Artikkelit

Pyörälenkkien ja -retkien vetäjien ohje hyväksyttiin JYPS ry:n käyttöön 27.4.2015

JYPS ja Suomen Pyöräilyunioni suunnittelivat Suomeen valtakunnallisen pyöräilynohjaajien koulutusjärjestelmän ja aloittivat vuonna 2012 pyöräilynohjaajakoulutusten järjestämisen. Koulutuksissa ja niihin liittyen on luotu, kehitetty ja pyritty vakiinnuttamaan pyöräilyn ohjaamisen toimintatapoja Suomessa.

Pyöräilyn ohjaamisen käytäntöihin liittyen on nyt valmistunut Pyörälenkkien ja -retkien vetäjien ohje. Ohjeessa käsitellään kattavasti pyöräilyn ohjaamisen perusteita ja käytäntöjä. Ohjetta on laadittu parin vuoden ajan koulutettujen pyöräilynohjaajien ja useiden pyöräily-yhdistysten kesken.

JYPS ry:n käyttöön ohje hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 27.4. On toivottavaa, että muutkin seurat ottavat ohjeen käyttöön. Ohje pyritään hyväksymään jatkossa myös valtakunnallisesti.

Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan.