Lausunto valtakunnallisesta Jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohjeesta

Liikennevirasto laatii uutta Jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohjetta. Pyörätiet ja muut pyöräväylät pitäisi jatkossa valtakunnallisesti suunnitella tämän ohjeen mukaisesti.

Olemme jo aiemmin antaneet palautetta ohjeen osista yhdessä Helsingin Polkupyöräilijöiden ja Tampereen polkupyöräilijöiden kanssa.

Koko suunnitteluohjeen luonnos valmistui alkukesästä 2013. Jätimme ohjeesta pyöräilynedistämisyhdistysten yhteisen, peräti 83-sivuisen, lausunnon tänään 13.8. Lausuntomme mukaan ohjeen tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta itse ohje on vielä keskeneräinen. Ohjeesta puuttuu kohtia mm. uusista pyöräväyläjärjestelyistä kuten pyöräkaduista ja pyöräilijöiden liikennevaloista, pyöräilijän oikeusturva ja uusin tutkimustieto pyöräilystä on otettu huomioon riittämättömästi, pyöräväylien tavoitenopeudet ovat liian alhaisia, eikä Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 näy ohjeessa vielä riittävästi. Myöskään kävelyn ja pyöräilyn erottelu ei ole riittävää. Ohjetta on merkittävästi kehitettävä ennen sen hyväksymistä.

Lausunto pdf-muodossa:

Lausunnon Google Docs -versio:

Jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohjeen luonnos:

Aiemmat kommenttimme suunnitteluohjeesta:

Keskustelua aiheesta Kaupunkifillarissa: