Jyväskylän keskustan pyöräpysäköintiin ainutlaatuinen toimintamalli 2011

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.1.2011 keskustan polkupyöräpysäköinnin periaatteet ja lähetti ne kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kesäkuussa 2010 tehdyssä kartoituksessa Jyväskylän keskusta-alueella kaupungin järjestämillä pyöräpaikoilla oli noin 1600 pyörää. Kaupungin tarjoamia pyöräpaikkoja on vain noin 1300 eli käyttöasteena oli 120 prosenttia. Tavoiteltu 50 prosentin kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvu tarkoittaisi noin 2400:n yleisessä käytössä olevan pyöräpysäköintipaikan tarvetta keskustassa vuonna 2025. Tuohon mennessä uusia telinepaikkoja tulee varautua rakentamaan yhteensä 1100. Tämä tarkoittaa noin 100 uuden pyöräpaikan rakentamista vuosittain, koska nykyisiä paikkoja myös poistuu.

Ratkaisuksi esitetään toimintamallia, jossa kaupunki toteuttaa osan liike- ja toimistokiinteistöjen tarvitsemasta polkupyöräpysäköinnistä yleisille katu- puisto tai pysäköintialueille tai pysäköintitaloon, ja liike- ja toimistokiinteistöt velvoitetaan asemakaavalla osallistumaan pyöräpaikkojen rakentamiskustannuksiin. Ylläpitokustannukset jäävät kaupungille. Pyöräpysäköinnin velvoite tulisi koskemaan vain uusia rakennushankkeita, joiden toteutuminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Polkupyöräpysäköinnin kehittäminen esitetyllä tavalla on ainutlaatuista Suomessa.

Lisätietoja täältä.