Artikkelit

Vuoden 2023 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui vain 16 vastausta, vaikka yhdistyksessä on noin 1100 jäsentä. Useiden vuosien jatkumona kyselystä kuitenkin saadaan arvokasta tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 94 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 8–10.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

  • alle 18-vuotiaita 0 % (0 % 2022)
  • 18–30-vuotiaita 6 % (6 %)
  • 31–40-vuotiaita 13 % (41 %)
  • 41–50-vuotiaita 25 % (24 %)
  • 51–65-vuotiaita 44 % (24 %)
  • yli 65-vuotiaita 13 % (6 %).

Miehiä vastanneista oli 75 % (82 % 2022) ja naisia 25 % (18 %).

88 % vastanneista asuu Jyväskylässä (88 %). Vastaajia oli lisäksi Sodankylästä ja Saarijärveltä.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

  • erittäin aktiivinen 13 % (6 % 2022)
  • aktiivinen 50% (65 %)
  • melko aktiivinen 31 % (29 %)
  • ei kovinkaan aktiivinen 6 % (0 %)
  • ei pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

  • 81 % terveyssyistä (71 % 2022, 59 % 2021, 73 % 2020, 56 % 2019)
  • 75 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (88 %, 74 %, 83 %, 76 %)
  • 75 %, koska fillarointi on mukava harrastus (82 %, 89 %, 85 %, 80 %)
  • 75 % kohentaakseen kuntoaan (77 %, 85 %, 78 %, 88 %)
  • 69 % nähdäkseen uusia maisemia (53 %, 70 %, 44 %, 88 %)
  • 56 % pitääkseen hauskaa (71 %, 70 %, 61 %, 60 %)
  • 31 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (35 %, 41 %, 34 %, 28 %)
  • 25 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (29 %, 26 %, 32 %, 24 %)
  • 19 % kilpailutarkoituksessa (12 %, 22 %, 17 %, 24 %)
  • 6 % ympäristösyistä (6 % 2022, ei vastauksia aiemmin)
  • 0 % töiden vuoksi (6 % 2022, ei vastauksia aiemmin).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

  • 75 % liikennepyöräilyä (82 % 2022, 74 % 2021, 83 % 2020, 80 % 2019)
  • 56 % kuntopyöräilyä (59 %, 56 %, 46 %, 56 %)
  • 50 % maastopyöräilyä (82 %, 70 %, 71 %, 64 %)
  • 50 % retkipyöräilyä (35 %, 59 %, 42 %, 40 %)
  • 44 % gravelia ja hiekkatiepyöräilyä (47 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 38 % maantiepyöräilyä (47 %, 30 %, 32 %, 40 %)
  • 25 % pyörien ja varusteiden rakentelua (6 %, 15 %, 10 %, 16 %)
  • 25 % sähköpyöräilyä (24 %, 15 %, 12 %, 4 %)
  • 19 % lapsen kanssa pyöräilemistä (29 %, 30 %, 29 %, 20 %)
  • 13 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (29 %, 15 %, 12 %, 12 %)
  • 6 % cyclocrossia (6 %, 15 %, 7 %, 16 %)
  • 0 % alamäkiajoa ja freeridea (12 %, 15 %, 7 %, 0 %)
  • 0 % pyöräsuunnistusta (6 %, 4 %, 10 %, 8 %)
  • 0 % BMX:ää (0 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % nojapyöräilyä (0 %, 0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % trialpyöräilyä (0 %, 0%, 0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on gravel ja hiekkatiepyöräily noussut parina viime vuotena selvästi kiinnostavimmaksi. Perinteinen ykkönen maastopyöräily oli nyt kolmossijalla. Myös kiinnostus sähköpyöräilyä kohtaan on lisääntynyt. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

  • 64 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä (46 % 2022, 19 % 2021, 0 % 2020, 0 % 2019)
  • 36 % retkipyöräilystä (23 %, 29 %, 27 %, 29 %)
  • 27 % maastopyöräilystä (15 %, 38 %, 33 %, 53 %)
  • 27 % sähköpyöräilystä (15 %, 14 %, 9 %, 29 %)
  • 18 % kuntopyöräilystä (0 %, 14 %, 27 %, 0 %)
  • 18 % pyöräsuunnistuksesta (23 %, 0 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % liikennepyöräilystä (0 %, 14 %, 24 %, 18 %)
  • 9 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (0 %, 19 %, 18 %, 12 %)
  • 9 % maantiepyöräilystä (8 %, 24 %, 12 %, 12 %)
  • 9 % cyclocrossista (8 %, 14 %, 9 %, 24 %)
  • 9 % alamäkiajosta ja freeridesta (23 %, 24 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % BMX:stä (15 %, 5 %, 6 %, 6 %)
  • 9 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (0 %, 14 %, 21 %, 6 %)
  • 0 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (8 %, 14 %, 12 %, 12 %)
  • 0 % läskipyöräilystä (0 %, 5 %, 0 %, 0 %)
  • 0 % trialista (0 %, 0 %, 3 %, 0 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin vähintään noin 3,3 pyörää (3,8 pyörää 2022, 3,0 pyörää 2021, 3,1 pyörää 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

  • 1 pyörän 13 % (6 % 2022, 8 % 2021, 17 % 2020, 4 % 2019)
  • 2 pyörää 19 % (18 %, 39 %, 17 %, 32 %)
  • 3 pyörää 13 % (12 %, 19 %, 29 %, 32 %)
  • 4 pyörää 38 % (24 %, 12 %, 17 %, 16 %)
  • 5 pyörää tai useampia 19 % (41 %, 23 %, 20 %, 16 %).
Pyörien omistaminen.

