Vuoden 2022 jäsenkyselyn tulokset

Järjestimme loka-marraskuussa vuosittaisen kyselyn jäsenille ja muille yhdistyksen toimintaa tunteville. Tavoitteena oli jälleen selvittää, mitä mieltä yhdistyksestä ollaan ja miten toimintaa pitäisi kehittää. Kyselyyn saapui tällä kertaa ainoastaan 17 vastausta, vaikka yhdistyksessä on yli 1100 jäsentä. Useiden vuosien jatkumona kyselystä kuitenkin saadaan arvokasta tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin hyvänä. 50 prosenttia vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 94 % antoi arvosanaksi 8–10 – vuonna 2021 tätä oli mieltä oli 81 %.

Vastaajien iät, sukupuolet ja asuinpaikat

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien iät jakautuivat seuraavasti:

  • alle 18-vuotiaita 0 % (0 % 2021)
  • 18–30-vuotiaita 6 % (7 %)
  • 31–40-vuotiaita 41 % (41 %)
  • 41–50-vuotiaita 24 % (30 %)
  • 51–65-vuotiaita 24 % (19 %)
  • yli 65-vuotiaita 6 % (4 %).

Miehiä vastanneista oli 82 % (67 %) ja naisia 18 % (33 %).

88 % vastanneista asuu Jyväskylässä (96 %). Vastaajia oli lisäksi Äänekoskelta ja Laukaasta.

Miksi ja miten pyöräillään?

Kyselyssä taustoitettiin myös vastaajien pyöräilyharrastusta. Vastaajat määrittelivät itseään pyöräilijänä seuraavasti:

  • erittäin aktiivinen 6 % (7 % 2021)
  • aktiivinen 65 % (63 %)
  • melko aktiivinen 29 % (26 %)
  • ei kovinkaan aktiivinen 0 % (4 %)
  • en pyöräile 0 % (0 %, 0 %).

Vastaajat kertoivat pyöräilevänsä seuraavista syistä:

  • 88 %, koska fillari on näppärä liikenneväline paikasta toiseen (74 % 2021, 83 % 2020, 76 % 2019)
  • 82 %, koska fillarointi on mukava harrastus (89 %, 85 %, 80 %)
  • 77 % kohentaakseen kuntoaan (85 %, 78 %, 88 %)
  • 71 % terveyssyistä (59 %, 73 %, 56 %)
  • 71 % pitääkseen hauskaa (70 %, 61 %, 60 %)
  • 53 % nähdäkseen uusia maisemia (70 %, 44 %, 88 %)
  • 35 % sosiaalisista syistä ja kavereita nähdäkseen (41 %, 34 %, 28 %)
  • 29 % kannustaakseen lastansa pyöräilemään (26 %, 32 %, 24 %)
  • 12 % kilpailutarkoituksessa (22 %, 17 %, 24 %)
  • 6 % ympäristösyistä (ei vastauksia aiemmin)
  • 6 % töiden vuoksi (ei vastauksia aiemmin).

Vastaajat harjoittavat nykyään seuraavia pyöräilyn osa-alueita:

  • 82 % liikennepyöräilyä (74 % 2021, 83 % 2020, 80 % 2019)
  • 82 % maastopyöräilyä (70 %, 71 %, 64 %)
  • 59 % kuntopyöräilyä (56 %, 46 %, 56 %)
  • 47 % maantiepyöräilyä (30 %, 32 %, 40 %)
  • 47 % gravelia ja hiekkatiepyöräilyä (0 %, 2 %, 0 %)
  • 35 % retkipyöräilyä (59 %, 42 %, 40 %)
  • 29 % pyöräilyolosuhteiden edistämistä (15 %, 12 %, 12 %)
  • 29 % lapsen kanssa pyöräilemistä (30 %, 29 %, 20 %)
  • 24 % sähköpyöräilyä (15 %, 12 %, 4 %)
  • 12 % alamäkiajoa ja freeridea (15 %, 7 %, 0 %)
  • 6 % pyörien ja varusteiden rakentelua (15 %, 10 %, 16 %)
  • 6 % pyöräsuunnistusta (4 %, 10 %, 8 %)
  • 6 % cyclocrossia (15 %, 7 %, 16 %)
  • 0 % BMX:ää (0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % nojapyöräilyä (0 %, 2 %, 0 %)
  • 0 % trialpyöräilyä (0%, 0 %, 0 %).

