Kannanotto 7.10.2021: Jyväskylän kaupungin palkattava pikaisesti fiksun liikkumisen koordinaattori sekä pyöräilykoordinaattori

JYPS ry on huolissaan Jyväskylän kaupungin resursseista pyörällä kulkemisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Pyörällä ja kävellen kulkemisen olosuhteiden parantaminen etenee hitaasti, koska kaupungilla ei ole riittävästi työvoimaa suunnittelemassa, tilaamassa, toteuttamassa ja valvomassa pyöräliikennehankkeita. Tällä hetkellä ei ole myöskään työntekijää, jonka pääasiallisiin tehtäviin kuuluisi pyörällä kulkemisen edistäminen.

Kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta nykyisestä 16 %:sta lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen ei päästä ilman työvoimaa, joka edistää kestäviä liikennemuotoja.

Kaupungin fiksun liikkumisen koordinaattorina työskennellyt Kati Kankainen siirtyi muihin tehtäviin, eikä hänen tilalleen ole toistaiseksi palkattu uutta henkilöä. Koordinaattori on ollut olennainen vastuuhenkilö muun muassa lukuisten pyörällä kulkemista edistävien tapahtumien, kuten Pyöräilyviikon ja Pyöräilytalven, organisoinnissa. Vuorovaikutus ja pyöräilyn huomioiminen suunnitelmissa on myöskin parantunut sen ansioista, että Katin työnkuvaan kuului virkahenkilöstön ja pyörällä liikkuvien yhteistyö. Koordinaattorin ansiosta on saatu eteenpäin toimia, jotka eivät muuten olisi toteutuneet.

Monien fiksun liikkumisen koordinaattorin vastuualueiden hoitaminen on tällä hetkellä avoinna. Seudun liikkumisen ohjauksen vastuita on pitänyt toistaiseksi siirtää esimerkiksi JYPSille, koska kaupungilla ei ole ollut osoittaa näihin henkilöä. Vaikkapa lapsipyöräilypormestariin ja seudun liikkumisen ohjauksen kokouksiin liittyviä tehtäviä ei voi jättää hoitamatta.

Fiksun liikkumisen koordinaattorin lisäksi kaupungin tulisi palkata pyöräilykoordinaattori, joka varmistaisi pyörällä kulkemisen huomioimisen infrasuunnitelmissa ja -hankkeissa. Kaupungin pyöräilyyn liittyvissä infrahankkeissa on yleisesti puutteita ja jopa liikennesääntöjen vastaisia ratkaisuita, joita joudumme kommentoimaan. Ei ole kestävää, että pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys joutuu ilman korvausta valvomaan kaupungin hankkeita.

Pyöräilykoordinaattorin tehtäviin voisivat yleisesti kuulua pyörällä kulkemisen olosuhteiden huolehtiminen ja kaupungin pyöräilynedistämisohjelman mukaisten tavoitteiden sekä toimenpiteiden eteen työskenteleminen. Vastaavia koordinaattoreita työskentelee mm. Oulussa ja Helsingissä.

Jotta kaupunki pääsee asettamaansa tavoitteeseen pyöräilyn 25 prosentin kulkutapaosuudesta vuonna 2025, on toimittava ripeästi ja lisättävä pyöräilyn edistämisen henkilöstöresursseja. Fiksua liikennettä edistävä työvoima maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Lisätietoja

  • varapuheenjohtaja ja pyöräilynedistämisvastaava Timi Wahalahti, timi.wahalahti (ät) jyps.fi, 040 719 2594