Pyörien omistaminen.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin luokkaa 1100 € (vähintään yli 1100 € vuonna 2022, yli 1000 € 2021 ja 2020 sekä yli 1200 € 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

  • alle 500 € 38 % (31 % 2022, 31 % 2021, 37 % 2020, 24 % 2019)
  • 500–1000 € 31 % (38 %, 39 %, 27 %, 32 %)
  • 1000–2000 € 19 % (13 %, 23 %, 32 %, 32 %)
  • 2000–3000 0 % (13 %, 0 %, 5 %, 4 %)
  • yli 3000 € 13 % (6 %, 8 %, 0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi vastanneista ei ollut JYPSin jäsen. Vastanneet jäsenet olivat olleet yhdistyksessä seuraavasti:

  • alle 1 vuoden 31 % (19 % 2022, 15 % 2021, 20 % 2020)
  • 1–3 vuotta 25 % (6 %, 31 %, 17 %)
  • 4–10 vuotta 25 % (63 %, 39 %, 37 %)
  • yli 10 vuotta 13 % (13 %, 8 %, 7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

  • 73 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (88 % 2022, 58 % 2021, 50 % 2020, 63 % 2019)
  • 60 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (53 %, 58 %, 56 %, 54 %)
  • 60 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (47 %, 63 %, 56 %, 63 %)
  • 60 % kohentaakseen kuntoaan (47 %, 63 %, 53 %, 63 %)
  • 60 % oppiakseen lisää pyöräilystä (41 %, 54 %, 50 %, 50 %)
  • 60 % hyödyntääkseen jäsenetuja (35 %, 50 %, 47 %, 54 %)
  • 53 % saadakseen samanhenkistä seuraa (47 %, 46 %, 53 %, 42 %)
  • 33 % osallistuakseen kilpailuihin (12 %, 17 %, 16 %, 25 %)
  • 13 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (18 %, 13 %, 34 %, 17 %)
  • 0 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen, kuten halu tukea toimintaa yleisesti (6 %, 4 %, 3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

  • ei lainkaan 0 % (0 % 2022, 0 % 2021, 2 % 2020)
  • hieman 20 % (6 %, 12 %, 29 %)
  • jonkin verran 33 % (18 %, 56 %, 29 %)
  • hyvin 47 % (65 %, 27 %, 29 %)
  • erittäin hyvin 0 % (12 %, 4 %, 10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

  • ei lainkaan 20 % (6 % 2022, 4 % 2021, 25 % 2020)
  • hieman 47 % (41 %, 56 %, 40 %)
  • jonkin verran 27 % (41 %, 20 %, 23 %)
  • aktiivisesti 7 % (12 %, 20%, 13 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Toiminnasta Pyöräilyviikolle ja yhteisiin ajoihin on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 60 % Pyöräilyviikolle (75 % 2022, 48 % 2021, 49 % 2020, 59 % 2019)
  • 47 % yhteislenkeille ja -ajoihin (50 %, 64 %, 51 %, 73 %)
  • 40 % kilpailuihin (6 %, 24 %, 20 %, 27 %)
  • 33 % retkille (25 %, 24 %, 23 %, 50 %)
  • 33 % yhteisiin tapahtumiin (13 %, 16 %, 23 %, 50 %)
  • 27 % mökkitoimintaan (13 %, 12 %, 17 %, 18 %)
  • 20 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (19 %, 36 %, 14 %, 27 %)
  • 20 % liikennekoulutuksiin (13 %, 8 %, 9 %, 23 %)
  • 13 % Fillariakatemian toimintaan (19 %, 20 % , 23 %, 14 %)
  • 13 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (0 %, 4 %, 6 %, 23 %)
  • 13 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (19 %, 24 %, 23 %, 46 %)
  • 13 % kampanjoihin (0 %, 8 %, 6 %, 5 %)
  • 7 % sählyyn (13 %, 8 %, 14 %, 18 %)
  • 7 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (25 %, 20 %, 6 %, 18 %)
  • 7 % salivuorolle (0 %, 0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % spinningiin (6 %, 4 %, 3 %, 18 %)
  • 0 % pyöräsuunnistukseen (0 %, 4 %, 3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (0 %, 0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 0 %, 0 %, 2 %).

Vastaajat olivat perinteisesti olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 50 % (35 % 2022, 36 % 2021, 53 % 2020, 40 % 2019)
  • hieman 19 % (35 %, 32 %, 28 %, 32 %)
  • jonkin verran 13 % (18 %, 16 %, 8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 13 % (12 %, 12 %, 13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 6 % (0 %, 4 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin perinteisesti Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja ja vastanneiden määrä oli myös suurin. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 73 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 75 %.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennustoimintaan ja maantielenkkeihin – molempi toiminta olikin vuonna 2023 valitettavan vähäistä vetäjien puutteen vuoksi. Saa ilmoittautua tehtäviin!

