Vuoden 2021 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-joulukuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui tällä kertaa vain 27 vastausta. Yhdistyksessä on yli 1100 jäsentä, joten vastausprosentiksi jäi alle 3.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 62 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 81 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2020 tätä oli mieltä oli 95 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

 • alle 18-vuotiaita 0 % (2 % vuonna 2020)
 • 18–30-vuotiaita 7 % (5 %)
 • 31–40-vuotiaita 41 % (32 %)
 • 41–50-vuotiaita 30 % (32 %)
 • 51–65-vuotiaita 19 % (22%)
 • yli 65-vuotiaita 4 % (7 %).

Miehiä vastanneista oli 67 % (73 %) ja naisia 33 % (27 %).

96 % vastanneista asuu Jyväskylässä (85 %). Yksi vastaaja asuu Uuraisilla.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

 • erittäin aktiivinen 7 % (12 % vuonna 2020)
 • aktiivinen 63 % (63 %)
 • melko aktiivinen 26 % (20 %)
 • ei kovinkaan aktiivinen 4 % (5 %)
 • en pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

 • 89 %, koska fillarointi on mukava harrastus (85 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019)
 • 85 % kohentaakseen kuntoaan (78 %, 88 %)
 • 74 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (83 %, 76 %)
 • 70 % pitääkseen hauskaa (61 %, 60 %)
 • 70 % nähdäkseen uusia maisemia (44 %, 88 %)
 • 59 % terveyssyistä (73 %, 56 %)
 • 41 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (34 %, 28 %)
 • 26 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (32 %, 24 %)
 • 22 % kilpailutarkoituksessa (17 %, 24 %).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

 • 74 % liikennepyöräilyä (83 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019)
 • 70 % maastopyöräilyä (71 %, 64 %)
 • 59 % retkipyöräilyä (42 %, 40 %)
 • 56 % kuntopyöräilyä (46 %, 56 %)
 • 30 % maantiepyöräilyä (32 %, 40 %)
 • 30 % lapsen kanssa pyöräilemistä (29 %, 20 %)
 • 15 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (12 %, 12 %)
 • 15 % sähköpyöräilyä (12 %, 4 %)
 • 15 % pyörien ja varusteiden rakentelua (10 %, 16 %)
 • 15 % cyclocrossia (7 %, 16 %)
 • 15 % alamäkiajoa ja freeridea (7 %, 0 %)
 • 4 % pyöräsuunnistusta (10 %, 8 %)
 • 0 % BMX:ää (2 %, 0 %)
 • 0 % gravelia (2 %, 0 %)
 • 0 % nojapyöräilyä (2 %, 0 %)
 • 0 % trialia (0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on maastopyöräily edelleen kiinnostavin. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

 • 38 % maastopyöräilystä (33 % vuonna 2020, 53 % vuonna 2019)
 • 29 % retkipyöräilystä (27 %, 29 %)
 • 24 % alamäkiajosta ja freeridesta (6 %, 6 %)
 • 24 % maantiepyöräilystä (12 %, 12 %)
 • 19 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (18 %, 12 %)
 • 19 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä
 • 14 % kuntopyöräilystä (27 %, 0 %)
 • 14 % liikennepyöräilystä (24, 18 %)
 • 14 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (21 %, 6 %)
 • 14 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (12 %, 12 %)
 • 14 % sähköpyöräilystä (9 %, 29 %)
 • 14 % cyclocrossista (9 %, 24 %)
 • 5 % BMX:stä (6 %, 6 %)
 • 5 % läskipyöräilystä (ei kysytty aiempina vuosina)
 • 0 % trialista (3 %, 0 %)
 • 0 % pyöräsuunnistuksesta (6 %, 6 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin noin 3,0 pyörää (3,1 pyörää vuonna 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

 • 1 pyörän 8 % (17 % vuonna 2020, 4 % vuonna 2019)
 • 2 pyörää 39 % (17 %, 32 %)
 • 3 pyörää 19 % (29 %, 32 %)
 • 4 pyörää 12 % (17 %, 16 %)
 • 5 pyörää tai useampia 23 % (20 %, 16 %).
Montako pyörää vastaajat omistavat?

Montako pyörää vastaajat omistavat?

 

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin reilut 1000 € (noin 1000 € vuonna 2020 ja reilut 1200 € vuonna 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

 • alle 500 € 31 % (37 % vuonna 2020, 24 % vuonna 2019)
 • 500–1000 € 39 % (27 %, 32 %)
 • 1000–2000 € 23 % (32 %, 32 %)
 • 2000–3000 0 % (5 %, 4 %)
 • yli 3000 € 8 % (0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

8 % kyselyyn vastanneista ei ollut JYPSin jäseniä. Muut vastanneet olivat olleet jäseninä:

 • 1 vuoden 15 % (20 % vuonna 2020)
 • 1–3 vuotta 31 % (17 %)
 • 4–10 vuotta 39 % (37 %)
 • yli 10 vuotta 8 % (7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

 • 63 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (56 % vuonna 2020, 63 % vuonna 2019)
 • 63 % kohentaakseen kuntoaan (53 %, 63 %)
 • 58 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (50 %, 63 %)
 • 58 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (56 %, 54 %)
 • 54 % oppiakseen lisää pyöräilystä (50 %, 50 %)
 • 50 % hyödyntääkseen jäsenetuja (47 %, 54 %)
 • 46 % saadakseen samanhenkistä seuraa (53 %, 42 %)
 • 13 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (34 %, 17 %)
 • 17 % osallistuakseen kilpailuihin (16 %, 25 %)
 • 4 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen (3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

