Kuvakaappaus Lutakonaukion suunnitelmasta. Pääpyöräilysuunnat on merkitty sinisellä. Pyöräväyliä alueella ei voi pitää mitenkään toimivina. Keskustan suunnasta tullaan alueelle junaradan ylittävästä siltaputkesta alamäkeen – ja heti putken edustalla olisi jyrkkälinjainen T-risteys. Vauhtien, huonojen näkemien, jyrkkien käännösten ja sekavien järjestelyjen vuoksi risteys on vaarallinenkin. Pyöräväylät pitäisi toteuttaa suurin piirtein vihreällä merkittyjen linjojen kaltaisesti. Vähintään keskustan ja Kuokkalan välinen reitti pitäisi toteuttaa eroteltuna Jyväskylän uuden yleiskaavan mukaisesti.

Muistutus Lutakon sataman puistoalueen rakentamissuunnitelmasta

Jyväskylän kaupunki on laatinut Lutakon sataman puistoalueelle rakentamissuunnitelman.

Suunnitelma vaikuttaa alueen pyöräilyjärjestelyihin, joten jätimme siitä muistutuksen. Suunnitelman mukaisia pyöräilyjärjestelyitä ei voi mitenkään pitää toimivina. Aiempaan verrattuna pyöräilyolosuhteet alueella ovat jo heikentyneet ja olosuhteet huononisivat edelleen suunnitelman mukaisesti toimittaessa.

Keskeisin ongelma suunnitelma-alueella on kevytväylien risteys keskustasta Kilpisenkadulta tulevan ja junaradan ylittävän siltaputken edustalla (ks. kuva). Aivan putken edustalle, alamäkeen, on toteutettu todella jyrkkälinjainen T-risteys. Vauhtien, huonojen näkemien, jyrkkien käännösten ja sekavien järjestelyjen vuoksi risteys haittaa pyöräilyä merkittävästi ja on vaarallinenkin kaikille liikkujille. Laadittu rakentamissuunnitelma ei esitä muutosta tähän vakavaan ongelmakohtaan ja sen toteuttaminen estäisi alueella välttämättömät kävely- ja pyöräteiden parannukset.

Lue muistutus pdf-muodossa täältä!