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti. Kannattaa huomata, että toiminnoittain vastausten määrä vaihteli huomattavasti.

  • 100 % maastolenkit (100 % 2022, 100 % 2021, 94 % 2020, 100 % 2019)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 100 %, 100 %, 83 %)
  • 100 % liikennekoulutukset (100 %, 86 %, 100 %, 90 %)
  • 100 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (100 %, 86 %, 86 %, 73 %)
  • 100 % kilpailutoiminta (100 %, 67 %, 92 %, 75 %)
  • 100 % sähly (100 %, 100 %, 100 %, 60 %)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 100 %, 100 %, 75 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 100 %, 100 %, 63 %)
  • 100 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (100 %, 86 %, 87 %, 85 %)
  • 100 % muu toiminta (100 %, 100 %, 83 %, 100 %)
  • 100 % Pyöräilyviikko (92 %, 100 %, 100 %, 100 %)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (92 %, 100 %, 100 %, 86 %)
  • 100 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (83 %, 91 %, 100 %, 92 %)
  • 100 % kampanjat (75 %, 88 %, 100 %, 100 %)
  • 100 % pyöräretket (67 %, 100 %, 92 %, 56 %)
  • 100 % alamäkitoiminta (ei vastaajia, 0 %, 100 %, 0 %)
  • 83 % kuntolenkit (100 %, 100 %, 100 %, 89 %)
  • 67 % maantielenkit (75 %, 50 %, 83 %, 83 %)
  • 0 % kuntovalmennustoiminta (0 %, 50 %, 50 %, 40 %)
  • spinningin osalta ei vastauksia (50 %, 100 %, 75 %, 67)
  • trialin osalta ei vastaajia (ei vastaajia, ei vastaajia, 100 %, 50 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoisresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin edelleen uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 91 % vastanneista (62 % 2022, 78 % 2021, 84 % 2020, 80 % 2019).

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % tiedottaminen julkisuudessa (20 % 2022, 75 % 2021, 76 % 2020, 100 % 2019)
  • 93 % Nimenhuuto (67 %, 84 %, 100 %, 72 %)
  • 93 % nettisivut (57 %, 63 %, 73 %, 76 %)
  • 89 % yleinen Facebook-sivu (90 %, 71 %, 85 %, 75 %)
  • 83 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (90 %, 65 %, 90 %, 81 %)
  • 78 % yleinen Facebook-ryhmä (92 % 2022, 79 %, 80 %, 78 %)
  • 60 % Instagram (83 %, 42 %, 67 %, 56 %)
  • 50 % Äänekosken Facebook-sivu (50 %, 0 vastaajaa, 100 %, 0 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 75 % jäsenalennukset (76 % 2022, 78 % 2021, 81 % 2020, 67 % 2019)
  • 62 % jäsenvaatteet (79 %, 70 %, 61 %, 67 %)
  • 46 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (53 %, 41 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 42 % yhdistyksen mökki (54 %, 32 %, 37 %, 33 %)
  • 33 % yhteistilaukset (64 %, 42 %, 62 %, 50 %)
  • 33 % alennukset I Cycle -vaatteista (50 %, 54 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 25 % harrastepyöräilijän vakuutus (10 %, 8 %, 5 %, 0 %)
  • 20 % lainattavat välineet (46 %, 30 %, 34 %, 29 %)
  • 10 % kilpailu- ja lisenssituet (0 %, 5 %, 7 %, 4 %)
  • 8 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (7 %, 14 %, 10 %, 13 %)
  • 0 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (9 %, 0 %, 7 %, 4 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Vuoden 2023 jäsenmaksuja piti sopivina 80 % (9%, 2022, 72 % 2021). Maksuja piti liian alhaisina 20 %. Vuoden 2024 jäsenmaksuehdotuksista kysyttäessä 33 % oli valmis jäsenmaksun jonkinlaisiin korotuksiin.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut 2024 vielä ennallaan.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 79 % (65 % 2022, 71 % 2021) vastaajista. 21 % (24 % 2022, 29 % 2021) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme vapaavalintaista seuravaatetta tai I Cycle JKL -hupparia. Palkinnoista on ilmoitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vuoden 2023 kilpailu- ja lisenssituet päätetty

Yhdistys tukee kilpailu- ja lisenssimaksuja maksamalla taloudellisesti alle 18-vuotiaiden sekä menestyvien tai huipulle tähtäävien jäsentensä osallistumista kilpailuihin. JYPSin hallitus päätti kokouksessaan 20.12. vuoden 2023 kilpailu- ja lisenssituista.

Tukia haki tällä kertaa ainoastaan neljä kilpailuihin osallistunutta. Hyväksyttyjen hakemusten yhteissumma oli 1954,64 €. Lisenssitukia haettiin 300 euroa ja kisamaksutukia 1654,64 €.

Tukia päätettiin myöntää yhteensä 1382,5 euroa.