Mitä pyöräilymuotoja aiotaan jatkossa kokeilla?

Niistä pyöräilyn muodoista, joita vastaajat eivät vielä harjoita, on gravel ja hiekkatiepyöräily noussut selvästi kiinnostavimmaksi. Aiempien kyselyiden ykkönen maastopyöräily oli tipahtanut useamman sijan. Kysymykseen vastanneet olivat kiinnostuneita seuraavista itselleen uusista pyöräilyn osa-alueista:

  • 46 % gravelista ja hiekkatiepyöräilystä (19 % 2021, 0 % 2020, 0 % 2019)
  • 23 % retkipyöräilystä (29 %, 27 %, 29 %)
  • 23 % alamäkiajosta ja freeridesta (24 %, 6 %, 6 %)
  • 23 % pyöräsuunnistuksesta (0 %, 6 %, 6 %)
  • 15 % maastopyöräilystä (38 %, 33 %, 53 %)
  • 15 % BMX:stä (5 %, 6 %, 6 %)
  • 15 % sähköpyöräilystä (14 %, 9 %, 29 %)
  • 8 % maantiepyöräilystä (24 %, 12 %, 12 %)
  • 8 % cyclocrossista (14 %, 9 %, 24 %)
  • 8 % lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta (14 %, 12 %, 12 %)
  • 0 % pyörällä kulkemisen ja pyöräilyolosuhteiden edistämisestä (19 %, 18 %, 12 %)
  • 0 % liikennepyöräilystä (14 %, 24 %, 18 %)
  • 0 % kuntopyöräilystä (14 %, 27 %, 0 %)
  • 0 % pyörien ja varusteiden rakentelusta (14 %, 21 %, 6 %)
  • 0 % läskipyöräilystä (5 %, 0 %, 0 %)
  • 0 % trialista (0 %, 3 %, 0 %).

Pyörien määrä ja rahan käyttäminen pyöräilyyn

Vastaajilla oli keskimäärin vähintään noin 3,8 pyörää (3,0 pyörää 2021, 3,1 pyörää 2020 ja 2019). Kyselyyn vastanneet omistivat kyselyn aikaan fillareita seuraavasti:

  • 1 pyörän 6 % (8 % 2021, 17 % 2020, 4 % 2019)
  • 2 pyörää 18 % (39 %, 17 %, 32 %)
  • 3 pyörää 12 % (19 %, 29 %, 32 %)
  • 4 pyörää 24 % (12 %, 17 %, 16 %)
  • 5 pyörää tai useampia 41 % (23 %, 20 %, 16 %).
Montako pyörää vastaajat omistavat?

Montako pyörää vastaajat omistavat?

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahan käyttäminen pyöräilyyn.

Rahaa pyöräilyyn vastaajat käyttävät vuosittain keskimäärin ainakin reilut 1100 € (ainakin reilut 1000 € 2021 ja 2020 sekä reilut 1200 € 2019). Vastaajat käyttävät pyöräilyyn rahaa seuraavasti:

  • alle 500 € 31 % (31 % 2021, 37 % 2020, 24 % 2019)
  • 500–1000 € 38 % (39 %, 27 %, 32 %)
  • 1000–2000 € 13 % (23 %, 32 %, 32 %)
  • 2000–3000 13 % (0 %, 5 %, 4 %)
  • yli 3000 € 6 % (8 %, 0 %, 8 %).

Jäsenyys ja sen syitä

Yksi vastanneista ei ollut JYPSin jäsen. Vastanneet jäsenet olivat olleet yhdistyksessä seuraavasti:

  • alle 1 vuoden 19 % (15 % 2021, 20 % 2020)
  • 1–3 vuotta 6 % (31 %, 17 %)
  • 4–10 vuotta 63 % (39 %, 37 %)
  • yli 10 vuotta 13 % (8 %, 7 %).

