JYPS:ille, Trafixille ja Jyväskylän kaupungille kävelyn ja pyöräilyn edistämisen T & K -rahoitusta

Olemme saaneet Trafix Oy:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn tutkimus ja kehitys -rahoitusta. Saimme rahoitusta hankkeelle ”Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta. Pyöräverkon luokittelun mallintamisen kehittäminen – case Jyväskylä.” Hankkeelle myönnettiin rahoitusta 15 000 €, koko kustannusarvio omarahoitusosuuden kanssa on 20 000 €.

T & K -rahoitus on Liikenneviraston, ympäristöministeriön, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen projekti kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tukemiseksi.

Hankkeessa kehitetään pyöräverkon luokittelua ja tutkitaan pyöräväylillä tapahtuvia viivytyksiä mittauksiin perustuen. Tutkimushankkeessa kehitetään pyöräilyn mallintamiseen sopivia yksinkertaisia menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa eri puolelle Suomea.

Käytännössä hankkeessa kerätään tietoa erilaisista pyöräilyä hidastavista tekijöistä, kuten väylän pinnanlaatu, kaltevuudet, näkemäesteet, mutkat, liikennevalot jne. Tiedonkeruu tapahtuu pyöräilemällä reittejä pitkin ja keräämällä GPS-mittauksella, esimerkiksi Sports Tracker -sovellluksella, tietoa ko. esteiden vaikutuksesta erityyppisten liikkujien matkanopeuteen. Aluksi tuloksia käytetään pyöräverkon luomiseen EMME-liikennesuunnitteluohjelmassa. Pyöräverkon kuvausta voidaan käyttää apuna jatkossa suunniteltaessa uusia pyöräväyliä.

JYPS vastaa hankkeessa käytännön datan keräämisestä Jyväskylässä, Trafix datan analysoimisesta ja tulosten laatimisesta.

Hankkeesta ja siihen osallistumisesta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisätietoja

Liikenne ja pyöräilyn edistäminen -jaoston vetäjä Samuli Rinne, rinteensamuli (ät) gmail.com, 0400 543 835.