Artikkelit

Luento harjoittelun yksilöllisyydestä ja pyöräilijän terveydestä torstaina 21.1.2021 klo 18–20

JYPSin kestävyysharjoitteluaiheiset luentotilaisuudet jatkuvat! Tällä kerralla pureudutaan harjoittelun yksilöllisyyteen ja pyöräilijän terveyteen. Puhujina toimivat valmentaja ja tutkija, LitM ja FT Pekka Matomäki sekä lääkäri ja tutkija Rikhard Mäki-Heikkilä.

Luennolle voi osallistua paikan päällä Kansalaistoiminnankeskus Mataran salissa Matara tai etänä Google Meetin kautta. Luentotilaan mahtuu 80 henkilöä, mutta paikan päälle otetaan koronatilanteen johdosta enintään 10 ihmistä.

Luennoitsijat

LitM, FT Pekka Matomäki on kestävyysalan tutkija ja valmentaja. Hän on valmentanut tuloksekkaasti useita eritasoisia kestävyysurheilijoita laajalla lajikirjolla. Erityisesti pyöräily on hänen kärkiosaamistaan.

Rikhard Mäki-Heikkilä on viidennen vuoden lääketieteen kandidaatti, joka opintojensa ohella valmistelee väitöskirjaa urheilijoiden hengitysterveydestä. Aiemmin Rikhard on ollut kansallisen tason maastohiihtäjä ja opiskellut myös Jyväskylän yliopistossa liikunnalla.

Ohjelmarunko

Osa 1. Pekka Matomäki: Harjoittelun yksilöllisyys, noin 60 minuuttia

 1. Onko yksilöllisyyttä olemassa?
 2. Missä ja miten yksilöllisyys näkyy?
 3. Miten ottaa yksilöllisyys huomioon harjoittelussa?
 4. Paras intervalliharjoittelumuoto – onko sellaista?

Osa 2. Rikhard Mäki-Heikkilä: Pyöräilijän terveys, noin 60 minuuttia

 1. Tavallisimmat pyöräilijän vaivat
 2. Hengitysteiden ongelmat kestävyysurheilussa
 3. Mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisy
 4. Hapenottokyvyn vaikutus yleisesti terveyteen

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Luennon osallistumismaksu on JYPSin jäsenille 7 € ja muille 12 €. Maksun voi maksaa Eazybreakin, Edenredin, ePassin tai Smartumin sähköisellä liikuntaedulla, paperisella liikuntasetelillä, MobilePaylla tai tilisiirrolla. Tarkat maksuohjeet löytyvät ilmoittautumislomakkeelta.

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan nettilomakkeella.

Lomakkeen ohella toivotaan ilmoittautumista JYPSin Nimenhuudossa, niin osallistumistilanteen seuranta on helppoa. Tilaisuus löytyy Nimenhuudosta kahtena versiona: paikan päällä seurattuna ja netin kautta seurattuna.

Toimintaohjeita koronan varalta

Luennolle Kansalaistoiminnankeskus Mataralla voi osallistua vain terveenä ja oireettomana. Muistetaan myös hyvä hygienia ja riittävät etäisyydet.

Lisätietoja

Luento löytyy myös Facebookista.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysellä: Teemu Tenhunen, pj (ät) jyps.fi.

Tieliikennelaki muuttuu 1.6.2020 – miten se vaikuttaa fillarilla kulkemiseen?

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Pyörällä kulkevien sääntöihin tulee useita muutoksia. Esimerkiksi alla esitetyt periaatteet, muutokset ja tarkennukset tulevat voimaan.

Turvallinen ajoneuvon kuljettaminen, turvallisen tilan antaminen ja varovaisuusperiaate lain lähtökohtina

Uuden tieliikennelain keskeisenä lähtökohtana on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava turvalliseksi. Ajoneuvo, myös pyörä, on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Polkupyörällä ajettaessa on annettava jalankulkijalle turvallinen tila. Autolla liikkuvien on annettava turvallinen tila esimerkiksi pyörällä ja jalan kulkeville.

Lähestyttäessä pysäytettyä koulukuljetus- tai päivähoitokuljetusautoa, linja-autoa, raitiovaunua tai lasta, vanhusta, vammaista tai muuta henkilöä, jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä, on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus uutena periaatteena

Tieliikennelakiin on lisätty uutena periaatteena ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran välttämiseksi. Pyörällä kulkevan on ennakoitava esimerkiksi jalankulkijoiden mahdollisia liikkeitä sekä sovitettava oma nopeutensa ja ajolinjansa turvalliseksi.