Tukien myöntämisehdot

Tuet on tarkoitettu alle 18-vuotiaille sekä menestyville tai huipulle tähtääville urheilijoille. Osallistumismaksutukea myönnetään vain yhdistystä ko. kisoissa edustaville – eli JYPS on tuloslistalla mainittava seurana. Myös seuravaatteiden käyttäminen on edellytyksenä. Sponsoripaitoihinkin saa yhdistykseltä kangasmerkkejä.

Tukiprosentit 2023

Tukea hakeneiden kilpailulisenssien vakuutuksettomat osuudet päätettiin aiempaan tapaan maksaa kokonaan.

Kilpailumaksujen perustukiprosentiksi päätettiin edellisten vuosien tapaan 10. Alle 18-vuotiaille päätettiin myöntää perusprosentin päälle 30 prosenttiyksikköä tukea ja yhdistyksen toiminnassa talkoilleille ahkeruuden perusteella 0–30 prosenttiyksikköä. Menestyksestä ja huipulle tähtäämisestä päätettiin myöntää perusprosentin päälle harkinnanvaraista tukea 0–75-prosenttiyksikköä. Edellä mainituilla perusteilla tukiprosenteiksi tuli tällä kertaa kilpailumaksujen osalta 45–90 %.

Tukien saajat

Tukea myönnettiin seuraaville hakijoille:

  • Eevi Hautajoki, maastopyöräily, naiset – mm. Korsisaari XCO:n voitto
  • Kari Vaara, maantiepyöräily, M70 – mm. pronssia SM-temmossa ja -yhteislähdössä sekä kultaa Master Cupissa yhteislähdössä ja pronssia tempoajossa
  • Sini Alusniemi, maastopyöräily, naiset – mm. XCO:n SM-kulta sekä voitot Marathon Cupissa, Saariselkä MTB:ssä ja Finlandia MTB:ssä
  • Toni Tähti, maastopyöräily, miehet – noin 20 kilpailua pääasiassa Alpeilla, noin kymmenkunta voittoa ja lisäksi mitalisijoituksia

Lisätietoja

Lisätietoja kilpailuihin osallistuminen -sivulla.

Syyskokouksen päätöksiä ja vuoden parhaat 2023

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous sekä kauden päättäjäiset ja pikkujoulut pidettiin perjantaina 15.12.2023. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 30 yhdistyksen jäsentä.

Syyskokouksen päätöksiä

Kokouksessa vahvistettiin hallituksen laatima vuoden 2024 toimintasuunnitelma.

Yhdistys pyrkii monipuoliseen, aktiiviseen ja ympärivuotiseen pyöräilytoimintaan ja pyöräilyn edistämiseen. JYPS jatkaa pyöräilyn yleisyhdistyksenä ja ainoana pyöräilyn edunvalvontayhdistyksenä Keski-Suomessa. Tavoitteena on lisätä pyöräilyn harrastamista ja pyörällä kulkemista liikennemuotona. Yhdistyksen jäsenmäärän pyrimme lisäämään 1200:aan. Alle 18-vuotiaiden jäsenten määrän pyrimme lisäämään yli 300:n.

Keväällä järjestämme Jyväskylän 22. Pyöräilyviikon, tosin aiempaa pienempänä kaupungin taloustilanteen johdosta. Yhdistys on hakenut tuttuun tapaan Traficomilta valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeelle. Edistämme Jyväskylän ympäri kiertävän maastopyöräreitin toteutusta.

Jäsenmaksut päätettiin keskustelun jälkeen pitää ennallaan. Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksu on 15 €, aikuisten 30 €, omantunnon mukaan vähävaraisten 20 € ja samassa taloudessa asuvien 60 €. Suomen Pyöräilyn kilpailulisenssin aikuisten haltijoiden ja Suomen Pyöräilyn tukemista haluavien jäsenmaksu on 36 €. Myös yhteisöjäsenmaksu pidettiin 100 eurossa.

Jäsenet voivat edelleen tukea yhdistystä vapaaehtoisilla tukimaksuilla, joita voi osoittaa yleisesti yhdistyksen toimintaan, Pyöräliiton jäsenyyteen, Suomen Pyöräilyn jäsenyyteen, paikalliseen pyöräilynedistämiseenohjattuihin lenkkeihin ja/tai Fillariakatemiaan.

Vuoden 2024 budjetin loppusumma on hieman aiempaa pienempi, 172 000 euroa. Budjetissa pyrimme nollatulokseen.

Yhdistyksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Timi Wahalahti. Kaikki muutkin hallituksen varsinaiset jäsenet valittiin uudelle vuoden mittaiselle kaudelle. Hallituksessa toimivat siis Maija Savolainen, Teemu Peltonen, Heikki Helle, Pihla Kilpeläinen, Juho Onkinen ja Enni Niittykangas. Varajäseniksi valittiin uudelleen Mikael Pironetti ja Joonas Hiltunen sekä uutena Marianne Korteikko. Hallituksesta jäi pois varajäsen Vesa Kilpiäinen. Menestystä uudelle hallitukselle ja kiitos Vesalle hallitustaipaleesta!

