Artikkelit

Vuoden 2021 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-joulukuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui tällä kertaa vain 27 vastausta. Yhdistyksessä on yli 1100 jäsentä, joten vastausprosentiksi jäi alle 3.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 62 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 81 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2020 tätä oli mieltä oli 95 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

 • alle 18-vuotiaita 0 % (2 % vuonna 2020)
 • 18–30-vuotiaita 7 % (5 %)
 • 31–40-vuotiaita 41 % (32 %)
 • 41–50-vuotiaita 30 % (32 %)
 • 51–65-vuotiaita 19 % (22%)
 • yli 65-vuotiaita 4 % (7 %).

Miehiä vastanneista oli 67 % (73 %) ja naisia 33 % (27 %).

96 % vastanneista asuu Jyväskylässä (85 %). Yksi vastaaja asuu Uuraisilla.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

 • erittäin aktiivinen 7 % (12 % vuonna 2020)
 • aktiivinen 63 % (63 %)
 • melko aktiivinen 26 % (20 %)
 • ei kovinkaan aktiivinen 4 % (5 %)
 • en pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

 • 89 %, koska fillarointi on mukava harrastus (85 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019)
 • 85 % kohentaakseen kuntoaan (78 %, 88 %)
 • 74 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (83 %, 76 %)
 • 70 % pitääkseen hauskaa (61 %, 60 %)
 • 70 % nähdäkseen uusia maisemia (44 %, 88 %)
 • 59 % terveyssyistä (73 %, 56 %)
 • 41 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (34 %, 28 %)
 • 26 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (32 %, 24 %)
 • 22 % kilpailutarkoituksessa (17 %, 24 %).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

 • 74 % liikennepyöräilyä (83 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019)
 • 70 % maastopyöräilyä (71 %, 64 %)
 • 59 % retkipyöräilyä (42 %, 40 %)
 • 56 % kuntopyöräilyä (46 %, 56 %)
 • 30 % maantiepyöräilyä (32 %, 40 %)
 • 30 % lapsen kanssa pyöräilemistä (29 %, 20 %)
 • 15 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (12 %, 12 %)
 • 15 % sähköpyöräilyä (12 %, 4 %)
 • 15 % pyörien ja varusteiden rakentelua (10 %, 16 %)
 • 15 % cyclocrossia (7 %, 16 %)
 • 15 % alamäkiajoa ja freeridea (7 %, 0 %)
 • 4 % pyöräsuunnistusta (10 %, 8 %)
 • 0 % BMX:ää (2 %, 0 %)
 • 0 % gravelia (2 %, 0 %)
 • 0 % nojapyöräilyä (2 %, 0 %)
 • 0 % trialia (0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on maastopyöräily edelleen kiinnostavin. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

 • 38 % maastopyöräilystä (33 % vuonna 2020, 53 % vuonna 2019)
 • 29 % retkipyöräilystä (27 %, 29 %)
 • 24 % alamäkiajosta ja freeridesta (6 %, 6 %)
 • 24 % maantiepyöräilystä (12 %, 12 %)
 • 19 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (18 %, 12 %)
 • 19 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä
 • 14 % kuntopyöräilystä (27 %, 0 %)
 • 14 % liikennepyöräilystä (24, 18 %)
 • 14 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (21 %, 6 %)
 • 14 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (12 %, 12 %)
 • 14 % sähköpyöräilystä (9 %, 29 %)
 • 14 % cyclocrossista (9 %, 24 %)
 • 5 % BMX:stä (6 %, 6 %)
 • 5 % läskipyöräilystä (ei kysytty aiempina vuosina)
 • 0 % trialista (3 %, 0 %)
 • 0 % pyöräsuunnistuksesta (6 %, 6 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin noin 3,0 pyörää (3,1 pyörää vuonna 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

 • 1 pyörän 8 % (17 % vuonna 2020, 4 % vuonna 2019)
 • 2 pyörää 39 % (17 %, 32 %)
 • 3 pyörää 19 % (29 %, 32 %)
 • 4 pyörää 12 % (17 %, 16 %)
 • 5 pyörää tai useampia 23 % (20 %, 16 %).
Montako pyörää vastaajat omistavat?

Montako pyörää vastaajat omistavat?

 

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin reilut 1000 € (noin 1000 € vuonna 2020 ja reilut 1200 € vuonna 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

 • alle 500 € 31 % (37 % vuonna 2020, 24 % vuonna 2019)
 • 500–1000 € 39 % (27 %, 32 %)
 • 1000–2000 € 23 % (32 %, 32 %)
 • 2000–3000 0 % (5 %, 4 %)
 • yli 3000 € 8 % (0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

8 % kyselyyn vastanneista ei ollut JYPSin jäseniä. Muut vastanneet olivat olleet jäseninä:

 • 1 vuoden 15 % (20 % vuonna 2020)
 • 1–3 vuotta 31 % (17 %)
 • 4–10 vuotta 39 % (37 %)
 • yli 10 vuotta 8 % (7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