Pyörätiet muuttuvat lähtökohtaisesti yksisuuntaisiksi

Pyörätiet muuttuvat lähtökohtaisesti yksisuuntaisiksi – 1-suuntaiset pyörätiet parantavat turvallisuutta, mahtuvat pienempään tilaan ja yhdistyvät loogisesti muuhun väyläverkkoon. 1-suuntaisella pyörätiellä ajetaan kulkusuuntaan nähden kadun tai tien oikealla puolella. Myös muuten pyöräteillä noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä.

Pyörätiet voivat olla myös 2-suuntaisia, kunhan ne merkitään 2-suuntaisen pyörätien lisäkilvellä. Jos pyörätiellä ei ole lisäkilpeä, niin se on jatkossa 1-suuntainen. Kaksisuuntaiset pyörätiet on merkittävä lisäkilvillä 31.5.2027 mennessä.

Sivukaduilta 2-suuntaisille pyöräteille saavuttaessa varoituskolmion ja STOP-merkin alle on aina lisättävä 2-suuntaisen pyörätien lisäkilpi.

1-suuntainen pyörätie. Eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie sekä 2-suuntaisen pyörätien lisäkilpi. Jalkakäytävät ovat aina 2-suuntaisia. Kaikille väistämisvelvollisille sivukaduille on asennettava 2-suuntaisista pyöräteistä varoittavat lisäkilvet.

Pyörätien käyttövelvollisuus lievenee

Jos pyörätie on kulkusuuntaan nähden vain tien vasemmalla puolella, pyörällä voi ajaa myös ajoradalla tai pientareella.

Ajorataa saa muutenkin käyttää tilapäisesti ryhmittäytymistarkoituksessa tai kulkureitin takia tai jos pyörätie on käyttöön kelvottomassa kunnossa.

Pyörätien jatkeita kohtaan aina väistämisvelvollisuus ja jatkeiden merkitsemiskäytäntö muuttuu

Pyörätien jatkeella fillarilla ajavia kohtaan on jatkossa aina väistämisvelvollisuus.

Uuden lain mukaisesti pyörätien jatke merkitään ainoastaan, kun risteävän tien käyttäjille on asetettu väistämisvelvollisuus varoituskolmiolla, STOP-merkillä tai uudella ns. pyöräsuojatien liikennemerkillä. Osa nykyisistä pyöräteiden jatkeista palautetaan suojateiksi.

Pyörätien jatkeet on toteutettava uudella tavalla 31.5.2022 mennessä.

Pyöräsuojatie eli pyöräilijän tienylityspaikka uutuutena

Lakiin tulee uutena ns. pyöräsuojatie eli pyöräilijän tienylityspaikka. Pyöräsuojatiet tunnistaa omasta liikennemerkistään.

Risteävän tien käyttäjien, esimerkiksi moottoriajoneuvojen kuljettajien, täytyy aina väistää pyöräsuojatiellä fillarilla liikkuvia.

Pyöräsuojatie voidaan lisätä vain kohtiin, jotka ovat rakenteellisesti korotettuja.

Suojatiellä pyörällä ajaminen muuttuu selkeästi sallituksi

Kaikki suojatiet saa ylittää pyörällä ajaen, kunhan ei aiheuta vaaraa tai haittaa jalankulkijoille.

Väistämissäännöt suojateillä määräytyvät entiseen tapaan. Jos ajoneuvo lähestyy suojatietä kolmion tai STOP-merkin takaa, niin tämä ajoneuvo väistää suojatiellä fillarilla ajavaa. Myös kääntyvän ajoneuvon on väistettävä suojatietä ylittävää pyöräilijää. Lisäksi pihasta, parkkipaikalta, metsätieltä, pihakadulta tai vastaavalta alueelta tuleva väistää. Muuten suojatietä ajava pyöräilijä väistää.

Pyöräkadut tulevat lakiin

Pyöräkadulla fillarilla kulkevat ja moottoriajoneuvot liikkuvat samassa tilassa. Jalankulkijoille on yleensä erilliset jalkakäytävät.

Pyöräkadulla muiden ajoneuvojen on sovitettava nopeutensa fillarilla kulkevien mukaiseksi. Pyörällä liikkuville on annettava esteetön kulku.

Pyöräkadulla fillarilla liikkuva ajaa oman kaistansa keskellä tai hieman oikealla. Aivan kaistan reunassa ei kannata ajaa.

Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu

Yksisuuntaisella kadulla ja tiellä saa jatkossa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu.

Pyöräily sallitaan kielletty ajosuunta -liikennemerkin tai 1-suuntainen tie -liikennemerkin alle asennettavalla ”Ei koske” -lisäkilvellä.

Uudet pyöräkaistan ja kävelykadun liikennemerkit

Pyöräkaistalle on lisätty oma liikennemerkki.

Kävelykadun liikennemerkkiin on lisätty pyörän kuva. Tieliikennelain mukaan kävelykatu on tarkoitettu kävellen ja pyörällä liikkuville. Jalan liikkuville on annettava kävelykadulla esteetön kulku. Pyörällä liikkuvien nopeusrajoitus kävelykadulla on 20 km/t.

Pyöräkaista kadun reunassa. Pyöräkaista kadun keskellä. Uusi kävelykadun liikennemerkki.

Pyöräväylien opastusmerkit paranevat

Laki määrittää jatkossa pyöräväylien opasteiden laatutasoa.

Takavalosta tulee pakollinen hämärässä ja pimeällä ajettaessa

Uuden lain mukaan pyörällä liikkuvan pitää käyttää valkoisen etuvalon lisäksi punaista takavaloa hämärässä ja pimeällä tai näkyvyyden ollessa muuten rajoittunut.

Sekä etu- että takavalo voivat olla kiinnitettyjä joko pyörään tai pyöräilijään.

Lievennyksiä ihmisten kuljettamiseen

Pyörällä saa kuljettaa yhtä tai useampaa matkustajaa, jos polkupyörässä on matkustajille sopivat istuimet ja pyörä on rakennettu kyseiseen tarkoitukseen. Kuljettajan ja matkustajien ei tarvitse enää olla tietyn ikäisiä.

Matkustajia kuljetettaessa pyörässä pitää olla kaksi erillistä jarrulaitetta.

Pyörän valmistaja määrittelee maksimikuljetukset

Pyörän kyydissä saa jatkossa olla niin paljon painoa kuin fillarin valmistaja on määritellyt. Kuljetusten on kuitenkin aina oltava turvallisia.

Sakkoja korvautuu liikennevirhemaksulla

Liikennevirhemaksu voidaan määrätä tieliikennelain lievemmistä rikkomuksista. Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 €.


Lisätietoja

Arvokkaasti pukeutuneita seuralaisia vuodelta 1954.

Talvikilometrikisa 2019

Talvikilometrikisa käynnistyy jälleen 1.1.2019! Tälläkin kertaa JYPS:illä on joukkue mukana. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa.

Kaikki mukaan, kerätään mahdollisimman iso JYPS-joukkue! Tämä ei vaadi mitään erityistä, riittää kun kirjaat ylös kaikki talvella (01.01.2019 ‐ 28.02.2019) ajamasi kilometrit. Tärkeintä ei ole se kuinka paljon ajat, vaan se että olet mukana joukkueessa.

Pääset mukaan luomalla itsellesi oman käyttäjätunnuksen ja salasanan JYPS-joukkueeseemme. Pyöräilykilometrisi voit syöttää järjestelmään päiväkohtaisesti 01.01.2019 ‐ 29.02.2019 välisenä aikana, myös takautuvasti.

Aikaisemmin Kilometrikisassa mukana olleet:

Kirjaudu sisään suoraan vanhoilla tunnuksillasi https://www.kilometrikisa.fi/accounts/login/. Ilmoita Joukkueen osallistumiskoodi -kohtaan tunnus: JYPS2019talvi

Käyttäjätunnukset ovat järjestelmässä tallessa kolmelta edelliseltä vuodelta, sitä vanhemmat tunnukset eivät enää toimi, joten tee itsellesi uusi tunnus.

Uudet jäsenet:

Mikäli olet uusi jäsen, luo profiilisi tästä.

Kirjoita Joukkueen osallistumiskoodi -kenttään JYPS-joukkueemme nimi tarkalleen seuraavassa muodossa: JYPS2019talvi

Täytä kaikki muut kohdat normaalisti, kuten mihin tahansa nettipalveluun tunnuksen luodessasi. Huomaa, että Käyttäjätunnus-kohtaan ei välttämättä kelpaa etunimesi, sen täytyy olla järjestelmässä jokaisella osallistujalla yksilöllinen.

Kirjoita luomasi tunnukset muistiin, se helpottaa meikäläisen hommia 🙂

Jos tulee ongelmia niin ota rohkeasti yhteyttä Jyrki Soljaan.

Kilometrikisa on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

Paljon iloisia talvipyöräilykilometrejä!

Jyväskylän ensimmäinen pyöränarikka Kalevan kisoissa 20.–22.7.2018

JYPS järjestää Jyväskylän ensimmäisen pyöränarikan Kalevan kisoissa 20.–22.7. Narikka on maksuton ja vartioitu pyöräparkki kilpailujen katsojille. Narikkaan tuotujen pyörien renkaisiin lisätään ilmaa ja ketjuihin öljyä samaan aikaan, kun pyörän omistaja voi nauttia tapahtumasta.