Toiminnantarkastajiksi ensi vuodelle valittiin Miia Jämsen sekä erityisesti talouden kannalta tarkastava Tilivilliina Oy. Varatarkastajiksi valittiin Jarkko Heikkilä ja Jarno Niiranen.

Vuoden parhaat 2023

Kokouksessa jaettiin jäsenille 15 palkintoa ansioista vuoden aikana. Palkitut saivat kunniakirjan ja vapaavalintaisen seuravaatteen.

Vuoden pyöräilijä: Tommi Lahtonen

Tommi on ollut vuosikausia aktiivinen pyöräilijä, pyörällä kulkija ja pyöräilytapahtumien järjestäjä. Tommi on liikkunut fillarilla paikasta toiseen ja ajanut mm. pitkiä pyöräretkiä. Tommi on järjestänyt esimerkiksi Halloween hike -tapahtumaa ja pyörärogainingeja. Tommi on toiminut myös JYPSin ohjaajana.

Vuoden gravelisti: Susanna Ylinen

Susanna polki tänä vuonna huikeasti sorapyöräilyn SM-kultaa ja MM-pronssia. Susanna on myös muuten fillaroinut ahkerasti ja monipuolisesti sekä houkutellut ulkoilun pariin muitakin.

Vuoden reittimestari: Sari Puumala

Sari oli tärkeässä roolissa reittimestarina ja paikallisena organisaattorina Nordic Gravel Seriesin Jyväskylän osakilpailun järjestelyissä. NGS Jyväskylä oli samalla sorapyöräilyn ensimmäinen SM- ja PM-kilpailu.

Vuoden talkoolainen: Toni Tamminen

Toni osallistui tänäkin vuonna ahkerasti talkoisiin. Toni oli mukana talkoissa esimerkiksi Kuvasuunnistuksessa, NGS Jyväskylässä ja yhdistyksen mökillä.

Vuoden tulokas: Pekka Laukkarinen

Vuoden alussa jäseneksi liittynyt Pekka on ollut ahkerasti mukana toiminnassa. Pekka on osallistunut esimerkiksi yhteislenkeille ja maastopyöräilykurssille sekä talkoillut mm. mökillä, NGS Jyväskylässä ja Leppälahtitemmossa.

Vuoden seuravaatevastaava: Miia Jämsen

Miia vastasi uuden seuravaatemalliston edistämisestä, esimerkiksi kuosin suunnittelusta. Haasteista huolimatta vaateprojektia on viety eteenpäin!

Vuoden aktiivi: Jaakko Uksila

Jaakko on vuoden aikana kerännyt 35 ilmoittautumista Nimenhuudossa. Jaakko on ollut mukana esimerkiksi salivuorolla, kokouksissa, maantie- ja kuntolenkeillä sekä Pyöräilyviikon ja MTB Marathon Laajavuoren talkoissa.

Vuoden kimppalenkkiläinen: Tomi Jokinen

Tomi on kerännyt vuoden aikana 30 ilmoittautumista Nimenhuudossa. Tomi on osallistunut kunto-, maantie- ja maastoyhteislenkeille sekä myös mökki- ja NGS-talkoisiin. Lisäksi Tomi suunnitteli reitit parille kimppalenkille.

Vuoden siirtymäkuski: Tessa Vakaslahti

Tessa osallistui vuoden aikana ahkerasti maasto- ja kuntolenkeille sekä tapahtumiin, joille kulki yleensä fillarilla Muuratjärven takaa. Esimerkiksi maasto- ja kuntolenkeille siirtymää kertyi lähemmäs 30 km suuntaansa. Tessa keräsi kilometrejä siis huomattavasti enemmän kuin muut! Tapahtumista Tessa oli mukana esimerkiksi Ride Cycle Store Cupissa ja NGS Jyväskylässä. Urheilukilometrejä on jälleen kertynyt muutenkin reippaasti.

Vuoden ohjaaja: Jannaliina Jussinniemi

Jannaliina on ohjannut Fillariakatemian pieniä polkijoita parin vuoden ajan itsenäisesti ja ammattitaitoisesti. Hänen keksimänsä harjoitukset ovat monipuolisia ja innostavia. Osallistujilta saadun palautteen mukaan Jannaliina on erinomainen, ihana ohjaaja ja lapset ovat kokeneet pyöräilyharrastuksensa mukavana ja mielekkäänä.

Vuoden kehittyjä: Aarni Häyrinen

Aarni on ollut mukana Fillariakatemian maastoryhmässä jo useamman vuoden ja nyt toistamiseen myös talviryhmässä. Erityisesti viime kesän aikana isompien porukassa ajaessa Aarnin ajotaidot kehittyivät huimasti ja hän sai paljon intoa ja rohkeutta ajamiseen.

Vuoden intohimo: Martti Kronholm

Martti tuli mukaan Fillariakatemian maastoryhmään vauhdilla, osallistui Jyväskylän kiertoon ja jatkoi harrastusta heti talviryhmässäkin. Martti jaksaa yrittää vaikeitakin paikkoja sinnikkäästi ja on aina innolla mukana. Harjoitusten alkaessa Martti on ehtinyt pyöriä ja hyppiä jo hyvän tovin, eikä pyörän liike tunnu pysähtyvän edes lenkin jälkeen. Sade, loska, kova pakkanen tai isot ylämäetkään eivät hidasta Martin menoa. Hänen intonsa ja sinnikkyytensä toimii hyvänä esimerkkinä muille kuskeille. Kuulemma maastopyöräilystä on tullut Martille tärkeä ja energiaa tuova harrastus.

