Muistutus Mannisenmäen katusuunnitelmista

Jyväskylän kaupunki suunnittelee Mannisenmäelle uutta asuinaluetta. Alueen suunnitellut pyöräväyläjärjestelyt eivät ole parhaat mahdolliset. Suunnitelmien toteuttaminen sellaisenaan myös heikentäisi pyöräilyolosuhteita Saarijärventiellä.

Suunnitelmissa perusongelmana on se, että pyöräily-yhteydet ovat varsin päälleliimattuja. Suunnitelmista on nähtävissä se, että autoväylät on suunniteltu ensimmäisinä ja tärkeimpinä – jalankulku- ja pyöräilyväylät taas on suunniteltu autoväylien oheen ilman näkemystä toimivista pyöräilyolosuhteista. Suunnitelmissa jalankulku- ja pyöräväylät pomppivat autoväylien yli ja pyöräväylille tulisi useita jyrkkiä ja tarpeettomia mutkia. Autoväylät olisivat jalankulku- ja pyöräväyliä sujuvampia, suorempia ja helpompia käyttää, joten liikennemuotojen tasa-arvo ei alueella toteutuisi.

Suunnitelmia on muutettava ennen hyväksymistä.

Lue koko muistutus pdf-muodossa täältä!