Pyöränarikka on avoinna Gradian Harjun toimipisteen sisäpihalla (Sepänkatu 3) perjantaina 20.7. klo 9:30–21:30, lauantaina 21.7. 9:15–21:30 ja sunnuntaina 22.7. 9:00–18:30. Narikkaan mahtuu max 200 pyörää samaan aikaan. 

Pyöränarikka kannustaa katsojia kulkemaan pyörällä Kalevan kisoihin ja samalla pitämään huolta pyörän kunnosta. Pyöränarikka kuuluu Pyöräilyn uudet tuulet -hankkeeseen, jota rahoitetaan liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella.

Katso video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=GlTbt7x3TfE.

Lisätiedot

 • Annimaria Valli, annimaria.valli (at) jyps.fi, 050 3249 914
 • Kaisa Peltonen, kaisa.peltonen (at) jyps.fi, 040 778 0541
Pyöräkaista ja -tasku Hollannissa. Pyöräilijä ryhmittyy punaisten valojen palaessa turvallisesti autoilijan eteen. Autoilija näkee koko ajan, mihin pyöräilijä on kääntymässä.

Kilometrikisa alkaa vappuna!

Kilometrikisa käynnistyy jälleen 1.5.2018! Tänäkin vuonna JYPS:illä on joukkue mukana. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa.

Kisassa on jälleen mahdollista kirjata kilometrejä ja/tai minuutteja. Minuuttikisaan ei ilmoittauduta erikseen vaan kaikki joukkueet ja kaikkien joukkueiden jäsenet voivat halutessaan kirjata järjestelmään kilometrien rinnalla myös minuutteja. Huom! yksittäisen polkijan on mahdollista kirjata sekä minuutteja että kilometrejä. Joukkueet näkyvät minuuttikisan puolella sitä mukaa kun joukkueesta vähintään yksi jäsen on kirjannut järjestelmään minuutteja.

Uutuuksina sähköpyöräsarja ja kalorilaskuri!
Sähköpyöräsarjassa kilpailevat automaattisesti ne joukkueet, joissa yksikin jäsen on kirjannut sähköpyörällä ajettuja kilometrejä. Sähköpyörällä ajava kisaaja voi valita kilometrien kirjausnäkymässä, onko yksittäinen kilometrikirjaus ajettu sähköpyörällä vai ei. Näin myös kaikilla osan matkoistaan sähköpyörällä ajavilla on mahdollista merkitä kaikki matkansa järjestelmään ja kerryttää joukkueen yhteistä kilometri- ja/tai minuuttisaldoa.

Kisassa on ensi kertaa myös kalorilaskuri ja näitä kulutustietoja halutessaan osallistujan tulee syöttää järjestelmään muutamia henkilökohtaisia tietoja.

Kaikki mukaan, kerätään mahdollisimman iso JYPS-joukkue! Tämä ei vaadi mitään erityistä, riittää kun kirjaat ylös kaikki kesällä (01.05.2018 ‐ 22.09.2018) ajamasi kilometrit. Tärkeintä ei ole se kuinka paljon ajat, vaan se että olet mukana joukkueessa.

Pääset mukaan luomalla itsellesi oman käyttäjätunnuksen ja salasanan JYPS-joukkueeseemme. Pyöräilykilometrisi voit syöttää järjestelmään päiväkohtaisesti 01.05.–22.09.2018 välisenä aikana, myös takautuvasti.

Aikaisemmin Kilometrikisassa mukana olleet:

Kirjaudu sisään suoraan vanhoilla tunnuksillasi. Ilmoita Joukkueen osallistumiskoodi -kohtaan tunnus: JYPS2018

Käyttäjätunnukset ovat järjestelmässä tallessa kahdelta edelliseltä vuodelta, sitä vanhemmat tunnukset eivät enää toimi, joten tee itsellesi uusi tunnus.

Uudet jäsenet:
Mikäli olet uusi jäsen, luo profiilisi tästä.

Kirjoita Joukkueen osallistumiskoodi -kenttään JYPS-joukkueemme nimi tarkalleen seuraavassa muodossa: JYPS2018

Täytä kaikki muut kohdat normaalisti, kuten mihin tahansa nettipalveluun tunnuksen luodessasi. Huomaa, että Käyttäjätunnus-kohtaan ei välttämättä kelpaa etunimesi, sen täytyy olla järjestelmässä jokaisella osallistujalla yksilöllinen.

Kirjoita luomasi tunnukset muistiin, se helpottaa joukkueen kapteenin hommia

Jos tulee ongelmia niin ota rohkeasti yhteyttä Jyrki Soljaan.

Kilometrikisa on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

Paljon iloisia pyöräilykilometrejä!

Talvikilometrikisa 2018

Talvikilometrikisa käynnistyy jälleen 1.1.2018! Tälläkin kertaa JYPS:illä on joukkue mukana. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa.