 • ei lainkaan 0 % (2 % vuonna 2020)
 • hieman 12 % (29 %)
 • jonkin verran 56 % (29 %)
 • hyvin 27 % (29 %)
 • erittäin hyvin 4 % (10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

 • ei lainkaan 4 % (25 % vuonna 2020)
 • hieman 56 % (40 %)
 • jonkin verran 20 % (23 %)
 • aktiivisesti 20 % (13 %)
 • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Toiminnasta yhteislenkeille ja Pyöräilyviikolle on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 64 % yhteislenkeille ja -ajoihin (51 % vuonna 2020, 73 % vuonna 2019)
  • 48 % Pyöräilyviikolle (49 %, 59 %)
  • 36 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (14 %, 27 %)
  • 24 % retkille (23 %, 50 %)
  • 24 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (23 %, 46 %)
  • 24 % kilpailuihin (20 %, 27 %)
  • 20 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (6 %, 18 %)
  • 20 % Fillariakatemian toimintaan (23 %, 14 %)
  • 16 % yhteisiin tapahtumiin (23 %, 50 %)
  • 12 % mökkitoimintaan (17 %, 18 %)
  • 8 % sählyyn (14 %, 18 %)
  • 8 % kaupunkipyöräilykoulutuksiin (9 %, 23 %)
  • 8 % kampanjoihin (6 %, 5 %)
  • 4 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (6 %, 23 %)
  • 4 % spinningiin (3 %, 18 %)
  • 4 % pyöräsuunnistukseen (3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (6 %, 0 %)
  • 0 % salivuorolle (6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 2 %).

Vastaajat olivat olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 36 % (53 % vuonna 2020, 40 % vuonna 2019)
  • hieman 32 % (28 %, 32 %)
  • jonkin verran 16 % (8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 12 % (13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 4 % (0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 56 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 50 %.

Tyytymättömimpiä oltiin alamäki- ja kuntovalmennustoimintaan sekä maantielenkkeihin – maantieyhteislenkkejä ajettiinkin vuonna 2021 poikkeuksellisen vähän, koska maantievetäjiä ei juuri ollut.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % Pyöräilyviikko (100 % vuonna 2020, 100 % vuonna 2019)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (100 %, 86 %)
  • 100 % kuntolenkit (100 %, 89 %)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 83 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 63 %)
  • 100 % sähly (100 %, 60 %)
  • 100 % spinningiä (75 %, 67)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 75 %)
  • 100 % pyöräretket (92 %, 56 %)
  • 100 % maastolenkkejä (94 %, 100 %)
  • 100 % muu toiminta (83 %, 100 %)
  • 91 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (100 %, 92 %)
  • 88 % kampanjat (100 %, 100 %)
  • 86 % kaupunkipyöräilykoulutukset (100 %, 90 %)
  • 86 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (87 %, 85 %)
  • 86 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (86 %, 73 %)
  • 67 % kilpailutoiminta (92 %, 75 %)
  • 50 % maantielenkit (83 %, 83 %)
  • 50 % kuntovalmennustoiminta (50 %, 40 %)
  • 0 % alamäkitoiminta (100 %, 0%)
  • trialin osalta ei vastaajia (100 %, 50 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoistyöresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 78 % vastanneista (84 % vuonna 2020 ja 80 % vuonna 2019).

Tiedottamisen osa-alueista Nimenhuuto sekä Facebook-ryhmä ja -sivu saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Instagramiin oltiin tyytymättömimpiä – tilin ylläpitoon on rekrytoitu uusia vastuuhenkilöitä, mutta lisääkin kaivattaisiin mukaan!

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 84 % Nimenhuuto (100 % vuonna 2020, 72 % vuonna 2019)
  • 79 % yleinen Facebook-ryhmä (80 %, 78 %)
  • 71 % yleinen Facebook-sivu (85 %, 75 %)
  • 75 % tiedottaminen julkisuudessa (76 %, 100 %)
  • 65 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (90 %, 81 %)
  • 63 % nettisivut (73 %, 76 %)
  • 42 % Instagram (67 %, 56 %)
  • Äänekosken Facebook-sivun osalta ei vastaajia (100 %, 0 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 78 % jäsenalennukset (81 % vuonna 2020, 67 % vuonna 2019)
  • 70 % seuravaatteet (61 %, 67 %)
  • 54 % alennukset I Cycle -vaatteista (ei kysytty edellisinä vuosina)
  • 42 % yhteistilaukset (62 %, 50 %)
  • 41 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (ei kysytty edellisinä vuosina)
  • 32 % yhdistyksen mökki (37 %, 33 %)
  • 30 % lainattavat välineet (34 %, 29 %)
  • 14 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (10 %, 13 %)
  • 8 % harrastepyöräilijän vakuutus (5 %, 0 %).
  • 5 % kilpailu- ja lisenssituet (7 %, 4 %)
  • 0 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (7 %, 4 %)

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 92 % (88 % vuonna 2020). Maksuja piti liian alhaisina 4 % ja korkeina 4 %. Toisaalta 16 % olisi ollut valmis maksamaan vähintään 5 euroa korkeampaa jäsenmaksua (26 % vuonna 2020). Syyskokouksessa päätettiin lopulta pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2022.

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2022?

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2022?

 

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 71 % (59 %) vastaajista. 29 % (33 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme I Cycle JKL -hupparia tai vastaavaa seuravaatteiden yläosaa. Palkinnot on jo toimitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!