 • 63 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (56 % vuonna 2020, 63 % vuonna 2019)
 • 63 % kohentaakseen kuntoaan (53 %, 63 %)
 • 58 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (50 %, 63 %)
 • 58 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (56 %, 54 %)
 • 54 % oppiakseen lisää pyöräilystä (50 %, 50 %)
 • 50 % hyödyntääkseen jäsenetuja (47 %, 54 %)
 • 46 % saadakseen samanhenkistä seuraa (53 %, 42 %)
 • 13 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (34 %, 17 %)
 • 17 % osallistuakseen kilpailuihin (16 %, 25 %)
 • 4 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen (3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

 • ei lainkaan 0 % (2 % vuonna 2020)
 • hieman 12 % (29 %)
 • jonkin verran 56 % (29 %)
 • hyvin 27 % (29 %)
 • erittäin hyvin 4 % (10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

 • ei lainkaan 4 % (25 % vuonna 2020)
 • hieman 56 % (40 %)
 • jonkin verran 20 % (23 %)
 • aktiivisesti 20 % (13 %)
 • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Toiminnasta yhteislenkeille ja Pyöräilyviikolle on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 64 % yhteislenkeille ja -ajoihin (51 % vuonna 2020, 73 % vuonna 2019)
  • 48 % Pyöräilyviikolle (49 %, 59 %)
  • 36 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (14 %, 27 %)
  • 24 % retkille (23 %, 50 %)
  • 24 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (23 %, 46 %)
  • 24 % kilpailuihin (20 %, 27 %)
  • 20 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (6 %, 18 %)
  • 20 % Fillariakatemian toimintaan (23 %, 14 %)
  • 16 % yhteisiin tapahtumiin (23 %, 50 %)
  • 12 % mökkitoimintaan (17 %, 18 %)
  • 8 % sählyyn (14 %, 18 %)
  • 8 % kaupunkipyöräilykoulutuksiin (9 %, 23 %)
  • 8 % kampanjoihin (6 %, 5 %)
  • 4 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (6 %, 23 %)
  • 4 % spinningiin (3 %, 18 %)
  • 4 % pyöräsuunnistukseen (3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (6 %, 0 %)
  • 0 % salivuorolle (6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 2 %).

Vastaajat olivat olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 36 % (53 % vuonna 2020, 40 % vuonna 2019)
  • hieman 32 % (28 %, 32 %)
  • jonkin verran 16 % (8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 12 % (13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 4 % (0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

 

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 56 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 50 %.

Tyytymättömimpiä oltiin alamäki- ja kuntovalmennustoimintaan sekä maantielenkkeihin – maantieyhteislenkkejä ajettiinkin vuonna 2021 poikkeuksellisen vähän, koska maantievetäjiä ei juuri ollut.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 100 % Pyöräilyviikko (100 % vuonna 2020, 100 % vuonna 2019)
  • 100 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (100 %, 86 %)
  • 100 % kuntolenkit (100 %, 89 %)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 83 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 63 %)
  • 100 % sähly (100 %, 60 %)
  • 100 % spinningiä (75 %, 67)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 75 %)
  • 100 % pyöräretket (92 %, 56 %)
  • 100 % maastolenkkejä (94 %, 100 %)
  • 100 % muu toiminta (83 %, 100 %)
  • 91 % huoltotapahtumat ja -koulutukset (100 %, 92 %)
  • 88 % kampanjat (100 %, 100 %)
  • 86 % kaupunkipyöräilykoulutukset (100 %, 90 %)
  • 86 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (87 %, 85 %)
  • 86 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (86 %, 73 %)
  • 67 % kilpailutoiminta (92 %, 75 %)
  • 50 % maantielenkit (83 %, 83 %)
  • 50 % kuntovalmennustoiminta (50 %, 40 %)
  • 0 % alamäkitoiminta (100 %, 0%)
  • trialin osalta ei vastaajia (100 %, 50 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoistyöresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 78 % vastanneista (84 % vuonna 2020 ja 80 % vuonna 2019).

Tiedottamisen osa-alueista Nimenhuuto sekä Facebook-ryhmä ja -sivu saivat eniten erinomaista-arvosanoja. Instagramiin oltiin tyytymättömimpiä – tilin ylläpitoon on rekrytoitu uusia vastuuhenkilöitä, mutta lisääkin kaivattaisiin mukaan!

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 84 % Nimenhuuto (100 % vuonna 2020, 72 % vuonna 2019)
  • 79 % yleinen Facebook-ryhmä (80 %, 78 %)
  • 71 % yleinen Facebook-sivu (85 %, 75 %)
  • 75 % tiedottaminen julkisuudessa (76 %, 100 %)
  • 65 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (90 %, 81 %)
  • 63 % nettisivut (73 %, 76 %)
  • 42 % Instagram (67 %, 56 %)
  • Äänekosken Facebook-sivun osalta ei vastaajia (100 %, 0 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 78 % jäsenalennukset (81 % vuonna 2020, 67 % vuonna 2019)
  • 70 % seuravaatteet (61 %, 67 %)
  • 54 % alennukset I Cycle -vaatteista (ei kysytty edellisinä vuosina)
  • 42 % yhteistilaukset (62 %, 50 %)
  • 41 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (ei kysytty edellisinä vuosina)
  • 32 % yhdistyksen mökki (37 %, 33 %)
  • 30 % lainattavat välineet (34 %, 29 %)
  • 14 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (10 %, 13 %)
  • 8 % harrastepyöräilijän vakuutus (5 %, 0 %).
  • 5 % kilpailu- ja lisenssituet (7 %, 4 %)
  • 0 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (7 %, 4 %)