Kaikki mukaan, kerätään mahdollisimman iso JYPS-joukkue! Tämä ei vaadi mitään erityistä, riittää kun kirjaat ylös kaikki talvella (01.01.2018 ‐ 28.02.2018) ajamasi kilometrit. Tärkeintä ei ole se kuinka paljon ajat, vaan se että olet mukana joukkueessa.

Pääset mukaan luomalla itsellesi oman käyttäjätunnuksen ja salasanan JYPS-joukkueeseemme. Pyöräilykilometrisi voit syöttää järjestelmään päiväkohtaisesti 01.01.2018 ‐ 29.02.2018 välisenä aikana, myös takautuvasti.

Aikaisemmin Kilometrikisassa mukana olleet:

Kirjaudu sisään suoraan vanhoilla tunnuksillasi https://www.kilometrikisa.fi/accounts/login/. Ilmoita Joukkueen osallistumiskoodi -kohtaan tunnus: JYPS2018talvi

Käyttäjätunnukset ovat järjestelmässä tallessa kolmelta edelliseltä vuodelta, sitä vanhemmat tunnukset eivät enää toimi, joten tee itsellesi uusi tunnus.

Uudet jäsenet:

Mikäli olet uusi jäsen, luo profiilisi tästä.

Kirjoita Joukkueen osallistumiskoodi -kenttään JYPS-joukkueemme nimi tarkalleen seuraavassa muodossa: JYPS2018talvi

Täytä kaikki muut kohdat normaalisti, kuten mihin tahansa nettipalveluun tunnuksen luodessasi. Huomaa, että Käyttäjätunnus-kohtaan ei välttämättä kelpaa etunimesi, sen täytyy olla järjestelmässä jokaisella osallistujalla yksilöllinen.

Kirjoita luomasi tunnukset muistiin, se helpottaa meikäläisen hommia 🙂

Jos tulee ongelmia niin ota rohkeasti yhteyttä Jyrki Soljaan.

Kilometrikisa on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

Paljon iloisia talvipyöräilykilometrejä!

Kilometrikisa 2017

Kilometrikisa (https://www.kilometrikisa.fi/) käynnistyy jälleen 1.5.2017! Tänäkin vuonna JYPS:illä on joukkue mukana. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa.

Tämän vuoden kisan suurimpia uudistuksia ovat Minuuttikisa ja kuntasarja.

Minuuttikisaan ei ilmoittauduta erikseen vaan kaikki joukkueet ja kaikki joukkueiden jäsenet voivat kirjata halutessaan järjestelmään kilometrien rinnalla myös minuutteja. Huom! yksittäisen polkijan on mahdollista kirjata sekä minuutteja että kilometrejä tai vain minuutteja tai kilometrejä. Joukkueen kesken kannattaa toki sopia, kirjataanko molempia. Minuuttikisan päätarkoitus on tehdä kisailusta entistä tasapuolisempaa, madaltaa osallistumisen kynnystä ja kiinnittää huomiota pyöräilystä nautiskelun ja hitaasti kiiruhtamisen iloihin.

 • Joukkueet näkyvät Minuuttikisan puolella sitä mukaa kun joukkueesta vähintään 1 jäsen on kirjannut järjestelmään minuutteja.
 • Sähköavusteisella pyörällä poljetut minuutit saa kirjata toteutuneen minuuttimäärän mukaan, mutta kilometrien kirjaamisen yhteydessä sähköavusteisella poljetut kilometrit hyväksytään mukaan kertoimella 0,5 (esim. 2 km pyöräilystä sähköavusteisella kirjataan 1 km).

Kuntasarjassa kisaavat kunnat! Kuntasarjaan ei ilmoittauduta erikseen, sillä jokainen polkija, joka on tallentanut tiedon omasta kotikunnastaan omiin tietoihinsa, alkaa automaattisesti kartuttamaan myös oman kuntansa kilometrisaldoa. Tulokset saadaan jakamalla kunnan yhteenlasketut kilometrit kunnan asukasluvulla.

Kaikki mukaan, kerätään mahdollisimman iso JYPS-joukkue! Tämä ei vaadi mitään erityistä, riittää kun kirjaat ylös kaikki kesällä (01.05.2017 ‐ 22.09.2017) ajamasi kilometrit. Tärkeintä ei ole se kuinka paljon ajat, vaan se että olet mukana joukkueessa.

Pääset mukaan luomalla itsellesi oman käyttäjätunnuksen ja salasanan JYPS-joukkueeseemme. Pyöräilykilometrisi voit syöttää järjestelmään päiväkohtaisesti 01.05.–22.09.2017 välisenä aikana, myös takautuvasti.

