Muistutus Jyväskylän Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelmasta 14.12.2020

Jyväskylän kaupunki suunnittelee Tourujoen alueen kunnostusta. Jokea ollaan osittain vapauttamassa, patorakenteita purkamassa, joen ympäristöä siistimässä sekä Kankaankadun kävely- ja pyöräilysiltaa uusimassa.

Jätimme suunnitelmasta muistutuksen. Keskityimme muistutuksessamme kunnostukseen liittyviin pyöräväyläjärjestelyihin sekä Tourujoen ylittävään Kankaankadun siltaan. Muistutuksessamme esitämme suunnitelmaan mm. seuraavia huomioita ja parannusehdotuksia:

  • suunnitelma-aineistoissa käytetään useassa kohdassa vanhentunutta termiä ”kevyt liikenne”, tästä olisi syytä Jyväskylässäkin luopua
  • uuden Kankaankadun jalankulku- ja pyöräilysillan pituuskaltevuudeksi on ilmoitettu 8 prosenttia, tämä on varsin paljon ja suunnitteluohjeiden sallimassa maksimissa; kalteva puukantinen silta joen päällä voi olla haastava kulkea erityisesti talviliukkailla ja vaikkapa rullatuolilla – sillan suunnitteluun ja liukkauden estämiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota
  • Kankaankadun sillan työmaa-aikaiset järjestelyt pitää hoitaa kunnolla, varsinkin koska mahdolliset kiertoreitit ovat pitkiä
  • suunnitelma-alueeseen liittyvät Lahkomyllynpolun, Niskakujan sekä keskeiset Kankaankadun ja Vapaaherrantien väliset jalkakäytävät ja pyörätiet kannattaa toteuttaa asfaltoituina
  • suositulla pyöräilyreitillä Kankaankadulla Tourujoen ylittävän sillan kohdalla on jyrkkä ja ulkokurviin kallistettu mutka, jossa on sattunut lukuisia pyöräilijöiden kaatumisia; mutka kannattaa oikaista tämän remontin yhteydessä.

Voit lukea koko muistutuksemme pdf-muodossa täällä. Kaikkiin jättämiimme virallisiin lausuntoihin ja muistutuksiin voit tutustua Raportit ja lausunnot -sivulla.