Jäsenyydelle oli seuraavia syitä:

  • 88 % haluaa olla mukana edistämässä pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita (58 % 2021, 50 % 2020, 63 % 2019)
  • 53 % ajaakseen lenkkejä ja retkiä yhdessä muiden kanssa (58 %, 56 %, 54 %)
  • 47 % osallistuakseen pyöräilytapahtumiin (63 %, 56 %, 63 %)
  • 47 % kohentaakseen kuntoaan (63 %, 53 %, 63 %)
  • 47 % saadakseen samanhenkistä seuraa (46 %, 53 %, 42 %)
  • 41 % oppiakseen lisää pyöräilystä (54 %, 50 %, 50 %)
  • 35 % hyödyntääkseen jäsenetuja (50 %, 47 %, 54 %)
  • 18 % tukeakseen lapsensa pyöräilyharrastusta (13 %, 34 %, 17 %)
  • 12 % osallistuakseen kilpailuihin (17 %, 16 %, 25 %)
  • 6 prosentilla oli myös muita syitä jäsenyyteen, kuten halua tukea toimintaa yleisesti (4 %, 3 %, 4 %).

Jäseneksi liittymiseen liittyen esitettiin useita kehitysideoita ja vinkkejä, joita pyritään jatkossa hyödyntämään.

Osallistuminen toimintaan ja sen järjestämiseen

Vastaajat ilmoittivat tuntevansa yhdistyksen toimintaa:

  • ei lainkaan 0 % (0 % 2021, 2 % 2020)
  • hieman 6 % (12 %, 29 %)
  • jonkin verran 18 % (56 %, 29 %)
  • hyvin 65 % (27 %, 29 %)
  • erittäin hyvin 12 % (4 %, 10 %).

Vastaajat olivat osallistuneet yhdistyksen toimintaan seuraavasti:

  • ei lainkaan 6 % (4 % 2021, 25 % 2020)
  • hieman 41 % (56 %, 40 %)
  • jonkin verran 41 % (20 %, 23 %)
  • aktiivisesti 12 % (20%, 13 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (0 %, 0 %).
Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toimintaan. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Toiminnasta yhteislenkeille ja Pyöräilyviikolle on osallistuttu ahkerimmin. Vastaajat olivat osallistuneet toiminnan osa-alueisiin seuraavasti:

  • 75 % Pyöräilyviikolle (48 % 2021, 49 % 2020, 59 % 2019)
  • 50 % yhteislenkeille ja -ajoihin (64 %, 51 %, 73 %)
  • 25 % retkille (24 %, 23 %, 50 %)
  • 25 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen (20 %, 6 %, 18 %)
  • 19 % Fillariakatemian toimintaan (20 % , 23 %, 14 %)
  • 19 % huoltotapahtumiin ja -kursseille (36 %, 14 %, 27 %)
  • 19 % muihin koulutuksiin, maasto- ja maantiekursseille ym. (24 %, 23 %, 46 %)
  • 13 % sählyyn (8 %, 14 %, 18 %)
  • 13 % mökkitoimintaan (12 %, 17 %, 18 %)
  • 13 % yhteisiin tapahtumiin (16 %, 23 %, 50 %)
  • 13 % liikennekoulutuksiin (8 %, 9 %, 23 %)
  • 6 % kilpailuihin (24 %, 20 %, 27 %)
  • 6 % spinningiin (4 %, 3 %, 18 %)
  • 0 % kampanjoihin (8 %, 6 %, 5 %)
  • 0 % kuntovalmentautumiseen ja kuntotesteihin (4 %, 6 %, 23 %)
  • 0 % pyöräsuunnistukseen (4 %, 3 %, 0 %)
  • 0 % alamäkitoimintaan (0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % salivuorolle (0 %, 6 %, 0 %)
  • 0 % trialiin (0 %, 0 %, 2 %).

