Artikkelit

Kannanotto 7.10.2021: Jyväskylän kaupungin palkattava pikaisesti fiksun liikkumisen koordinaattori sekä pyöräilykoordinaattori

JYPS ry on huolissaan Jyväskylän kaupungin resursseista pyörällä kulkemisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Pyörällä ja kävellen kulkemisen olosuhteiden parantaminen etenee hitaasti, koska kaupungilla ei ole riittävästi työvoimaa suunnittelemassa, tilaamassa, toteuttamassa ja valvomassa pyöräliikennehankkeita. Tällä hetkellä ei ole myöskään työntekijää, jonka pääasiallisiin tehtäviin kuuluisi pyörällä kulkemisen edistäminen.

Kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta nykyisestä 16 %:sta lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen ei päästä ilman työvoimaa, joka edistää kestäviä liikennemuotoja.

Kaupungin fiksun liikkumisen koordinaattorina työskennellyt Kati Kankainen siirtyi muihin tehtäviin, eikä hänen tilalleen ole toistaiseksi palkattu uutta henkilöä. Koordinaattori on ollut olennainen vastuuhenkilö muun muassa lukuisten pyörällä kulkemista edistävien tapahtumien, kuten Pyöräilyviikon ja Pyöräilytalven, organisoinnissa. Vuorovaikutus ja pyöräilyn huomioiminen suunnitelmissa on myöskin parantunut sen ansioista, että Katin työnkuvaan kuului virkahenkilöstön ja pyörällä liikkuvien yhteistyö. Koordinaattorin ansiosta on saatu eteenpäin toimia, jotka eivät muuten olisi toteutuneet.

Monien fiksun liikkumisen koordinaattorin vastuualueiden hoitaminen on tällä hetkellä avoinna. Seudun liikkumisen ohjauksen vastuita on pitänyt toistaiseksi siirtää esimerkiksi JYPSille, koska kaupungilla ei ole ollut osoittaa näihin henkilöä. Vaikkapa lapsipyöräilypormestariin ja seudun liikkumisen ohjauksen kokouksiin liittyviä tehtäviä ei voi jättää hoitamatta.

Fiksun liikkumisen koordinaattorin lisäksi kaupungin tulisi palkata pyöräilykoordinaattori, joka varmistaisi pyörällä kulkemisen huomioimisen infrasuunnitelmissa ja -hankkeissa. Kaupungin pyöräilyyn liittyvissä infrahankkeissa on yleisesti puutteita ja jopa liikennesääntöjen vastaisia ratkaisuita, joita joudumme kommentoimaan. Ei ole kestävää, että pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys joutuu ilman korvausta valvomaan kaupungin hankkeita.

Pyöräilykoordinaattorin tehtäviin voisivat yleisesti kuulua pyörällä kulkemisen olosuhteiden huolehtiminen ja kaupungin pyöräilynedistämisohjelman mukaisten tavoitteiden sekä toimenpiteiden eteen työskenteleminen. Vastaavia koordinaattoreita työskentelee mm. Oulussa ja Helsingissä.

Jotta kaupunki pääsee asettamaansa tavoitteeseen pyöräilyn 25 prosentin kulkutapaosuudesta vuonna 2025, on toimittava ripeästi ja lisättävä pyöräilyn edistämisen henkilöstöresursseja. Fiksua liikennettä edistävä työvoima maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Lisätietoja

  • varapuheenjohtaja ja pyöräilynedistämisvastaava Timi Wahalahti, timi.wahalahti (ät) jyps.fi, 040 719 2594

Jyväskylään haetaan Suomen ensimmäistä lapsipyöräilypormestaria

Jyväskylään on haussa Suomen ensimmäinen lapsipyöräilypormestari. Lapsipyöräilypormestari toimii tarvittaessa lasten edustajana pyörällä kulkemiseen liittyvissä hankkeissa ja tilaisuuksissa. Lapsipyöräilypormestari voi myös ilmaista lasten näkökulman pyöräilyyn liittyviin suunnitelmiin, esimerkiksi koulujen pyöräparkkien uudistamiseen ja pyöräväylien toteuttamiseen. Pormestarille luovutetaan vuodeksi käyttöön Ride Cycle Storen lahjoittama virkapyörä. Lapsipyöräilypormestari toimii virassa omien aikataulujensa ja kiinnostustensa mukaan.

Pyöräilypormestarin valinta on osa Jyväskylän kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa, ja valitsemisesta on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö. Ensimmäisen pormestarin virka-aika on toukokuun alun Pyöräilyviikolta vuoden 2020 huhtikuun loppuun. Pormestarin valitsevat Jyväskylän kaupunki, JYPS ja Lasten Parlamentti. Lasten Parlamentti on kaikkien Jyväskylän alakouluikäisten lasten vaikuttamiskanava, jonka tehtävänä on tuoda lasten ääntä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Lapsipyöräilypormestarin yhteyshenkilönä Jyväskylän kaupungilla toimii fiksun liikkumisen koordinaattori.

Mallia lapsipyöräilypormestarin valintaan on otettu Hollannista, jossa 9-vuotias Lotta Crok on toiminut 850 000 asukkaan Amsterdamin lapsipyöräilypormestarina vuoden verran. Amsterdamin lapsipyöräilypormestarista voi lukea esimerkiksi tästä Guardianin jutusta.

Haku käynnissä 14.4. saakka

Jyväskylän lapsipyöräilypormestariksi voi hakea sunnuntaihin 14.4. asti täyttämällä sähköisen hakulomakkeen. Kaikki Jyväskylän alakouluikäiset lapset voivat hakea tehtävään. Kaupungin ja JYPSin edustajat valikoivat ehdokkaista kymmenen Lasten Parlamentin Suuristunnon äänestykseen 16.4. Kaupunki ja JYPS päättävät lapsipyöräilypormestarista Lasten Parlamentin äänestyksen pohjalta.

Pormestarin ensiesiintyminen on Jyväskylän Pyöräilyviikon Fillarifestareilla 4.5. klo 12.15. Lapsipyöräilypormestari myös vetää lasten letkaa Pyöräparaatissa 4.5. klo 13–14.

Lisätietoja

  • Jyväskylän kaupunki, fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen, 014 266 8063, kati.kankainen (ät) jkl.fi
  • JYPS, puheenjohtaja Teemu Tenhunen, 041 544 2195, pj (ät) jyps.fi
  • Lasten Parlamentti, koordinaattori Turo Teittinen, 040 516 1842, turo.teittinen (ät) jkl.fi