Aikaisemmin Kilometrikisassa mukana olleet:
Kirjaudu sisään suoraan vanhoilla tunnuksillasi https://www.kilometrikisa.fi/accounts/login/. Ilmoita Joukkueen osallistumiskoodi -kohtaan tunnus: JYPS2017

Käyttäjätunnukset ovat järjestelmässä tallessa kahdelta edelliseltä vuodelta, sitä vanhemmat tunnukset eivät enää toimi, joten tee itsellesi uusi tunnus.

Uudet jäsenet:
Mikäli olet uusi jäsen, luo profiilisi tästä https://www.kilometrikisa.fi/accounts/register/.

Kirjoita Joukkueen osallistumiskoodi -kenttään JYPS-joukkueemme nimi tarkalleen seuraavassa muodossa: JYPS2017

Täytä kaikki muut kohdat normaalisti, kuten mihin tahansa nettipalveluun tunnuksen luodessasi. Huomaa, että Käyttäjätunnus-kohtaan ei välttämättä kelpaa etunimesi, sen täytyy olla järjestelmässä jokaisella osallistujalla yksilöllinen.

Kirjoita luomasi tunnukset muistiin, se helpottaa joukkueen kapteenin hommia 🙂

Jos tulee ongelmia niin ota rohkeasti yhteyttä Jyrki Soljaan (www.jyps.fi/johto).

Kilometrikisa on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

Paljon iloisia pyöräilykilometrejä!

JYPS haastaa kuntavaaliehdokkaat edistämään pyöräilyolosuhteita

Huhtikuun kuntavaaleissa valitaan neljäksi vuodeksi valtuutetut, jotka vaikuttavat pyöräilyn olosuhteisiin Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. JYPS toivoo, että valtuustoihin ja lautakuntiin äänestetään pyöräilyn edistämiseen sitoutuneita päättäjiä. Olemme asettaneet ehdokkaiden allekirjoitettavaksi vaaliteesit, 5 Jyväskylän ehdokkaille ja 5 muualle Keski-Suomeen.

Pyöräily on liikennemuoto, jonka osuutta kuntien sisäisistä matkoista voidaan ja kannattaa merkittävästi lisätä. Pyörällä kulkeminen esimerkiksi parantaa ihmisten terveyttä, vähentää melua ja säästää tilaa. Erityisesti taajamissa ja kaupungeissa pyörää voi näppärästi käyttää paikasta toiseen siirtymiseen sekä ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen.

Pyöräilyolosuhteiden edistäminen on kunnille erittäin kannattavaa. Helsingissä tehdyn tutkimuksen perusteella yksi pyöräilyyn investoitu euro tuo yhteiskunnalle takaisin jopa 8 €. WHO:n mukaan jokainen uusi pyörällä liikkuva säästää yhteiskunnan terveysmenoja 0,7 € ajettua kilometriä kohden. Näin pyöräilyyn sijoitettu raha ei ole menoerä vaan investointi terveellisempään ja viihtyisämpään kuntaan – sekä myös kulujen vähentämiseen. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että kävely- ja pyöräilyvaltaiset alueet menestyvät.

Jyväskylä

Jyväskylässä pyöräilyolosuhteiden parantamisen lähtökohtana tulee olla vuonna 2016 hyväksytty pyöräilynedistämisohjelma. Ohjelmassa tavoitellaan pyöräilyn osuuden kaksinkertaistamista kaupungin sisäisistä matkoista nykyisestä 13 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman esittämistä keinoista ensiapu- ja kuntoutuspaketit on päätetty toteuttaa. Myös huippukuntoon-paketti pitää toteuttaa, muuten 25 prosentin kulkutapaosuutta ei saavuteta.

Pyöräilyn kulkutapaosuuden kaksinkertaistaminen toisi Jyväskylälle merkittäviä hyötyjä. Pelkästään terveyshyödyt olisivat WHO:n HEAT-laskurin mukaan 10 vuoden aikana noin 40 miljoonaa euroa.

Jyväskylässä tulee vaalikaudella toteuttaa ainakin seuraavat toimenpiteet:

1. Vauhtia baanaverkoston toteuttamiseen

Baanat ovat suoria ja nopeita pyöräilyn pääväyliä, jotka mahdollistavat sujuvan liikkumisen kaupunginosien välillä. Pyöräilynedistämisohjelmassa esitetään 9 baanan toteuttamista. Erityisesti Kankaan baana ja siihen liittyvä silta Tourujoen yli pitää toteuttaa nopeasti.

2. Kilpisen siltaa on jatkettava Hannikaisenkadun yli

Reitti Kuokkalasta keskustaan on yksi pyöräilyn pääväylistä ja sen tulee olla mahdollisimman sujuva. Nykyisin Hannikaisenkadun ylitys on hidas ja vaarallinen spiraaliramppeineen. Kilpisen sillan jatkaminen Hannikaisenkadun yli parantaisi reittiä merkittävästi.

