 100 % 2021, 94 % 2020, 100 % 2019)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 100 %, 100 %, 83 %)
  • 100 % liikennekoulutukset (100 %, 86 %, 100 %, 90 %)
  • 100 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (100 %, 86 %, 86 %, 73 %)
  • 100 % kilpailutoiminta (100 %, 67 %, 92 %, 75 %)
  • 100 % sähly (100 %, 100 %, 100 %, 60 %)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 100 %, 100 %, 75 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 100 %, 100 %, 63 %)
  • 100 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (100 %, 86 %, 87 %, 85 %)
  • 100 % muu toiminta (100 %, 100 %, 83 %, 100 %)
  • 100 % Pyöräilyviikko (92 %, 100 %, 100 %, 100 %)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (92 %, 100 %, 100 %, 86 %)
  • 100 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (83 %, 91 %, 100 %, 92 %)
  • 100 % kampanjat (75 %, 88 %, 100 %, 100 %)
  • 100 % pyöräretket (67 %, 100 %, 92 %, 56 %)
  • 100 % alamäkitoiminta (ei vastaajia, 0 %, 100 %, 0 %)
  • 83 % kuntolenkit (100 %, 100 %, 100 %, 89 %)
  • 67 % maantielenkit (75 %, 50 %, 83 %, 83 %)
  • 0 % kuntovalmennustoiminta (0 %, 50 %, 50 %, 40 %)
  • spinningin osalta ei vastauksia (50 %, 100 %, 75 %, 67)
  • trialin osalta ei vastaajia (ei vastaajia, ei vastaajia, 100 %, 50 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoisresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin edelleen uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 91 % vastanneista (62 % 2022, 78 % 2021, 84 % 2020, 80 % 2019).

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % tiedottaminen julkisuudessa (20 % 2022, 75 % 2021, 76 % 2020, 100 % 2019)
  • 93 % Nimenhuuto (67 %, 84 %, 100 %, 72 %)
  • 93 % nettisivut (57 %, 63 %, 73 %, 76 %)
  • 89 % yleinen Facebook-sivu (90 %, 71 %, 85 %, 75 %)
  • 83 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (90 %, 65 %, 90 %, 81 %)
  • 78 % yleinen Facebook-ryhmä (92 % 2022, 79 %, 80 %, 78 %)
  • 60 % Instagram (83 %, 42 %, 67 %, 56 %)
  • 50 % Äänekosken Facebook-sivu (50 %, 0 vastaajaa, 100 %, 0 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 75 % jäsenalennukset (76 % 2022, 78 % 2021, 81 % 2020, 67 % 2019)
  • 62 % jäsenvaatteet (79 %, 70 %, 61 %, 67 %)
  • 46 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (53 %, 41 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 42 % yhdistyksen mökki (54 %, 32 %, 37 %, 33 %)
  • 33 % yhteistilaukset (64 %, 42 %, 62 %, 50 %)
  • 33 % alennukset I Cycle -vaatteista (50 %, 54 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 25 % harrastepyöräilijän vakuutus (10 %, 8 %, 5 %, 0 %)
  • 20 % lainattavat välineet (46 %, 30 %, 34 %, 29 %)
  • 10 % kilpailu- ja lisenssituet (0 %, 5 %, 7 %, 4 %)
  • 8 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (7 %, 14 %, 10 %, 13 %)
  • 0 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (9 %, 0 %, 7 %, 4 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Vuoden 2023 jäsenmaksuja piti sopivina 80 % (9%, 2022, 72 % 2021). Maksuja piti liian alhaisina 20 %. Vuoden 2024 jäsenmaksuehdotuksista kysyttäessä 33 % oli valmis jäsenmaksun jonkinlaisiin korotuksiin.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut 2024 vielä ennallaan.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 79 % (65 % 2022, 71 % 2021) vastaajista. 21 % (24 % 2022, 29 % 2021) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme vapaavalintaista seuravaatetta tai I Cycle JKL -hupparia. Palkinnoista on ilmoitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!