Timo Koivisto luovuttamassa tunnustuspalkintoa Teemu Tenhuselle.

JYPS:ille kaupungin tunnustuspalkinto kestävän liikenteen edistämisestä Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki on myöntänyt JYPS:ille palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta työstä pyöräilyn ja jalankulun edistämiseksi. Palkintosumman suuruus on 1500 euroa.

Perustelujen mukaan ”JYPS on edistänyt pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita Jyväskylän seudulla ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti. Seura on muun muassa järjestänyt tapahtumia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, osallistunut pyöräilyyn liittyvien työryhmien toimintaan ja antanut lausuntoja ja kannanottoja pyöräilyyn liittyvistä aiheista, tavoitteenaan pyöräilyn lisääminen arkisena liikennemuotona.”

Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto luovutti palkinnon 22.9. Autottoman päivän Liikenne ja ilmasto -seminaarissa. JYPS:in puolesta palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Teemu Tenhunen. Palkintosumma käytetään pyöräilyä edistävään toimintaan.