Suunnitelman kuva keskustan pyöräväyläverkon tavoitetilanteesta.

Lausunto Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelmasta

Jyväskylän keskustan liikennejärjestelyistä on laadittu yleissuunnitelma. Suunnitelma ohjaa tulevina vuosina yleisellä tasolla keskustan alueen liikennejärjestelyiden kehittämistä ja toteuttamista. Suunnitelma linjaa sitä, missä, miten, millaisilla väylillä ja käytännössä myös kuinka paljon milläkin liikennemuodolla keskustan alueella tulevaisuudessa liikutaan sekä mihin autot ja pyörät pysäköidään.

Suunnitelman on tilannut Jyväskylän kaupunki ja sen on laatinut Ramboll. Suunnitelma ja siihen liittyvät materiaalit löytyvät täältä.

Olemme jättäneet lausuntopyynnön perusteella suunnitelmasta lausunnon 10.4.2012. Lausunto löytyy pdf-muodossa täältä. Lyhyesti todettuna suunnitelmassa on hyviä aineksia, mutta emme voi hyväksyä suunnitelmaa kokonaisuutena vielä nykymuodossaan.

Huom! Lausunnossa mainitut sivunumerot perustuvat paperiseen suunnitelmaan, eivät netistä löytyvään versioon.