Suunnitelman mukaiset pyöräilyreitit Ryytipolun kevytväylän ja keskustan suunnan välillä. Ryytipolulta Sulkulantien pohjoispuoliselle kevytväylälle käännyttäessä olisi noin 120 asteen jyrkkä mutka – takaa tulevia autoja ei näkisi juuri mitenkään. Reittiä Sulkulantien eteläpuoliselle kevytväylälle ei voi myöskään kehua sujuvaksi.

Muistutus Ryytipolun ja Sulkulantien katusuunnitelmista

Jyväskylän kaupunki suunnittelee Ryytipolun rakentamista sekä Sulkulantien kunnostamista Ryytipolun ja Ruulahdentien välillä.

Alueelle ollaan toteuttamassa opiskelija-asuntoja ja opiskelijoista suuri osa pyöräilee, joten on tärkeää ottaa pyöräily erityisen tarkasti huomioon. Näin ei vielä ole. Suunnitelma ei noudata myöskään valmisteilla olevaa uutta Jyväskylän yleiskaavaa. Ongelmakohdat on korjattava ennen suunnitelman hyväksymistä.

Sulkulantien osalta keskeinen ongelma on se, että kadulla käytettäisiin väylänä yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä. Sulkulantie on kuitenkin uuden yleiskaavan mukaan pääreitti, jonka väylätyyppinä pitäisi käyttää eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä. Missä vaiheessa väyliä aletaan muuttaa tavoitteiden mukaisiksi?

Sulkulantien ja Ryytipolun risteystä ei voi pitää pyöräilyn kannalta sujuvana (ks. kuva). Sulkulantien suuntainen kevytväylä olisi mutkitteleva, ja reitti Ryytipolulta Sulkulantielle keskustan suuntaan olisi erittäin hankala. Tällaisilla ratkaisuilla ei toteuteta hyvää pyöräilyinfraa.

Ryytipolulla on suunnitelman mukaisesti yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Nähdäksemme Ryytipolusta voitaisiin mainiosti toteuttaa shared space -tyyppinen katu, joka muutenkin sopisi puistomaiseen ympäristöön standardimaista lähiökatua paremmin. Shared space -väylätyyppi ratkaisisi myös monia Sulkulantien ja Ryytipolun risteyksen ongelmia.

Suunnitelmassa ei näy suoria jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä Ryytipolulta rakennettaville
kerrostaloille. Suorat yhteydet on toteutettava kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Lue muistutus kokonaisuudessaan pdf-muodossa täältä!