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 92 % (88 % vuonna 2020). Maksuja piti liian alhaisina 4 % ja korkeina 4 %. Toisaalta 16 % olisi ollut valmis maksamaan vähintään 5 euroa korkeampaa jäsenmaksua (26 % vuonna 2020). Syyskokouksessa päätettiin lopulta pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2022.

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2022?

Mitkä olisivat sopivat jäsenmaksut vuonna 2022?

 

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 71 % (59 %) vastaajista. 29 % (33 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme I Cycle JKL -hupparia tai vastaavaa seuravaatteiden yläosaa. Palkinnot on jo toimitettu voittajille.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vuoden 2021 kilpailu- ja lisenssituet päätetty

JYPSin hallitus päätti kokouksessaan 13.12. vuoden 2021 kilpailu- ja lisenssituista.

Tukia haki tällä kertaa 9 kilpailuihin osallistunutta. Hyväksyttyjen hakemusten yhteissumma oli 3365,77 €. Lisenssitukia haettiin 603 euroa ja kisamaksutukia 2762,77 €.

Pysyvän linjauksen mukaisesti osallistumismaksutukea myönnettiin vain yhdistystä ko. kisoissa edustaneille – eli JYPS oli tuloslistalla mainittava seurana. Myös seuravaatteiden käyttäminen oli edellytyksenä. Sponsoripaitoihinkin saa yhdistykseltä kangasmerkkejä – yhden hakijan tukea vähennettiin, koska kangasmerkkiä ei ole lisätty.

Tukea hakeneiden kilpailulisenssien vakuutuksettomat osuudet päätettiin aiempaan tapaan maksaa kokonaan. Kilpailumaksujen perustukiprosentiksi päätettiin 10. Alle 18-vuotiaille päätettiin myöntää perusprosentin päälle 30 prosenttiyksikköä tukea ja yhdistyksen toiminnassa talkoilleille ahkeruuden perusteella 0–30 prosenttiyksikköä. Menestyksestä ja huipulle tähtäämisestä päätettiin myöntää perusprosentin päälle harkinnanvaraista tukea 0–75-prosenttiyksikköä. Tässä vaiheessa tukiprosentit hakijaa kohden olivat kilpailumaksujen osalta välillä 10–100 %.

Tukikatto hakijaa kohden päätettiin tänä vuonna 500 euroksi – tämä täyttyi tänä vuonna kahden hakijan osalta.

Tukia päätettiin lopulta myöntää yhteensä 2290,4 euroa.

Tukien saajat

Tukea myönnettiin seuraaville hakijoille:

 • Eemeli Kanervo, trialpyöräily, Elite – mm. SM 2., Suomen Cup 3. ja nuorten MM 9.
 • Jouni Ollikainen, maantiepyöräily, M50
 • Juhamatti Leppänen, maantiepyöräily ja cyclocross, Elite – cyclocross SM 19., ISM maantie 16.
 • Kari Vaara, maantiepyöräily, M70 – mm. maantiellä 2 SM-hopeaa ja Master Cupin hopeaa
 • Lotta Voutilainen, pyöräsuunnistus, D17 – mm. 2 SM-kultaa, MM 8. ja EM 7.
 • Pihla Kilpeläinen, pyöräsuunnistus, D21
 • Sini Alusniemi, maastopyöräily, Elite – mm. maratonmaastopyöräilyn SM-kultaa, voitot kaikista kisoista joihin osallistui
 • Toni Tähti, maastopyöräily, Elite – noin 25 kilpailua Alpeilla, useita voittoja ja reittiennätyksiä
 • Viivi Voutilainen, pyöräsuunnistus, D21.

Lisätietoja

Lisätietoja kilpailuihin osallistuminen -sivulla.

Syyskokouksen päätöksiä ja vuoden parhaat 2021

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous sekä kauden päättäjäiset ja pikkujoulut pidettiin lauantaina 11.12. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 25 yhdistyksen jäsentä.

Syyskokouksen päätöksiä

Kokouksessa vahvistettiin pienin muutoksin hallituksen laatima vuoden 2022 toimintasuunnitelma.

Yhdistys pyrkii monipuoliseen, aktiiviseen ja ympärivuotiseen pyöräilytoimintaan ja pyöräilyn edistämiseen. JYPS jatkaa pyöräilyn yleisyhdistyksenä ja ainoana pyöräilyn edunvalvontayhdistyksenä Keski-Suomessa. Tavoitteena on lisätä pyöräilyn harrastamista ja pyörällä kulkemista liikennemuotona. Yhdistyksen jäsenmäärän pyrimme lisäämään 1200:aan. Alle 18-vuotiaiden jäsenten määrän pyrimme lisäämään yli 350:n.

