Kuvakaappaus Kankaan osayleiskaavan kartasta.

Lausunto Kankaan osayleiskaavan luonnoksesta

Jyväskylän uuden Kankaan kaupunginosan suunnitteleminen on edennyt osayleiskaavan luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavassa määritellään alueen keskeiset rakentamis- ja liikenneratkaisut. Osayleiskaavaan liittyvät materiaalit löytyvät täältä.

Olemme jättäneet osayleiskaavaluonnoksesta kommentointipyynnön perusteella lausunnon tänään 20.12.2012. Lausunto löytyy pdf-muodossa täältä. Kaavaluonnoksessa on pyöräilyn ja muun liikenteen kannalta sekä hyviä että huonoja ratkaisuita. Joiltain osin luonnos on vielä puutteellinen.

Aiemmin olemme osallistuneet Kankaan alueen suunnitteluun mm. laatimalla vision alueesta ja arvioimalla kaikkien Kankaan arkkitehtuurikilpailun töiden liikenneratkaisut.