Kommentteja Äänekosken keskustan kaavatyöhön

Äänekosken keskusta-alueen kaavoituksen uudistaminen on alkamassa. Pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi ja pyöräilyn lisäämiseksi olemme laatineet listauksen keskeisistä seikoista, jotka pitää ottaa huomioon kaavauudistuksessa.

Käsittelemme listauksessamme mm. pyöräilyn hyötyjä, pyöräliikenteen suunnittelun perusperiaatteita, jalankulun ja pyöräilyn niputtamista keinotekoisesti ”kevyeksi liikenteeksi”, pyöräliikenteen hajauttamista kaupunkirakenteeseen, väylien optimointia matkan ja korkeuserojen suhteen, pyöräilyn ja autoliikenteen erottelua, väylien hierarkiaa, viherreittejä, liittymien suunnittelua sekä alikulkujen toteuttamista.

Olemme lähettäneet kommenttimme Äänekosken kaupungille 19.1.2015. Voit tutustua kommentteihin pdf-muodossa täällä!