JYPS haastaa kuntavaaliehdokkaat edistämään pyöräilyolosuhteita

Huhtikuun kuntavaaleissa valitaan neljäksi vuodeksi valtuutetut, jotka vaikuttavat pyöräilyn olosuhteisiin Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. JYPS toivoo, että valtuustoihin ja lautakuntiin äänestetään pyöräilyn edistämiseen sitoutuneita päättäjiä. Olemme asettaneet ehdokkaiden allekirjoitettavaksi vaaliteesit, 5 Jyväskylän ehdokkaille ja 5 muualle Keski-Suomeen.

Pyöräily on liikennemuoto, jonka osuutta kuntien sisäisistä matkoista voidaan ja kannattaa merkittävästi lisätä. Pyörällä kulkeminen esimerkiksi parantaa ihmisten terveyttä, vähentää melua ja säästää tilaa. Erityisesti taajamissa ja kaupungeissa pyörää voi näppärästi käyttää paikasta toiseen siirtymiseen sekä ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen.

Pyöräilyolosuhteiden edistäminen on kunnille erittäin kannattavaa. Helsingissä tehdyn tutkimuksen perusteella yksi pyöräilyyn investoitu euro tuo yhteiskunnalle takaisin jopa 8 €. WHO:n mukaan jokainen uusi pyörällä liikkuva säästää yhteiskunnan terveysmenoja 0,7 € ajettua kilometriä kohden. Näin pyöräilyyn sijoitettu raha ei ole menoerä vaan investointi terveellisempään ja viihtyisämpään kuntaan – sekä myös kulujen vähentämiseen. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että kävely- ja pyöräilyvaltaiset alueet menestyvät.

Jyväskylä

Jyväskylässä pyöräilyolosuhteiden parantamisen lähtökohtana tulee olla vuonna 2016 hyväksytty pyöräilynedistämisohjelma. Ohjelmassa tavoitellaan pyöräilyn osuuden kaksinkertaistamista kaupungin sisäisistä matkoista nykyisestä 13 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman esittämistä keinoista ensiapu- ja kuntoutuspaketit on päätetty toteuttaa. Myös huippukuntoon-paketti pitää toteuttaa, muuten 25 prosentin kulkutapaosuutta ei saavuteta.

Pyöräilyn kulkutapaosuuden kaksinkertaistaminen toisi Jyväskylälle merkittäviä hyötyjä. Pelkästään terveyshyödyt olisivat WHO:n HEAT-laskurin mukaan 10 vuoden aikana noin 40 miljoonaa euroa.

Jyväskylässä tulee vaalikaudella toteuttaa ainakin seuraavat toimenpiteet:

1. Vauhtia baanaverkoston toteuttamiseen

Baanat ovat suoria ja nopeita pyöräilyn pääväyliä, jotka mahdollistavat sujuvan liikkumisen kaupunginosien välillä. Pyöräilynedistämisohjelmassa esitetään 9 baanan toteuttamista. Erityisesti Kankaan baana ja siihen liittyvä silta Tourujoen yli pitää toteuttaa nopeasti.

2. Kilpisen siltaa on jatkettava Hannikaisenkadun yli

Reitti Kuokkalasta keskustaan on yksi pyöräilyn pääväylistä ja sen tulee olla mahdollisimman sujuva. Nykyisin Hannikaisenkadun ylitys on hidas ja vaarallinen spiraaliramppeineen. Kilpisen sillan jatkaminen Hannikaisenkadun yli parantaisi reittiä merkittävästi.

3. Pyöräpysäköintiä on kehitettävä

Keskustan alueella ja julkisten rakennusten edustoilla on jatkuvasti enemmän pysäköityjä pyöriä kuin telinepaikkoja. Pyöräpysäköinnin määrää ja laatua on lisättävä merkittävästi. Pikaista parannusta tilanteeseen kaivataan erityisesti Kompassin ympäristössä, Matkakeskuksella, kaupunginkirjastolla, kouluilla sekä liikuntapaikoilla.

4. Jalankulku on eroteltava pyöräilystä

Esimerkiksi Liikenneviraston ohjeen mukaan kävely ja pyöräily tulee erotella toisistaan keskustassa ja pääväylillä. Näiden erilaisten liikennemuotojen erotteleminen tekee kaikkien liikkumisesta selkeämpää ja turvallisempaa.

