Baanan suunniteltu reitti kokonaisuudessaan keskustasta Leppävedelle.

Kommentteja Laukaan suunnan tiesuunnitelmista

Laukaantien jalkakäytäviin ja pyöräteihin on tulossa merkittäviä muutoksia.

Laukaantielle Sorastajantien risteyksestä Kuormaajantien risteykseen on laadittu alustava tiesuunnitelma, jonka mukaan autotie muuttuu 2+2-kaistaiseksi. Remontin yhteydessä pyöräväyläjärjestelytkin ovat muuttumassa. Laukaantielle Kuormaajantien risteyksestä Vihtiäläntien risteykseen puolestaan on suunniteltu yhdistetty väylä, jonka rakentaminen alkaa jo tänä vuonna. Laukaantielle suunnitellaan myös muita muutoksia.

Tiesuunnitelmissa ei oteta pyöräilyä huomioon kovinkaan hyvin. Sorastajantien ja Kuormaajantien välillä pyöräilyolosuhteet jopa heikentyisivät oleellisesti, jos suunnitelma toteutuisi.

Pyöräilyn kannalta suunnitelmia täytyy vielä huomattavasti parantaa. Laukaan suuntaan kannattaa myös toteuttaa Jyväskylän Baana, joka olisi seudun ensimmäinen oikea ja pyöräilyä merkittävästi edistävä pyörätie.

Olemme laatineet suunnitelmista kommenttilistan, joka löytyy pdf-muodossa täältä.