Keväällä järjestämme 20. Jyväskylän Pyöräilyviikon yhteistyössä kaupungin kanssa. Olemme mukana mahdollisessa BMX-radan toteutushankkeessa Jyväskylässä ja edistämme Jyväskylän ympäri kiertävän maastopyöräreitin toteutusta. Fillariakatemian toiminnan kehittämistä ja kasvattamista jatkamme opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä seuratuella. Lisäksi yhdistys on hakenut tuttuun tapaan Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeelle.

Pitkän keskustelun jälkeen syyskokous päätti yhdistyksen ainakin toistaiseksi jatkavan kilpapyöräilyyn painottuvan Suomen Pyöräily ry:n jäsenenä huolimatta lajiliiton kustannuksia lisäävästä jäsenmaksu-uudistuksesta ja menneiden vuosien toiminnan tasosta.

Kokous tuki hallituksen tavoitetta palkata yhdistykselle osa-aikainen toiminnanjohtaja vuoden 2022 alusta. Toiminnanjohtajan palkkaaminen on ollut mukana yhdistyksen strategiassa vuodesta 2015. Palkkaukseen on valmistauduttu mm. päivittämällä hallinto- ja muita ohjeita. Nyt yhdistyksen taloudellisen tilanteen salliessa osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaus on askel eteenpäin toiminnan vahvistamisessa. Yhdistykselle pyritään keräämään lisää rahoitusta toiminnanjohtajan palkkauksen jatkamiseksi ja tuntimäärän kasvattamiseksi tulevina vuosina.

Jäsenmaksut päätettiin pitää pääosin ennallaan. Aikuisten jäsenmaksu on 30 €, vähävaraisten 20 €, alle 18-vuotiaiden 10 € ja samassa taloudessa asuvien 60 €. Yhteisöjäsenmaksu on 100 €. Suomen Pyöräilyn kilpailulisenssin haltijoille ja Suomen Pyöräily ry:n toiminnan tukemista haluaville aikuisille päätettiin luoda uusi jäsenluokka, jonka maksu on 36 €. Suomen Pyöräilyn kilpailulisenssin hankkivien alle 18-vuotiaiden ja perhejäsenten toivotaan vahvasti maksavan yhdistykselle toimintatukea vähintään 6 €, jotta Suomen Pyöräilyn korotettua jäsenmaksua saadaan katettua – näille ei luotu omia jäsenmaksuluokkia, jotta jäsenrekisterin hallinta ei menisi liian hankalaksi.

Jäsenet voivat edelleen tukea yhdistystä vapaaehtoisilla tukimaksuilla, joita voi osoittaa yleisesti yhdistyksen toimintaan, Pyöräliiton jäsenyyteen, Suomen Pyöräilyn jäsenyyteen, paikalliseen pyöräilynedistämiseen, ohjattuihin lenkkeihin ja/tai Fillariakatemiaan.

Vuoden 2022 budjetin loppusumma on kaiken kaikkiaan 195 500 euroa. Budjetissa pyrimme nollatulokseen.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timi Wahalahti. Hallitukseen nimitettiin uudelleen Teemu Peltonen, Mikael Pironetti, Ilkka Rekilä, Jussi Gustafsson ja Heikki Helle. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Maija Savolainen ja Vesa Kilpiäinen. Hallituksen varajäseniksi päätettiin Tiina Siik ja Pekka Peura. Hallituksesta jäivät pois pitkäaikainen puheenjohtaja Teemu Tenhunen sekä Pilvi Laukkanen ja Seppo Ström. Menestystä uudelle hallitukselle ja kiitos luopuneille tekemästänne työstä!

Vuosia yhdistyksen aktiivisena puheenjohtajana toiminut Teemu Tenhunen päätettiin samalla nimittää yhdistyksen kunniajäseneksi.

Toiminnantarkastajiksi ensi vuodelle valittiin Heli Saari ja Miia Jämsén sekä varatarkastajiksi Piia Saarela ja Joonas Hiltunen.

Vuoden parhaat 2021

Kokouksessa jaettiin jäsenille 15 palkintoa ansioista vuoden aikana. Palkitut saivat kunniakirjan ja seuravaatteen.

Vuoden pyöräilijä: Pilvi Laukkanen ja Pihla Kilpeläinen sekä Fillariakatemian ohjaajatiimi

Fillariakatemian ohjaajaporukka Pilvin ja Pihlan johdolla on työskennellyt vauhdikkaasti lasten ja nuorten pyöräilyn edistämiseksi. Toimintaa ja kehittämistä on ollut runsaasti. Vuoden aikana Fillariakatemia on kulkenut pitkän polkaisun eteenpäin! Vastaavaa lasten ja nuorten pyöräilytoimintaa ei ole muualla Suomessa.

