Yhdistyksen strategia 2020 hyväksyttiin kevätkokouksessa 13.4.2015

JYPS ry:n strategia vuoteen 2020 asti hyväksyttiin kevätkokouksessa 13.4.2015. Strategiassa käsitellään yhdistyksen visiota, tulevaisuuden toimintaympäristöä, arvoja, perustehtäviä, konkreettisia tavoitteita, toiminnan organisointia, viestintää sekä strategian ja toiminnan seurantaa.

Vuoden 2020 visiossa ”Olemme Suomen aktiivisin ja monipuolisin pyöräilyseura. Edistämme liikunnallista elämäntapaa järjestämällä kaikille sopivaa pyöräilytoimintaa Keski-Suomessa. Olemme yhteiskunnallisesti vastuullisia ja arvostettuja pyöräilynedistäjiä.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat strategian mukaan avoimuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, yhteiskunnallisuus ja rohkeus. Kolme perustehtäväämme ovat pyöräilyolosuhteiden ja liikennepyöräilyn edistäminen, harrastustoiminnan järjestäminen sekä kilpailutoiminnan järjestäminen.

Vuoteen 2020 mennessä pyrimme saavuttamaan 1500 jäsenen määrän, näistä vähintään 250:n pitäisi olla alle 18-vuotiaita. Tavoittelemme myös toiminnanjohtajan palkkaamista sekä omaa toimi- ja huoltotilaa. Paikallisjaostoja pyrimme perustamaan Jämsän ja Äänekosken lisäksi useille muille Keski-Suomen paikkakunnille. Tavoitteellisesti jäsenistö osallistuu edelleen säännöllisesti toimintaan ja sen järjestämiseen. Jäsenistön näkemyksiä selvitetään vuosittaisilla kyselyillä.

Pyöräilyn edistämisen saralla tavoittelemme esimerkiksi pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista Jyväskylässä nykyisestä 13 prosentista 25:een ja maakunnan laajuisesti nykyisesti alle 10 prosentista 20:een. Harrastustoiminnassa pyrimme mm. lasten, nuorten ja perheiden toiminnan vakiinnuttamiseen, riittävään ohjaajien määrään, monipuolisen säännöllisen toiminnan järjestämiseen edelleen sekä Laajavuoren maastopyöräilyolosuhteiden kehittämiseen. Kilpailutoiminnassa tavoittelemme mm. harjoittelu-, valmennus- ja kilpailujaoston toiminnan vakiintumista, järjestäjien määrän lisääntymistä, säännöllisiä yhteisharjoituksia, kilpailuiden osallistujamäärän kasvua sekä jypsiläisten urheilijoiden menestymistä.

Strategian tavoitteiden toteutumista tuetaan vuoden 2015 alusta toteutetulla uudella organisaatiorakenteella ja kattavalla viestinnällä.

Voit tutustua koko strategiaan pdf-muodossa täällä!