Artikkelit

Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen pyöräilyn näkökulmasta -hankkeen raportti valmis

Keräsimme viime vuonna GPS-dataa T&K-hankkeeseen ”Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen pyöräilyn näkökulmasta. Pyöräverkon luokittelun mallintamisen kehittäminen – case Jyväskylä.

GPS-data on nyt analysoitu ja tulokset julkaistu Liikenneviraston raportissa ”Mallinnusmenetelmiä pyöräliikenteen suunnitteluun ja arviointiin”.