5. Pyöräväylien laatua ja kuntoa on parannettava

Hyvät sekä laadukkaasti hoidetut pyöräväylät lisäävät pyöräilyn suosiota. Väylien sujuvuuteen ja johdonmukaisuuteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Hyvillä pyöräväylillä ei ole reunakiveyksiä, sivusiirtymiä tai epätasaisuutta. Talvikunnossapitoon tulee panostaa ja merkittävimpien pyöräilyn pääväylien talvikunnossapidon tulee olla priorisoitua.

Jyväskylän teesien allekirjoittaminen ja allekirjoittaneet

Jyväskylässä ehdolla olevien teesit voi allekirjoittaa ja niiden allekirjoittajat katsoa täällä!

Keski-Suomi

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen pyöräilyanalyysin ja Jyseli 2009 -tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että Keski-Suomessa pyöräilyn osuus kuntien sisäisistä matkoista on noin 5–10 %. 1–5 kilometrin matkoilla pyöräilyn kulkutapaosuus on suurin ja niillä on myös merkittävin potentiaali lisätä pyöräliikennettä. Noin 60 % kotimaan matkoista on alle 5 kilometrin mittaisia. Hollannissa pyöräilyn kulkutapaosuus on 34 % alle 7,5 kilometrin matkoilla ja 15 % 7,5–15 kilometrin matkoilla.

Tehokkailla toimilla pyöräilyn kulkutapaosuus Keski-Suomen kunnissa voitaisiin melko helposti vähintään kaksinkertaistaa. Monissa kunnissa etäisyydet erityisesti taajamissa soveltuvat erinomaisesti pyörällä kulkemiseen.

Keski-Suomessa tulee vaalikaudella toteuttaa ainakin seuraavat toimenpiteet:

1. Kuntien on sitouduttava Keski-Suomen pyöräilynedistämisohjelmaan

Keski-Suomen liitto on aloittamassa Suomen ensimmäisen maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman laadintaa. Kuntien on sitouduttava ohjelman laadintaan ja siinä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseen.

2. Keskeisten taajamien välille on toteutettava hyvät pyöräily-yhteydet

Kuntien on ELY-keskuksen kanssa varmistettava, että keskeisten, lähekkäin sijaitsevien taajamien välille toteutetaan suorat, johdonmukaiset ja kunnolla viitoitetut pyöräily-yhteydet. Reitit voivat kulkea pyöräteillä sekä vähäliikenteisillä kaduilla myös pyöräkaistoilla ja ajoradoilla. Keskeisiä reittejä ovat esimerkiksi Jämsä–Jämsänkoski, Suolahti–Äänekoski, Laukaa–Jyväskylä, Muurame–Jyväskylä, Muurame–Säynätsalo ja Hankasalmi–Hankasalmen asema.

3. Pyöräily ja pyöräpysäköinti on otettava huomioon kaavoituksessa ja alueiden suunnittelussa

Tiiviit taajamarakenteet sekä kattava ja johdonmukainen pyöräväyläverkko lisäävät pyöräilyä. Monin paikoin kävely- ja pyöräväyliä voi toteuttaa ajoratoja suorempina. Julkisten rakennusten luokse tulee varata riittävästi pyöräparkkitilaa. Yksityisiä tulee ohjata kaavoissa ja rakennusmääräyksissä riittävien ja laadukkaiden pyöräpysäköintitilojen toteuttamiseen.  

4. Pyöräteiden kuntoa on parannettava

Kuntien on yhdessä ELY-keskuksen kanssa parannettava pyöräteiden kuntoa. Pyöräteillä on esimerkiksi huonoa asfalttia, reunakiveyksiä, sivusiirtymiä ja vaarallisia alikulkuja. Opastusta ei ole juuri lainkaan. Pyörätie-liikennemerkkejä puuttuu monin paikoin.

5. Pyörämatkailua on edistettävä

Keski-Suomessa on hyvät mahdollisuudet lisätä pyörämatkailua, esimerkiksi retki- ja maastopyöräilyä. Pyörämatkailua voidaan edistää muun muassa opastamalla ja toteuttamalla reittejä sekä pyöräilyä tukevilla majoitus- ja vuokrauspalveluilla.

Keski-Suomen teesien allekirjoittaminen ja allekirjoittaneet

Muualla Keski-Suomessa kuin Jyväskylässä ehdolla olevien teesit voi allekirjoittaa ja niiden allekirjoittajat katsoa täällä!