Vuoden ohjaaja: Joonas Hiltunen

Joonas ohjasi erityisesti Fillariakatemian BMX-ryhmiä rennolla ja rauhallisella otteella. Palaute oli hyvää! Palautekyselystä poimien “ohjaaja oli ammattitaitoinen ja kannustava” sekä “ohjaaja osasi ottaa eri taitotasot huomioon ja omasi rauhallisen ohjaustyylin”. Joonas oli vuoden aikana muutenkin ahkerasti mukana JYPSin tehtävissä, esimerkiksi pyöränhuolto- ja esittelytapahtumissa.

Vuoden talkoolainen: Veera Kanala

Veera oli vuoden aikana mukana useiden tapahtumien talkoissa. Veeralla on aina reipas asenne ja tekemisen meininki. Erinomaista toimintaa tänä vuonna liittyneeltä jäseneltä!

Vuoden yhdistysaktiivi: Timo Kaipiainen

Timo on tehnyt vuosia yhdistyksen IT-hommia, esimerkiksi ylläpitänyt ja kehittänyt nettisivuja, jäsenrekisteriä sekä ilmoittautumisjärjestelmiä. Lisäksi Timo on ollut auttamassa yhdistyksen tapahtumissa.

Vuoden tulokas: Heidi Kuusrainen

Toukokuussa jäseneksi liittynyt Heidi osallistui vuoden aikana reippaalla ja innostuneella asenteella mm. maastopyöräilykurssille, kimppalenkeille ja huoltokurssille.

Vuoden kimppalenkkiläinen: Marko Niemi

Marko on jo vuosien ajanut osallistunut ahkerasti yhteislenkeille. Tänä vuonna Marko keräsi Nimenhuudossa 34 merkintää lenkeistä ja retkiajoista.

Vuoden trialisti: Miska Seppälä

Miska on kehittynyt nousujohteisesti kohti lajinsa huippua pitkäjänteisellä ja motivoituneella harjoittelulla. Miska esimerkiksi voitti SM Cupin Jyväskylän kisan C-Super -luokan.

Vuoden trialvaikuttaja: Pekka Peura

Tampereen Pyörä-Pojat on lahjoittanut JYPSille kiertopalkinnon, joka myönnetään ansioituneelle trialvaikuttajalle vuosittain. Kiertopalkinnon voi saada trialpyöräilyn edistämisestä. Kiertopalkinnon kukin haltija päättää seuraavasta jypsiläisestä palkittavasta.

Kiertopalkinnon saa ensimmäisenä haltuunsa Pekka Peura, joka on useiden vuosien ajan edistänyt seudulla trialpyöräilyä.

Vuoden tiedottaja: Nelli Leppänen

Nelli tiedotti vuoden aikana Pyöräilyviikosta, Kyllä pyörille -kampanjasta ja Pyöräilytalvesta ammattitaitoisesti ja hyvällä meiningillä!

Vuoden muonavastaava: Susanna Pohjonen

Susanna on vastannut jo vuosia MTB Marathon Laajavuoren huoltopisteiden järjestelyistä ja mainioista eväistä. Susanna huolehtii kisakuskien jaksamisesta vankalla otteella!

Vuoden hahmo: Martti Haavisto

Martti viihdytti useissa tapahtumissa jutuillaan sekä osallistujia että järjestäjiä. Poismuutosta huolimatta seuralaisten keskuudessa elää yhä legenda miehestä, joka ajaa kippurasarvisella Nishiki-maasturilla ja laulaa mennessään humppaa. Viihdyttämisen lisäksi Martti oli ansiokkaasti mukana Fillariakatemian toiminnassa sekä pyöränhuoltotapahtumissa.

Vuoden pyöräsuunnistajat: Jarkko Puranen ja Janne Nauha

Jarkko ja Janne saivat ensikasteen pyöräsuunnistuskisamiseen Ride Cycle Store Cupin Muuramen pyöräsuunnistuksessa. Molemmilla oli havaittavissa uskomatonta keskittymistä, innokkuutta reittien hiomiseen ja kunnioitettavaa energiaa olla radan nopein. Yrityskertojen määrässä muut hävisivät täysin. He ovat todellakin tittelinsä ansainneet.

Vuoden kilpapyöräilijä: Elias Ruokostenpohja

Elias kehittyi vuoden aikana reippain polkaisuin. Kenties vuoden parhaina saavutuksina Elias nappasi XCE- ja XCO-maastopyöräilyn SM-kisoista kultaiset mitalit sarjassa M14.

Vuoden fillariakatemialainen: Vilho Rainio

Vilho on ollut esimerkillisen aktiivisesti mukana BMX-ryhmän harjoituksissa niin kesällä kuin talvellakin. Vilho on pyöräilijänä taitava ja hän on kehittynyt entisestään vuoden aikana.

Vuoden kehittyjä: Sammy Pennanen

Sammy on osallistunut Fillariakatemian maastoryhmään aktiivisesti läpi kesän, ja kehitys ajotaidoissa on ollut huimaa.

Kunniamaininta 2021: Tuomo Leinonen

Tuomo työskenteli pitkään JYPSin tapahtumissa, talkoissa ja liikenneryhmässä. Tänäkin vuonna Tuomo oli kantavia voimia esimerkiksi JYPSin pyöränhuoltotapahtumissa. Menestystä uusiin haasteisiin Kokkolaan!

