Artikkelit

JYPSin strategia 2021–2025 hyväksyttiin kevätkokouksessa 26.4.2021

JYPSin strategia vuosille 2021–2025 hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa. Strategiassa käsitellään yhdistyksen visiota, tulevaisuuden toimintaympäristöä, arvoja, perustehtäviä, tavoitteita, toiminnan organisointia, viestintää sekä strategian seurantaa.

Yhdistyksen vuoden 2025 visio on seuraava:

Olemme Suomen aktiivisin ja monipuolisin pyöräily-yhdistys. Järjestämme kaikille sopivaa
pyöräilytoimintaa Keski-Suomessa ja innostamme uusia ihmisiä pyöräilyn pariin. Edistämme pyöräilyä kulkutapana ja vaikutamme pyörällä kulkemisen olosuhteisiin. Olemme tunnettu ja arvostettu toimija kaikissa pyöräilyyn liittyvissä asioissa.”

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat entiseen tapaan avoimuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, yhteiskunnallisuus ja rohkeus. Kolme perustehtäväämme ovat pyöräilyolosuhteiden ja liikennepyöräilyn edistäminen, harrastustoiminnan järjestäminen sekä kilpailutoiminnan järjestäminen.

Vuoteen 2025 mennessä pyrimme saavuttamaan 1500 jäsenen määrän, näistä vähintään 300:n pitäisi olla alle 18-vuotiaita. Yhteisöjäseniä pitäisi olla vähintään 10. Tavoittelemme aiempaan tapaan toiminnanjohtajan palkkaamista sekä nykyistä parempaa toimi- ja huoltotilaratkaisua – talouden pitäisi olla riittävän vahvalla pohjalla näiden toteuttamiseksi. Tavoitteellisesti jäsenistö osallistuu edelleen säännöllisesti toimintaan ja sen järjestämiseen. Jäsenistön näkemyksiä selvitämme vuosittaisilla kyselyillä. Pyrimme luomaan uusia matalan kynnyksen tapoja tulla mukaan toimintaan sekä löytämään lisää aktiivisia tekijöitä toiminnan suunnitteluun ja hallintoon.

Pyöräilyn edistämisen osalta tavoittelemme esimerkiksi pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista Jyväskylässä nykyisestä 16 prosentista 25:een ja maakunnan laajuisesti nykyisestä alle 10 prosentista 20:een sekä modernien pyöräväyläratkaisujen nykyistä laajempaa hyödyntämistä. Harrastepyöräilyssä pyrimme mm. ympärivuotiseen Fillariakatemian toimintaan, riittävään ohjaajien määrään sekä edelleen monipuoliseen ja ympärivuotiseen lenkkitoimintaan. Kilpailutoiminnassa tavoittelemme mm. harjoittelu-, valmennus- ja kilpailujaoston toiminnan vakiinnuttamista, tapahtumien järjestäjien määrän lisääntymistä, säännöllisiä yhteisharjoituksia, MTB Marathon Laajavuoren osallistujamäärän kasvua sekä jypsiläisten urheilijoiden menestymistä.

Strategian saavuttamiseen pyrimme esimerkiksi yhdistyksen tehokkaalla ja läpinäkyvällä organisoinnilla, yhteistyökumppanien tuella sekä kattavalla viestinnällä. Strategian toteutumista seuraamme vuosittain. Päivitämme strategian seuraavan kerran vuonna 2025.

Voit tutustua koko strategiaan pdf-muodossa täällä!