Muistutus Jyväskylän Ritopohjantien pyöräbaanan vaiheesta III 13.4.2020

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus toteuttivat vuosina 2017–2018 Ritopohjantielle pyöräbaanaa Ukonniementieltä Heinäojantielle. Heinäojantien ja Norolantien välillä remontti alkaa kesällä 2020. Nyt suunnittelussa on baanan jatkaminen Norolantieltä Palokan keskustaan Koivutielle – myös tämän osuuden toteuttamisen pitäisi alkaa kesällä 2020.

Jätimme muistutuksen kaupungin Norolantien ja Koivutien välille laatimaan baanasuunnitelmaan. On sinällään mainiota, että kapeaa ja asfaltiltaan huonoa pyörätietä saadaan kunnostettua. Toivomme suunnitelmaan kuitenkin vielä parannuksia.

Muistutuksessamme esitämme katusuunnitelmaan mm. seuraavia huomioita ja kehitysehdotuksia:

  • 2-suuntaisen pyörätien asfalttimaalauksia baanalla pitää selkeyttää, muuttaa ja lisätä
  • 2-suuntaista pyörätietä pitäisi leventää – väylän leveys ei vielä täytä pääpyöräväylien kriteerejä
  • kiinteistöliittymien kohdalla pitää varmistaa riittävät näkemät
  • Norolantien risteykseen alustavasti suunniteltu kiertoliittymä pitäisi linjata uudelleen turvallisemman ja sujuvamman jalankulun ja pyöräilyn mahdollistavaksi
  • muutamia suunnitelmasta puuttuvia liikennemerkkejä pitää lisätä
  • Palokan terveysaseman edustalla korotetun Ritopohjantien ylityksen voisi muuttaa ns. pyöräsuojatieksi
  • Raivaajantien kiertoliittymässä yksi pyörätien jatke pitäisi linjata uudelleen ja pyörätietä muutenkin oikaista
  • Koivutien kohdalla oleva alikulku ei mahdollista turvallista ja sujuvaa pyörällä kulkemista
  • kulkemista Ritopohjantien baanalta Heikkilän suuntaan pitäisi helpottaa ja sujuvoittaa.

Voit lukea muistutuksemme pdf-muodossa täällä. Kaikkiin jättämiimme virallisiin lausuntoihin ja muistutuksiin voit tutustua Raportit ja lausunnot -sivulla.