JYPSiläisiä Pyöräliiton hallitukseen 2022

Pyörällä liikkuvien etujärjestön Pyöräliiton liittokokous pidettiin lauantaina 2.10.2021.

Jypsiläisistä liiton hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi JYPSin varapuheenjohtaja Timi Wahalahti ja varajäseneksi JYPSin hallituksen varajäsen Jussi Gustafsson.

Pyöräliiton jäsenmaksu päätettiin kokouksessa pitää ennallaan. Esimerkiksi JYPS maksaa jokaista aikuisjäsentään kohti 7 € Pyöräliiton jäsenmaksua. Aikuisjäsenmaksuista 1 € menee European Cyclists’ Federationiolle. Jäsenmaksulla edistetään pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.

Liittokokouksessa esiteltiin myös vuoden 2020 toimintakertomus, josta olennaisimpana nostona:

”Vaikutustyö jatkui menestyksekkäänä. Pyöräliitto vaikutti moniin pyöräliikenteelle tärkeisiin hankkeisiin. Näitä olivat mm. fossiilittoman liikenteen tiekartta, liikenneturvallisuusstrategia, tieliikennelain uudistuksen loppuun vieminen, työsuhdepyöräetu, pyöräliikenteen valtion rahoitus, romutuspalkkio ja työmatkaliikuntaa edistävät henkilöstötilat RT-kortti. Vaikutustyötä tehtiin tapaamalla päättäjiä, toimimalla työryhmissä ja antamalla lausuntoja.”

Lisäksi Pyöräliitto on koordinoinut erilaisia tapahtumia, muun muassa Pyöräilytalvea jota JYPS järjestää Jyväskylässä yhdessä kaupungin kanssa.