3. Pyöräpysäköintiä on kehitettävä

Keskustan alueella ja julkisten rakennusten edustoilla on jatkuvasti enemmän pysäköityjä pyöriä kuin telinepaikkoja. Pyöräpysäköinnin määrää ja laatua on lisättävä merkittävästi. Pikaista parannusta tilanteeseen kaivataan erityisesti Kompassin ympäristössä, Matkakeskuksella, kaupunginkirjastolla, kouluilla sekä liikuntapaikoilla.

4. Jalankulku on eroteltava pyöräilystä

Esimerkiksi Liikenneviraston ohjeen mukaan kävely ja pyöräily tulee erotella toisistaan keskustassa ja pääväylillä. Näiden erilaisten liikennemuotojen erotteleminen tekee kaikkien liikkumisesta selkeämpää ja turvallisempaa.

5. Pyöräväylien laatua ja kuntoa on parannettava

Hyvät sekä laadukkaasti hoidetut pyöräväylät lisäävät pyöräilyn suosiota. Väylien sujuvuuteen ja johdonmukaisuuteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Hyvillä pyöräväylillä ei ole reunakiveyksiä, sivusiirtymiä tai epätasaisuutta. Talvikunnossapitoon tulee panostaa ja merkittävimpien pyöräilyn pääväylien talvikunnossapidon tulee olla priorisoitua.

Jyväskylän teesien allekirjoittaminen ja allekirjoittaneet

Jyväskylässä ehdolla olevien teesit voi allekirjoittaa ja niiden allekirjoittajat katsoa täällä!

Keski-Suomi

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen pyöräilyanalyysin ja Jyseli 2009 -tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että Keski-Suomessa pyöräilyn osuus kuntien sisäisistä matkoista on noin 5–10 %. 1–5 kilometrin matkoilla pyöräilyn kulkutapaosuus on suurin ja niillä on myös merkittävin potentiaali lisätä pyöräliikennettä. Noin 60 % kotimaan matkoista on alle 5 kilometrin mittaisia. Hollannissa pyöräilyn kulkutapaosuus on 34 % alle 7,5 kilometrin matkoilla ja 15 % 7,5–15 kilometrin matkoilla.

Tehokkailla toimilla pyöräilyn kulkutapaosuus Keski-Suomen kunnissa voitaisiin melko helposti vähintään kaksinkertaistaa. Monissa kunnissa etäisyydet erityisesti taajamissa soveltuvat erinomaisesti pyörällä kulkemiseen.

Keski-Suomessa tulee vaalikaudella toteuttaa ainakin seuraavat toimenpiteet:

1. Kuntien on sitouduttava Keski-Suomen pyöräilynedistämisohjelmaan

Keski-Suomen liitto on aloittamassa Suomen ensimmäisen maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman laadintaa. Kuntien on sitouduttava ohjelman laadintaan ja siinä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseen.

2. Keskeisten taajamien välille on toteutettava hyvät pyöräily-yhteydet

Kuntien on ELY-keskuksen kanssa varmistettava, että keskeisten, lähekkäin sijaitsevien taajamien välille toteutetaan suorat, johdonmukaiset ja kunnolla viitoitetut pyöräily-yhteydet. Reitit voivat kulkea pyöräteillä sekä vähäliikenteisillä kaduilla myös pyöräkaistoilla ja ajoradoilla. Keskeisiä reittejä ovat esimerkiksi Jämsä–Jämsänkoski, Suolahti–Äänekoski, Laukaa–Jyväskylä, Muurame–Jyväskylä, Muurame–Säynätsalo ja Hankasalmi–Hankasalmen asema.

3. Pyöräily ja pyöräpysäköinti on otettava huomioon kaavoituksessa ja alueiden suunnittelussa

Tiiviit taajamarakenteet sekä kattava ja johdonmukainen pyöräväyläverkko lisäävät pyöräilyä. Monin paikoin kävely- ja pyöräväyliä voi toteuttaa ajoratoja suorempina. Julkisten rakennusten luokse tulee varata riittävästi pyöräparkkitilaa. Yksityisiä tulee ohjata kaavoissa ja rakennusmääräyksissä riittävien ja laadukkaiden pyöräpysäköintitilojen toteuttamiseen.  

4. Pyöräteiden kuntoa on parannettava

Kuntien on yhdessä ELY-keskuksen kanssa parannettava pyöräteiden kuntoa. Pyöräteillä on esimerkiksi huonoa asfalttia, reunakiveyksiä, sivusiirtymiä ja vaarallisia alikulkuja. Opastusta ei ole juuri lainkaan. Pyörätie-liikennemerkkejä puuttuu monin paikoin.