Vastaajat olivat perinteisesti olleet mukana toiminnan järjestämisessä ja talkoissa vähemmän kuin tapahtumien osallistujina. Järjestämiseen oli osallistuttu seuraavasti:

  • ei lainkaan 35 % (36 % 2021, 53 % 2020, 40 % 2019)
  • hieman 35 % (32 %, 28 %, 32 %)
  • jonkin verran 18 % (16 %, 8 %, 16 %)
  • aktiivisesti 12 % (12 %, 13 %, 12 %)
  • erittäin aktiivisesti 0 % (4 %, 0 %, 0 %).
Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Osallistuminen toiminnan järjestämiseen. 1: ei lainkaan, 2: hieman, 3: jonkin verran, 4: aktiivisesti ja 5: erittäin aktiivisesti.

Tyytyväisyys toimintaan ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin perinteisesti Pyöräilyviikkoon sekä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistämiseen – nämä saivat eniten erinomaista-arvosanoja ja vastanneiden määrä oli myös selvästi suurin. Pyöräilyviikkoa piti vastanneista erinomaisena 31 % ja pyöräilynedistämistoimintaa 33 %.

Tyytymättömimpiä oltiin kuntovalmennustoimintaan sekä spinningiin – kuntovalmennustoiminta olikin vuonna vähäistä vetäjien puutteen vuoksi. Spinningissä ei ole puolestaan ollut riittävästi osallistujia muutamiin vuosiin, että toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa – näin spinningiä on järjestetty vain harvoin.

Vastanneet arvioivat yhdistyksen toiminnan osa-alueita hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti. Kannattaa huomata, että toiminnoittain vastausten määrä vaihteli huomattavasti.

  • 100 % maastolenkit (100 % 2021, 94 % 2020, 100 % 2019)
  • 100 % kuntolenkit (100 %, 100 %, 89 %)
  • 100 % Fillariakatemia (100 %, 100 %, 83 %)
  • 100 % liikennekoulutukset (86 %, 100 %, 90 %)
  • 100 % muut koulutukset ja kurssit, maantie- ja maastokurssit ym. (86 %, 86 %, 73 %)
  • 100 % kilpailutoiminta (67 %, 92 %, 75 %)
  • 100 % sähly (100 %, 100 %, 60 %)
  • 100 % vaihtuvalajinen salivuoro (100 %, 100 %, 75 %)
  • 100 % mökkitoiminta (100 %, 100 %, 63 %)
  • 100 % illanvietot ja muut yhteiset kokoontumiset (86 %, 87 %, 85 %)
  • 100 % muu toiminta (100 %, 83 %, 100 %.
  • 92 % Pyöräilyviikko (100 %, 100 %, 100 %)
  • 92 % pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden edistäminen (100 %, 100 %, 86 %)
  • 83 % huoltotapahtumat ja -koulutukset 91 %, (100 %, 92 %)
  • 75 % kampanjat (88 %, 100 %, 100 %)
  • 75 % maantielenkit (50 %, 83 %, 83 %)
  • 67 % pyöräretket (100 %, 92 %, 56 %)
  • 50 % spinningiä (100 %, 75 %, 67)
  • 0 % kuntovalmennustoiminta (50 %, 50 %, 40 %)
  • trialin osalta ei vastaajia (ei vastaajia, 100 %, 50 %)
  • alamäkitoiminnan osalta ei vastaajia (0 %, 100 %, 0 %).

Toiminnan kehittämiseksi esitettiin lukuisia ideoita ja näkemyksiä. Näitä pyritään jatkossa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Nykyiset vapaaehtoisresurssit ovat varsin maksimaalisesti käytössä, joten toiminnan kehittämiseen tarvittaisiin uusia tekijöitä.

Keskustelu ja tiedotus

Yhdistyksen tiedottamista kokonaisuutena piti hyvänä tai erinomaisena 62 % vastanneista (78 % 2021, 84 % 2020 ja 80 % 2019).

Tiedottamisen osa-alueista sähköpostilistan viikkotiedote sai eniten erinomaista-arvosanoja.

