Seura- ja strategiakyselyt 2014

Mitä mieltä olet JYPS:istä ja miten kehittäisit yhdistyksen toimintaa? Nyt voit vaikuttaa vastaamalla seura- ja strategiakyselyihin!

Kyselyihin voivat vastata sekä jäsenet että muuten yhdistystä tuntevat. Vastaaminen on anonyymia.

Kyselyihin vastaaminen vie noin 15 minuuttia per kysely. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kiitos jo etukäteen vastauksistasi – kyselyiden kautta saamme arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi ja seurastrategian laatimiseksi.

SEURAKYSELY

Seurakysely on vuosittainen keino selvittää erityisesti jäsenten näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta. Seurakyselyssä käydään kattavasti läpi yhdistyksen toimintaa konkreettisella tasolla.

Kyselyyn on vastattava viimeistään sunnuntaina 9.11.

Kyselyn tulokset julkaistaan syyskokouksessa 5.12. ja nettisivuilla. Tulokset vaikuttavat myös vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja budjetin sekä yhdistyksen strategian laadintaan. Kyselyn vastaukset menevät tiedoksi yhdistyksen toimihenkilöille ja ohjaajille.

Voit vastata seurakyselyyn täällä!

STRATEGIAKYSELY

Strategiakyselyssä luodataan näkemyksiä yhdistyksestä seurakyselyä syvemmällä ja kauemmaksi ulottuvalla tasolla. Strategiakysely liittyy syksyllä 2014 aloitettuun yhdistyksen rakenteen uudistamiseen ja seurastrategian laadintaan. Kysely on keskeinen apuväline uuden rakenteen ja strategian suunnittelussa.

Kyselyyn on vastattava viimeistään torstaina 30.10.

Kyselyn tuloksia käsitellään seuraavassa, kaikille jäsenille avoimessa strategiaseminaarissa Kansalaistoiminnankeskus Mataralla torstaina 30.10. klo 17–20 – tervetuloa mukaan! Tulosten pohjalta jatkotyöstetään yhdistyksen strategiaa ja rakennetta.

Voit vastata strategiakyselyyn täällä!