Vuoden ilopilleri: Santeri Tenkanen

Santeri on osallistunut Fillariakatemian Nappularyhmään jo kahtena kesänä aktiivisesti. Santeri on aivan huippu tyyppi ja ihana, sosiaalinen ja pirskahteleva persoona. Hän uskaltaa kysyä ja puhua ja yrittää ja epäonnistua. Hieman muita nuorempi ikä ei ole menoa hidastanut, vaan Santeri on ollut mukana sinnikkäästi ja innolla. Kun tulee kaatumisia, hän nousee iloisena ylös, saattaa nauraa ja sanoa, että ei käynyt kuinkaan. Santeri osaa ottaa muut huomioon ja osallistuu mielellään erilaisiin ryhmäleikkeihin. Hän laulaa mennessään ja luo asenteellaan iloa ympärilleen!

Vuoden kaveri: Vili Hiltunen

Vili on osallistunut Fillariakatemian maastoryhmään aktiivisesti usean vuoden ajan ja kokeili tänä vuonna myös kisaamista Halssila MTB:ssä. Hän on aina ystävällinen muita kohtaan ja osaa luoda ympärilleen iloista ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Vili tietää yhdessä sovitut käytänteet ja noudattaa niitä esimerkillisesti. Hänellä on tarkkoja havaintoja ja kysymyksiä ympäristöstään ja hänen tarinansa usein viihdyttävätkin pyörälenkkien kulkua.

Vuoden BMX-kuski: Netta Leppänen

Netta on osallistunut Fillariakatemian BMX-ryhmiin ympärivuotisesti usean vuoden ajan ja kehittynyt tasaisen varmasti.

Vastaa vuoden 2023 jäsenkyselyyn sunnuntaihin 10.12. mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen kyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, joten voit vastata itseäsi kiinnostaviin kohtiin.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl seuravaatteita tai I Cycle JKL -huppareita nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 10.12.2023 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 15.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Yhteistilaus Polkimilla – nyt, ennen ja tulevaisuudessa -kirjasta avoinna 30.11.2023 asti

Tiitu Takalo ja Tiina Männistö-Funk ovat laatineet upean Polkimilla – nyt, ennen ja tulevaisuudessa -sarjakuvakirjan. Polkimilla perustuu historiantutkija Tiina Männistö-Funkin tutkimuksiin suomalaisesta pyöräilystä ja sarjakuvantekijä Tiitu Takalon kokemuksiin aktiivisena pyöräilijänä. Lisätietoja kirjasta voi lukea esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelista ja kustantaja Suuren Kurpitsan sivuilta.

Kirjan ovh on 28 €. JYPSin jäsenet voivat yhteistilauksessa hankkia kirjoja vain 22,5 €:n hinnalla. Tee tilauksesi nettilomakkeella torstaihin 30.11. mennessä! Kirjat saapuvat Jyväskylään seuraavalla viikolla 49. Tilaukset ovat noudettavissa viikoittaisista vaatejaoista ja kauden päättäjäisistä 15.12.

”Pyöräily on kätevä tapa liikkua paikasta toiseen. Se on myös paljon muuta: tunteita, muistoja, riemua, ärtymystä, ylä- ja alamäkiä, historiaa, tulevaisuutta ja nykyhetkeä. Polkimilla pureutuu pyöräilyn olemukseen ja mahdollisuuksiin sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. Lukija pääsee mukaan matkalle pyöräilyn historiaan ja katselee teoksen luettuaan kaupunkeja uusin silmin. Pyöräilyn kautta avautuu yllättäviä näkökulmia paitsi liikenteeseen, myös kaupunkisuunnitteluun ja -rakentamiseen. Teos havainnollistaa, miten yli 50 vuotta sitten tehdyt muutokset vaikuttavat yhä arkeemme, mutta kutsuu myös kuvittelemaan toisenlaista kaupunkia ja löytämään pyöräilyn ilot.”

Talkoolaisten kiitosillanvietto lauantaina 25.11.2023

Kiitosillanvietto yhdistyksen toimintaa vuoden aikana talkoilleille. Oletko ollut tänä vuonna järjestämässä yhdistyksen tapahtumia, lenkkejä, retkiä, kisoja tai muuta toimintaa? Jos olet, niin tule mukaan illanviettoon! Tilaisuus on talkoolaisille ilmainen.

Illanvietto löytyy myös Facebookista.

Boulderointi klo 15–17

Illanvietto alkaa vapaamuotoisella boulderoinnilla Jyväskylän Kiipeilykeskuksella (Seminaarinmäki, U1). Ilmoittautuminen ja lisätietoja Nimenhuudossa.

Ruokailu klo 18–21

Ruokailupaikkana toimii ravintola Shalimar (Hannikaisenkatu 27–29. Ilmoittautuminen ja lisätietoja Nimenhuudossa.