Tiedottamisen osa-alueita arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi seuraavasti:

  • 92 % yleinen Facebook-ryhmä (79 %, 80 %, 78 %)
  • 90 % yleinen Facebook-sivu (71 %, 85 %, 75 %)
  • 90 % yleinen sähköpostilista ja viikkotiedote (65 %, 90 %, 81 %)
  • 83 % Instagram (42 %, 67 %, 56 %)
  • 67 % Nimenhuuto (84 %, 100 % vuonna 2020, 72 % vuonna 2019)
  • 57 % nettisivut (63 %, 73 %, 76 %)
  • 50 % Äänekosken Facebook-sivu (0 vastaajaa, 100 %, 0 %)
  • 20 % tiedottaminen julkisuudessa (75 %, 76 %, 100 %).

Myös keskusteluun ja tiedotukseen liittyen esitettiin useita parannusehdotuksia.

Jäsenedut ja niiden hyödyntäminen

Jäseneduista on hyödynnetty eniten seuravaatteita ja alennuksia. Kysymykseen vastanneet ilmoittivat hyödyntävänsä vähintään satunnaisesti jäsenetuja seuraavasti:

  • 79 % jäsenvaatteet (70 %, 61 %, 67 %)
  • 76 % jäsenalennukset (78 %, 81 % 2020, 67 % 2019)
  • 64 % yhteistilaukset (42 %, 62 %, 50 %)
  • 54 % yhdistyksen mökki (32 %, 37 %, 33 %)
  • 53 % alennukset tapahtumien osallistumismaksuista (41 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 50 % alennukset I Cycle -vaatteista (54 %, ei kysytty aiempina vuosina)
  • 46 % lainattavat välineet (30 %, 34 %, 29 %)
  • 10 % harrastepyöräilijän vakuutus (8 %, 5 %, 0 %)
  • 9 % vuokrattavat äänentoistolaitteet (0 %, 7 %, 4 %)
  • 7 % kilpailulisenssi ja -vakuutus (14 %, 10 %, 13 %)
  • 0 % kilpailu- ja lisenssituet (5 %, 7 %, 4 %).

Myös jäsenetuihin liittyviä ehdotuksia pyritään ottamaan jatkossa huomioon.

Pyöränhuoltotilaa toivottiin jälleen jäsenten käyttöön. Tätä on selvitetty useampaankin otteeseen, mutta toistaiseksi tilat ovat olleet liian kalliita, ts. rahoitusta ei ole ollut riittävästi. Ehdotuksia kuvion järjestämiseksi otetaan vastaan!

Jäsenmaksut ja varainhankinta

Nykyisiä yhdistyksen jäsenmaksuja piti sopivina 94 % (72 % vuonna 2021). Maksuja piti liian alhaisina 6 %. Toisaalta vuoden 2023 jäsenmaksuehdotuksista kysyttäessä 50 % oli valmis jäsenmaksun jonkinlaisiin korotuksiin.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut 2023 muuten ennallaan, mutta alle 18-vuotiaiden jäsenmaksua korotettiin 5 eurolla 15 euroon – nosto oli euroaikana eli vuoden 1999 jälkeen ensimmäinen alle 18-vuotiaiden jäsenten osalta. Koko saatava lisäsumma, arviolta noin 1500 € käytetään Fillariakatemian toiminnan hyväksi.

Vapaaehtoisten tukimaksujen keräämista piti toimivana järjestelmänä 65 % (71 %) vastaajista. 24 % (29 %) vastaajista ei ollut kuullut asiasta.

Yleiset arviot ja kommentit

Yhdistyksen yleisarvosanaa esiteltiin jo tiedotteen alussa. Yleisiä toimintaehdotuksia pyritään muiden ehdotusten tavoin ottamaan jatkossa huomioon.

Palkintoarvonta ja kiitokset

Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin kolme seuravaatteiden yläosaa tai I Cycle JKL -hupparia. Palkinnot toimitetaan voittajille lähiaikoina.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!