Haukkalantien risteyksen ja kuulovammaisten koulun alikulun alue. Pyöräilijän reitti uutta suunniteltua kevytväylää pitkin on merkitty sinisellä. Väylä pitäisi oikaista vihreällä merkittyä linjaa pitkin. Haukkalantielle voisi toteuttaa kääntymiskaistan vihreää linjaa pitkin.

Muistutus Laajavuorentielle suunnitellusta kevytväylästä

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelevat maantielle 16686 eli Laajavuorentielle yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä. Uusi yhdistetty kevytväylä alkaisi Kylpylähotelli Rantasipin luota ja jatkuisi Ruokkeentien lähelle Mutkapohjaan.

Suunnitelmassa on ongelmakohtia, jotka haluamme nostaa esille ennen sen hyväksymistä.

Suunnittelualueella Laajavuorentiellä on pitkä ja jyrkkä mäki. Suunniteltu väylä kulkee melko vilkasliikenteisen autotien vieressä, eikä aivan väylän varrella ole asutusta. Väylää toteutettaessa kannattaakin pitää mielessä se todennäköinen fakta, ettei väylä tule merkittävästi lisäämään kävelyä ja pyöräilyä. Kävelyn ja pyöräilyn kannalta ensisijaisempi vaihtoehto olisi toteuttaa Tuomiojärven rannan lähelle tasaisempi väylä.

Kommentoimme myös väyläsuunnitelmaa yksityiskohtaisesti. Ehdotamme turvallisuus- ja sujuvuussyistä, että väylää levennetään mäen jyrkimmissä kohdissa. Haukkalantien ja Haukkamäentien risteyksiin ehdotamme useita väylän sujuvuutta ja turvallisuutta lisääviä parannuksia. Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Haukkalan alikulkukäytävien luona väylällä olisi liian jyrkkiä mutkia, joten niitä pitäisi loiventaa.

Lue muistutus pdf-muodossa täältä!