Jatkot klo 21->

Lopuksi voidaan kehitellä vapaamuotoiset omakustanteiset jatkot.

Liittymistarjous JYPSin jäseneksi Pyöräilytalven tapahtumissa 13.–17.11.2023

Tule mukaan suomalaisen fillaroinnin edelläkävijöiden joukkoon! Liity JYPS-jäseneksi jossain Pyöräilytalven katutapahtumassa:

  • MA 13.11. klo 14–17, Lutakonaukio, Kilpisen sillan lähellä
  • TI 14.11. klo 14–17, yliopiston kirjasto Lähteen edusta, Seminaarinkatu 15
  • KE 15.11. klo 14–17, yliopiston Liikunta-rakennuksen edusta, Keskussairaalantie 4
  • TO 16.11. klo 14–17, Jamkin edusta, Rajakatu 35
  • PE 17.11. klo 14–17, pihakatu, Kirkkopuiston kohdalla, Kauppakatu 19.

Kun liityt jäseneksi Pyöräilytalven tapahtumassa, niin saat kaupan päälle hienon Jyväskylän tai Keski-Suomen I Cycle -teepaidan! Perhejäsenyyden oheen saa 3 paitaa. Erikseen ostettuna Neutralin luomupuuvillaiset paidat maksavat jäsenille 15 € ja muille 20 €. Puuvillaiset Southwestin teepaidat ja Newlinen tekniset teepaidat maksavat jäsenille 10 € ja muille 15 €. Vastaavan alennuksen saa halutessaan I Cycle JKL -hupparista. Halutessaan paidan sijasta kaupan päälle saa JYPSin pipon (arvo 16 €).

Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksu on 10 €, opiskelijoiden ja muiden vähävaraisten 20 €, aikuisten 30 € sekä perheiden 60 €.

JYPS on yhdistys kaikille, jotka käyttävät pyörää kulkuvälineenä tai harrastavat pyöräilyä. Yhdistykseen ovat tervetulleita niin satunnaiset kuin aktiiviset fillaristit. Jäsenenä saat etuja sekä tuet samalla pyöräilyä ja pyöräilyolojen kehittämistä. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 1100 jäsentä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

PS. Jäsenmaksut ovat selvästi tärkein ns. vapaan rahan lähteemme. Emme voisi järjestää toimintaamme ilman jäsenmaksuja.

#Pyöräilytalvessa poljetaan, jaetaan valoja sekä tarjotaan purtavaa ja kuumaa juomaa 13.–17.11.2023

Vuodenajasta riippumatta kannattaa kulkea pyörällä. Fillarilla liikkuminen on nopeaa, hauskaa ja terveellistä vuoden ympäri!

Pyöräliitto organisoi valtakunnallisen #Pyöräilytalvi-kampanjan 13.–17.11. Somessa kamppista voi seurata tunnisteella #pyöräilytalvi.

Kampanjan osana järjestämme Jyväskylässä viisi katutapahtumaa. Kiitoksena kaikille kävellen ja pyörällä kulkeville tarjoamme tapahtumissa kuumaa mehua, luomuteetä ja -kahvia sekä Pandan lakupatukan. Valottomina fillarilla liikkuville jaamme ilmaiseksi 650 ledivaloa – 300 Jyväskylän yliopiston ja 100 Jyväskylän ammattikorkeakoulun lahjoittamaa sekä 250 Jyväskylän kaupungin lahjoittamaa ja Pyöräliiton hankkimaa. Lamppujen ohella on näkyvyyden lisäämiseksi jaossa pattereita vanhoihin valoihin, heijastinteippiä sekä pinnaheijastimia.

Muun hyvän lisäksi annamme parhaat vinkit talvella fillaroimiseen ja jaamme Pyöräilijän liikennesäännöt -vihkosia, Jyväskylän pyöräilykarttoja sekä Jyväskylän ja Keski-Suomen I Cycle -pyörätarroja. Myynnissä on I Cycle JKL -teepaitoja ja -huppareita. JYPSin jäseneksi voi liittyä kamppistarjouksella. Perjantain 17.11. tapahtumassa on mukana Jyväskylän lapsipyöräilypormestari 2023–2024 Lennart Makkula.

Pyöräilytalven aikana voi myös laittaa alle pitävämpää rengasta. Ride Cycle Storesta (Tourulantie 11) voi hankkia tapahtumaviikon ajan nastarenkaat 20 prosentin alennuksella. Alennuskoodin saa vierailemalla paikan päällä Pyöräilytalven tapahtumissa.

Tapahtumat sisältyvät JYPSin Fillarilla pääsee -hankkeeseen, joka on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Järjestelyissä ovat lisäksi mukana Jyväskylän kaupunkiPyöräliitto, Jyväskylän yliopisto ja Jamk.

Polkaise kuumalle juomalle ja pienelle purtavalle sekä fillaroi ahkerasti vuoden ympäri. Kiitos kun kuljet pyörällä!