#Pyöräilytalvessa poljetaan, jaetaan valoja sekä tarjotaan purtavaa ja kuumaa juomaa 15.–19.11.2021

Vuodenajasta riippumatta kannattaa kulkea pyörällä. Fillarilla liikkuminen on nopeaa, hauskaa ja terveellistä vuoden ympäri!

Pyöräliitto organisoi valtakunnallisen #Pyöräilytalvi-kampanjan 15.–19.11. Somessa kamppista voi seurata tunnisteella #pyöräilytalvi.

Kampanjan osana järjestämme Jyväskylässä viisi katutapahtumaa. Kiitoksena kaikille kävellen ja pyörällä kulkeville tarjoamme tapahtumissa kuumaa mehua, Reilun kaupan teetä ja kahvia sekä Pandan lakupatukan. Valottomina fillarilla liikkuville jaamme ilmaiseksi 1000 ledivaloa – 450 Jyväskylän yliopiston lahjoittamaa ja 550 Pyöräliiton hankkimaa. Valojen lisäksi on jaossa heijastinteippiä sekä pinnaheijastimia.

Muun hyvän lisäksi annamme parhaat vinkit talvella fillaroimiseen ja jaamme Pyöräilijän liikennesäännöt -vihkosia sekä Jyväskylän ja Keski-Suomen I Cycle -pyörätarroja. Myynnissä on I Cycle JKL -huppareita. Maanantain 15.11. tapahtumassa on mukana Jyväskylän lapsipyöräilypormestari Jalmari Viitanen.

Pyöräilytalven aikana voi myös laittaa alle pitävämpää rengasta. Ride Cycle Storesta (Tourulantie 11) voi hankkia tapahtumaviikon ajan Continental- ja Black Ice -nastarenkaat 20 prosentin alennuksella.

Tapahtumat sisältyvät Fillarilla liikkeellä -hankkeeseemme, joka on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Järjestämme Pyöräilytalven yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Polkaise kuumalle juomalle ja pienelle purtavalle sekä fillaroi ahkerasti vuoden ympäri! Kutsu myös kaverisi mukaan esimerkiksi Facebookissa.

Viime vuoden yhden tapahtuman kuviin voit tutustua täällä.

Pyöräilytalven tapahtumat Jyväskylässä

  • MA 15.11. klo 14–17, Lutakonaukio, Kilpisen sillan lähellä
  • TI 16.11. klo 14–17, yliopiston kirjasto Lähteen edusta, Seminaarinkatu 15
  • KE 17.11. klo 14–17, pihakatu, ravintola Katriinan edusta, Kauppakatu 11
  • TO 18.11. klo 14–17, Aren aukio, Puistokatu 1
  • PE 19.11. klo 14–17, pihakatu, Kirkkopuiston kohdalla, Kauppakatu 19

Lisätietoja

  • vinkkejä talvella pyörällä kulkemiseen
  • JYPS, Fillarilla liikkeellä -hankkeen projektipäällikkö Teemu Tenhunen, teemu.tenhunen (ät) jyps.fi, 041 544 2195
  • Jyväskylän kaupunki, joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen, ari.tuovinen (ät) jyvaskyla.fi, 050 311 8926
  • Pyöräliitto, erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, martti.tulenheimo (ät) pyoraliitto.fi, 041 538 9495


The Cycling Winter campaign

Cycling is fun around the year! The Finnish Cyclists’ Federation organises the national Cycling Winter campaign on 15.–19. November. You can follow the campaign in social media using the hashtag #pyöräilytalvi.

During the week, we organise five events, where we give out cycling lights to cyclists who don’t have one. We also offer warm drinks and small snacks to people moving on foot and by bicycles.

The events are co-organised with City of Jyväskylä.

The Cycling Winter events in Jyväskylä

  • Mon 15. Nov. 14–17, Lutakonaukio Square, Satamakatu 3
  • Tues 16. Nov. 14–17, University of Jyväskylä, Seminaarinkatu 15
  • Wed 17. Nov. 14–17, Kauppakatu 11
  • Thu 18. Nov. 14–17, Are Square, Puistokatu 1
  • Fri 19. Nov. 14–17, Kauppakatu 19

Pyöränhuoltokurssi Äänekoskella 1.11. ja Laukaassa 2.11.2021

Järjestämme jatkoa kesän pyöränhuoltokurssikiertueelle. Pidämme kaikille avoimet ja ilmaiset huoltokurssit Äänekoskella ja Laukaassa.

Kursseilla opetellaan pyörän kunnossapitämisen, säätämisen ja huoltamisen perusteita. Harjoittelemme esimerkiksi öljyämisiä, vaihteiden ja jarrujen säätämistä sekä renkaiden, sisäkumien ja muiden kuluvien osien vaihtamista. Sisältöä muokataan osallistujaryhmän mukaan. Kouluttajina toimivat JYPSin kokeneet mekaanikot.

Huoltamisen ohessa tapahtumissa on jaossa mm. paikallisia I Cycle -pyörätarroja ja voi ostaa I Cycle Keski-Suomi -teepaitoja.