5. Pyörämatkailua on edistettävä

Keski-Suomessa on hyvät mahdollisuudet lisätä pyörämatkailua, esimerkiksi retki- ja maastopyöräilyä. Pyörämatkailua voidaan edistää muun muassa opastamalla ja toteuttamalla reittejä sekä pyöräilyä tukevilla majoitus- ja vuokrauspalveluilla.

Keski-Suomen teesien allekirjoittaminen ja allekirjoittaneet

Muualla Keski-Suomessa kuin Jyväskylässä ehdolla olevien teesit voi allekirjoittaa ja niiden allekirjoittajat katsoa täällä!

Talvikilometrikisa

Talvikilometrikisa (https://www.kilometrikisa.fi/) käynnistyy jälleen 1.1.2017! Tälläkin kertaa JYPS:illä on joukkue mukana. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa.

Kaikki mukaan, kerätään mahdollisimman iso JYPS-joukkue! Tämä ei vaadi mitään erityistä, riittää kun kirjaat ylös kaikki talvella (01.01.2017 ‐ 28.02.2017) ajamasi kilometrit. Tärkeintä ei ole se kuinka paljon ajat, vaan se että olet mukana joukkueessa.

Pääset mukaan luomalla itsellesi oman käyttäjätunnuksen ja salasanan JYPS-joukkueeseemme. Pyöräilykilometrisi voit syöttää järjestelmään päiväkohtaisesti 01.01.2017 ‐ 29.02.2017 välisenä aikana, myös takautuvasti.

Aikaisemmin Kilometrikisassa mukana olleet:
Kirjaudu sisään suoraan vanhoilla tunnuksillasi https://www.kilometrikisa.fi/accounts/login/. Ilmoita Joukkueen osallistumiskoodi -kohtaan tunnus: JYPS2017talvi

Käyttäjätunnukset ovat järjestelmässä tallessa kolmelta edelliseltä vuodelta, sitä vanhemmat tunnukset eivät enää toimi, joten tee itsellesi uusi tunnus.

Uudet jäsenet:
Mikäli olet uusi jäsen, luo profiilisi tästä https://www.kilometrikisa.fi/accounts/register/.

Kirjoita Joukkueen osallistumiskoodi -kenttään JYPS-joukkueemme nimi tarkalleen seuraavassa muodossa: JYPS2017talvi

Täytä kaikki muut kohdat normaalisti, kuten mihin tahansa nettipalveluun tunnuksen luodessasi. Huomaa, että Käyttäjätunnus-kohtaan ei välttämättä kelpaa etunimesi, sen täytyy olla järjestelmässä jokaisella osallistujalla yksilöllinen.

Kirjoita luomasi tunnukset muistiin, se helpottaa meikäläisen hommia 🙂

Jos tulee ongelmia niin ota rohkeasti yhteyttä Jyrki Soljaan (www.jyps.fi/johto).

Kilometrikisa on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

Paljon iloisia talvipyöräilykilometrejä!

Lausunto Äänekosken Uudistuvan ydinkeskustan asemakaavasta I

Äänekosken kaupunki kehittää keskusta-aluettaan. Keskustaan on laadittu ”Uudistuvan ydinkeskustan asemakaava I ” -luonnos. Kaavaluonnoksessa esitetään torin siirtämistä uuteen paikkaan, uusien kerrostalojen rakentamista jne. Kaupunki pyysi meiltä lausuntoa luonnoksesta.

Näkemyksemme mukaan kaavaehdotus vie keskustan kehittämistä oikeaan suuntaan. Esimerkiksi lisärakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen keskustassa ovat kannatettavia tavoitteita. ”Suunnittelun yhtenä lähtökohtana pidetään jatkuvien, toimivien ja turvallisten jalankulku- ja pyörätieyhteyksien muodostaminen kaupungin
ydinkeskustan ja sitä ympäröivän maankäytön välille.

Kaavaehdotuksessa on myös merkittäviä puutteita. Pyöräväyläjärjestelyt eivät vielä ole parhaat mahdolliset. Merkittävin puute lienee pyöräpysäköinnin unohtaminen suunnitelmasta kokonaan. Autopaikkamäärille kaava-alueella esitetään tarkat vaatimukset, mutta pyöräpysäköinnistä ei suunnitelmassa sanota sanaakaan. Pyöräpysäköinti on otettava mukaan lopulliseen kaavaan, muuten alueen ja sen uusien talojen pyöräpysäköinti todennäköisesti jää perinteiseen suomalaiseen tapaan heikkotasoiseksi ja riittämättömäksi.

Voit lukea lausuntomme pdf-muodossa täältä.