Pyöräilytalven tapahtumat Jyväskylässä

  • MA 13.11. klo 14–17, Lutakonaukio, Kilpisen sillan lähellä
  • TI 14.11. klo 14–17, yliopiston kirjasto Lähteen edusta, Seminaarinkatu 15
  • KE 15.11. klo 14–17, yliopiston Liikunta-rakennuksen edusta, Keskussairaalantie 4
  • TO 16.11. klo 14–17, Jamkin edusta, Rajakatu 35
  • PE 17.11. klo 14–17, pihakatu, Kirkkopuiston kohdalla, Kauppakatu 19

Facebook

Pyöräilytalven tapahtumat löytyvät myös Facebookista.

Vinkkejä talvella pyörällä kulkemiseen

Niksejä talvella fillarilla liikkumiseen löytyy esimerkiksi JYPSin sivuilta.

Lisätietoja

  • JYPS, Fillarilla pääsee -hankkeen projektipäällikkö Teemu Tenhunen, teemu.tenhunen (ät) jyps.fi, 041 544 2195
  • Jyväskylän kaupunki, fiksun liikkumisen koordinaattori Mira Juuma,mira.juuma (ät) jyvaskyla.fi, 050 350 5359
  • Pyöräliitto, tuottaja Mari Marjamaa, mari.marjamaa (ät) pyoraliitto.fi, 044 244 3278


The Cycling Winter campaign

Cycling is fun around the year! The Finnish Cyclists’ Federation organises the national Cycling Winter campaign on 13.–17. November. You can follow the campaign in social media using the hashtag #pyöräilytalvi.

During the week, we organise five events, where we give out cycling lights to cyclists who don’t have one. We also offer warm drinks and small snacks to people moving on foot and by bicycles.

The events are co-organised with City of Jyväskylä.

The Cycling Winter events in Jyväskylä

  • Mon 13. Nov. 14–17, Lutakonaukio square, Satamakatu 3
  • Tues 14. Nov. 14–17, University of Jyväskylä, Lähde library, Seminaarinkatu 15
  • Wed 15. Nov. 14–17, University of Jyväskylä, Liikunta building, Keskussairaalantie 4
  • Thu 16. Nov. 14–17, Jamk, Rajakatu 35
  • Fri 17. Nov. 14–17, living street, Kauppakatu 19

Syyskokous sekä kauden päättäjäiset ja pikkujoulut perjantaina 15.12.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous sekä kauden päättäjäiset ja pikkujoulut pidetään perjantaina 15.12. alkaen klo 18.

Tapahtumapaikkana toimii Kauppalaissseuran kokous- ja saunatila osoitteessa Väinönkatu 30, Jyväskylä. Syyskokousosioon voi osallistua myös etänä Google Meetin kautta.

Tervetuloa!

Syyskokous klo 18

Kokouksessa päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta, budjetista, hallituksen kokoonpanosta ja jäsenmaksujen suuruudesta. Kokouksen yhteydessä palkitaan vuoden ansioituneimmat jäsenet ja esitellään vuoden 2023 jäsenkyselyn tulokset.

Kokousosioon pitää ilmoittautua etukäteen nettilomakkeella.

Kokouksen esityslista
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Jäsenkyselyn tulosten esitteleminen
 6. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
 7. Vuoden 2024 hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen
 8. Vuodelle 2024 yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
 9. Vuoden 2023 ansioituneimpien jäsenten palkitseminen
 10. Kokouksen päättäminen

Kauden päättäjäiset ja pikkujoulut noin klo 19.30

Kokousosion jälkeen iltaa jatketaan vapaamuotoisesti kauden päättäjäisten ja pikkujoulujen merkeissä.

Tilaisuuteen sisältyy mm. tutustumista toisiin yhdistyksen jäseniin, syömistä, saunomista sekä kuvien ja videoiden katselua.

Syömistä ja juomista on tarjolla yhdistyksen puolesta, mutta mukaan kannattaa ottaa myös omia eväitä nyyttäriperiaatteella. Muistathan napata mukaan saunomiskamppeet, ja myös omia pyöräilyaiheisia kuvia ja videoita voi ottaa mukaan.

Tiloista on poistuttava klo 24 mennessä.

Nimenhuuto ja Facebook

Tilaisuus löytyy myös Nimenhuudosta ja Facebookista.

Yhteistilaus Ortliebin tuotteista – tee tilauksesi 22.10.2023 mennessä

Saksalainen Ortlieb valmistaa huippulaadukkaita vesitiiviitä pyörälaukkuja ja muita varusteita. Ortliebin tuotteita voi käyttää pyöräretkillä, työmatkoilla tai vaikkapa kaupassa asioidessa. Ortliebin tuotteilla on viiden vuoden takuu.

JYPSin jäsenillä on jälleen mahdollisuus tilata Ortliebin tuotteita suoraan maahantuoja North-West Importilta noin 25 prosentin alennuksella. Listaus tuotteista ja niiden ovh-hinnoista löytyy täältä.

Tubusin ja Racktimen tavaratelineitä ei ole vielä saatavilla – tehtaat eivät ole edelleenkään pystyneet toimittamaan kaikkia haluttuja tuotteita Suomeen.

Tee tilauksesi sunnuntaihin 22.10. mennessä nettilomakkeella! Tuotteet ovat Jyväskylässä parin viikon sisällä.