Toteutamme tapahtumat Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella rahoittaman Fillarilla liikkeellä -hankkeemme kautta sekä yhteistyössä Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan kanssa.

Ohjelma

Äänekoski maanantaina 1.11. klo 16–19

Laukaa tiistaina 2.11. klo 16–19

Toimintaohjeita koronan varalta

Osallistuthan tapahtumiin vain terveenä ja oireettomana. Muistetaan myös riittävät etäisyydet ja hyvä hygienia osallistuttaessa. Suosittelemme tuplarokotusta ennen osallistumista.

Lisätietoja

 • Fillarilla liikkeellä -hankkeen projektipäällikkö Teemu Tenhunen, teemu.tenhunen (ät) jyps.fi, 041 544 2195

Vastaa jäsenkyselyyn sunnuntaihin 5.12.2021 mennessä

Mitä mieltä olet JYPSistä ja miten kehittäisit toimintaamme? Nyt voit jälleen vaikuttaa yhdistyksen suuntaan vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyyn!

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, joten voit vastata itseäsi kiinnostaviin kohtiin.

Kyselyyn vastanneiden ja nimensä ilmoittaneiden kesken arvotaan 3 kpl I Cycle JKL -huppareita tai vastaavan arvoisia seuravaatteiden yläosia nykyisestä varastosta. Halutessaan kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 5.12.2021 asti.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 11.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Kyselyyn voit vastata täällä!

Ehdota vuoden 2021 ansioituneimpia jypsiläisiä

Ketkä mielestäsi ovat vuoden 2021 ansioituneimpia jypsiläisiä? Vuoden ansioituneimmat jäsenet palkitaan syyskokouksen ja kauden päättäjäisten yhteydessä lauantaina 11.12.

Tee oma ehdotuksesi palkittavasta tai palkittavista. Lähetä ehdotuksesi nettilomakkeella viimeistään sunnuntaina 5.12.!

Aiemmin palkittuja

Jyväskylän Työmatkaliikkumisen edelläkulkija 2021 -tunnustus Alva-yhtiöille

Olemme Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n kanssa myöntäneet vuoden 2021 Motivan alueellisen Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen Alva-yhtiöt Oylle. Tunnustus voidaan myöntää työnantajalle, joka on esimerkillisellä tavalla ottanut kestävän ja hyvinvointia lisäävän työmatka- ja työasiamatkaliikkumisen omakseen.

Alva tarjoaa henkilöstölleen monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia liikkua työmatkat kestävästi ja vastuullisesti. Kuluneen vuoden aikana Alvalla on otettu käyttöön kaksi aiempaa kestävämpiin työmatkoihin kannustavaa mallia: työsuhdepolkupyörä ja työsuhdematkalippu.

– Molemmat etuudet ovat saaneet positiivisen vastaanoton henkilöstön keskuudessa. Koemme, että työsuhdepyörä ja työsuhdematkalippu ovat tehokkaita ja helppoja keinoja, joilla työntekijöitä voi motivoida kulkemaan työmatkat kestävästi, kertoo toimitusjohtaja Tuomo Kantola Alvalta.

Työsuhdepyörä- ja joukkoliikenne-etuuksien lisäksi yhtiön uusissa toimitiloissa on tilavat ja turvalliset pyöräparkit rakennuksen sisällä. Tilasuunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös sosiaalitiloihin, joissa lihasvoimin työmatkansa taittaville on toimivat suihku- ja pukeutumistilat.

Tunnustuspalkinto luovutettiin vierailulla Alvan edustajille 20.9.2021.

Lisätietoja palkinnosta kaupungin tiedotteessa.

Jyväskylän alakoululaisten pyöräilykysely 2021: Pyöräily on kivaa ja kevyttä, mutta pyöräparkit ahtaat – koulumatkapyöräilyn olosuhteissa vielä parantamisen varaa

JYPSin, Jyväskylän kaupungin ja Lasten parlamentin yhteistyönä laaditussa pyöräilykyselyssä selvitettiin jyväskyläläisten 1.–6.-luokkalaisten näkemyksiä pyöräilystä sekä oman koulun ja Jyväskylän pyöräilyolosuhteista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 771 alakoulun oppilasta seitsemästätoista jyväskyläläisestä koulusta.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa sitä, mikä innostaa oppilaita pyöräilemään kouluun tai toisaalta miksi he eivät pyöräile koulumatkoja. Oppilailta kysyttiin myös ideoita koulumatkapyöräilyn lisäämiseen sekä kartoitettiin pyöräilyyn liittyviä ongelmakohtia koulun pihassa ja koulumatkalla.

Kyselyn tulosten mukaan pyöräily koettiin kivaksi, monipuoliseksi ja nopeaksi tavaksi liikkua. Myös pyöräilyn ympäristöystävällisyyttä ja ekologisuutta korostettiin oppilaiden vastauksissa.

Esteinä hankalat tieolosuhteet ja fillarin huono kunto

Koulumatkapyöräilyn suurimmiksi esteiksi koettiin haastavat tieolosuhteet etenkin talvisin ja se, että pyörä on rikki tai kaipaa huoltoa tai fillaria ei ole lainkaan. Koulumatkapyöräilyn ongelmakohdiksi nousivat myös esimerkiksi vaaralliset risteykset matkalla, hiekoitushiekka pyöräteillä pitkälle kevääseen ja se, ettei kodin luota kouluun mene pyörätietä vaan koulumatkan joutuu ajamaan ajoradan pientareella.

Koulujen pihoilla hankaluuksia oppilaille tuottivat ahtaat ja huonosti sijoitetut pyöräparkit, joita on usein vielä liian vähän. Kaikki oppilaat eivät myöskään saa niihin pyörää runkolukitukseen. Pyöräparkkien ilkivalta nousi myös esiin vastauksissa.

Lisää panostuksia koulumatkapyöräilyyn

Edellä mainitut haasteet nousivat esiin vastauksissa myös, kun oppilailta kysyttiin sitä, miten koulumatkapyöräilyä voisi edelleen lisätä. He toivoivat enemmän pyöräparkkeja ja uusia pyöräteitä sekä jo olemassa olevien pyöräteiden kunnostamista.

Koulumatkapyöräilyn lisäämiseksi oppilaat ideoivat vastauksissaan erilaisia pyöräilyyn liittyviä tapahtumia, tempauksia, tietoiskuja ja pyöräilyyn kannustavia kilpailuja. Lisäksi oppilaat nostivat esiin pyöräilyn ja muiden kulkutapojen yhdistämisen, jos koulumatka on pitkä. Alkuopetuksen oppilaille toivottiin lupaa tulla pyörällä kouluun.

Kyselyn tulokset kaupungille työstettäviksi

Kyselyn tuloksia esitellään tarkemmin Pyöräilyviikolla Kyllä pyörille -webinaarissa keskiviikkona 1.9. klo 13–15.30. Kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi webinaarissa tuloksia.

Pyöräilyolosuhteita, kuten koulujen pyöräparkkeja ja väyliä, koskevat vastaukset toimitetaan Jyväskylän kaupunkirakennepalveluille, Jyväskylän Tilapalvelulle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Kysely on osa Jyväskylän kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa fiksun ja kestävän arkiliikkumisen edistämiseksi. Lasten parlamentti on kaikkien Jyväskylän alakouluikäisten vaikuttamiskanava, jonka tehtävänä on tuoda lasten ääntä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. JYPSin osalta kysely sisältyy Traficomin rahoittamaan Fillarilla liikkeellä -hankkeeseen.

Kyselyyn vastanneiden luokkien kesken arvottiin Jätskilän lahjakortteja sekä Fiksusti liikkeellä -narureppuja. Arpaonni suosi tällä kertaa Keltinmäen koulun 5B-luokkaa, Keski-Palokan koulun 6B-luokkaa sekä Savulahden päiväkotikoulun 2A-luokkaa.

Lisätietoja

 • JYPS, projektityöntekijä Maija Savolainen, 050 518 9330, maija.savolainen (ät) jyps.fi
 • Jyväskylän kaupunki, fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen, 050 350 5359, kati.kankainen (ät) jyvaskyla.fi

Pyöränhuoltokurssikiertue Keski-Suomessa kesä-heinäkuun taitteessa 2021

Järjestämme pyöränhuoltokurssikiertueen Keski-Suomessa. Pidämme kiertueella kaikille avoimet ja ilmaiset huoltokurssit ainakin Hankasalmella, Muuramessa, Saarijärvellä ja Viitasaarella sekä webinaarina.

Kiertueella opetellaan pyörän kunnossapitämisen, säätämisen ja huoltamisen perusteita. Kursseilla harjoitellaan esimerkiksi öljyämisiä, vaihteiden ja jarrujen säätämistä sekä renkaiden, sisäkumien ja muiden kuluvien osien vaihtamista. Sisältöä muokataan kunkin osallistujaryhmän mukaan. Kouluttajina toimivat JYPSin kokeneet mekaanikot.

Huoltamisen ohessa tapahtumissa on jaossa mm. paikallisia I Cycle -pyörätarroja ja voi ostaa I Cycle Keski-Suomi -teepaitoja.

Toteutamme kiertueen Traficomin rahoittaman Fillarilla liikkeellä -hankkeemme kautta sekä yhteistyössä Hankasalmen ja Muuramen kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien kanssa.


Kiertueen ohjelma

Hankasalmi tiistaina 29.6. klo 17–20
Muurame keskiviikkona 30.6. klo 16–19
Viitasaari torstaina 1.7. klo 16–19
Saarijärvi perjantaina 2.7. klo 13–16
Webinaari maanantaina 5.7. klo 16–18.30

Toimintaohjeita koronan varalta

Osallistuthan tapahtumiin vain terveenä ja oireettomana. Muistetaan myös riittävät etäisyydet ja hyvä hygienia osallistuttaessa.

Lisätietoja

 • Fillarilla liikkeellä -hankkeen projektipäällikkö Teemu Tenhunen, teemu.tenhunen (ät) jyps.fi, 041 544 2195